O SPOLOČNOSTI

SAD Prievidza a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti súkromnej a verejnej, vnútroštátnej a medzinárodnej autobusovej dopravy. Jej história sa datuje od roku 1949, kedy bol v Československu vytvorený prvý dopravný systém, ktorý zabezpečoval verejnú dopravu a logistiku tovaru.

Čítať viac

NOVINKY A AKTUÁLNE AKCIE

OZNAMY PRE CESTUJÚCICH

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi …

PRÍMESTSKÉ LINKY

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje …

PRÍMESTSKÉ LINKY

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje …

ZÁJAZDOVÁ DOPRAVA

Nedotovaná doprava zabezpečuje rôzne požiadavky trhu. Rieši požiadavky diaľkovej dopravy pre verejnosť, zazmluvnenej zamestnaneckej prepravy pre rôzne partnerské spoločnosti v regióne v rámci dlhodobých obchodných vzťahov. Taktiež poskytuje zájazdovú prepravu pre cestovné agentúry so sídlom …

ZÁJAZDOVÁ DOPRAVA

Nedotovaná doprava zabezpečuje rôzne požiadavky trhu. Rieši požiadavky diaľkovej dopravy pre verejnosť, zazmluvnenej zamestnaneckej prepravy pre rôzne partnerské spoločnosti v regióne v rámci dlhodobých obchodných vzťahov. Taktiež poskytuje zájazdovú prepravu pre cestovné agentúry so sídlom …

PREČO CESTOVAŤ AUTOBUSOM?

security-2

BEZPEČNOSŤ

Zo všetkých druhov dopravy sú autobusy najbezpečnejšie

traffic

EFEKTÍVNOSŤ

1 autobus môže na ceste nahradiť až 30 automobilov

add-friend

NOVÉ PRIATEĽSTVÁ

V autobuse máte až 50x väčšiu šancu stretnúť lásku svojho života

parking-sign

PARKOVANIE

Nemusíte hľadať parkovacie miesto

icon

FLEXIBILITA

Väčšia voľnosť a sloboda pohybu

binoculars

OBJAVUJTE

Nečakané dobrodružstvá

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôchodca poberajúci starobný dôchodok si môže uplatniť zľavu v prímestskej doprave, ale len prostredníctvom dopravných kariet.

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii – potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm, kartu poistenca resp. rodný list)

Študenti denného štúdia, držitelia ISIC kariet majú nárok na zľavnené cestovné. Ak je karta vydaná v systéme EM CARD, dá sa použiť ako elektronická peňaženka, avšak je potrebná jej aktivácia v CIK SAD. Pri platbe v hotovosti sa ISIC použije na preukázanie nároku na zľavnené cestovné.

SAD Prievidza uznáva Dopravné karty SAD podnikov – Arriva Michalovce, Bus Karpaty Stará Ľubovňa, Eurobus Košice, SAD Dunajská streda, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov, SAD Trenčín, SAD Žilina ako elektronickú peňaženku alebo na preukázanie zľavy a ISIC/EURO 26 pokiaľ je to jedna karta.

Vodiaci pes sa prepravuje zdarma, bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase  zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa odmietnuť. Pre prepravu schránok so zvieratami  platia ustanovenia o preprave batožín. V prímestskej doprave je zvlášť tarifa PES.

Ako batožinu si smie cestujúci vziať 1 pár lyží s 1 párom palíc pokiaľ sú v prepravnom obale a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu. Dovozné za batožinu, ktorej hmotnosť presahuje 25kg, rozmery sú väčšie ako 20x30x50cm, tvar valca presahuje dĺžku 150cm a priemer 10cm, tvar dosky presahuje rozmery 80x100cm, je určené tarifou dopravcu na základe tarifnej vzdialenosti preprava bicyklov je vylúčená.

S požiadavkami na zmenu Cestovného poriadku sa  treba obrátiť na konkrétny obecný úrad a v MHD na konkrétny Mestský úrad, s ktorými spolupracujeme pri zmenách Cestovného poriadku.

Celkový kredit nesmie prekročiť  limit 100,-€, minimálna výška je 5,-€

Kredit je pripísaný do 3 hodín od dobitia, ak je použitá priama platba. Sú prípady, kedy môže byť kredit pripísaný neskôr a to len výnimočne pri spojoch, ktoré vychádzajú z oblastí, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom a tým pádom sa informácia o dobití karty nahrá do strojčeka až po pripojení strojčeka na mobilnú sieť. Takáto situácia sa môže stať pri rannom prvom spoji a z tohto dôvodu odporúčame cestujúcemu, aby mal vždy rezervu na dopravnej karte a dobíjal kartu s dostatočným predstihom.

Transakcia je realizovaná najneskôr 4 pracovné dni po platnej úhrade, záleží od typu vybranej platby počas dobíjania kreditu cez internet.

Komunikácia klienta so SAD PD a prípadné reklamácie je možné uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty: eshop@sadpd.sk alebo kontaktnej adresy SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1 Prievidza 971 36, prípadne osobne v kancelárii SAD Prievidza a.s., T. Vansovej 13 Prievidza.