Mestská hromadná doprava

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

MHD 02

Prievidza,aut.stanica -> TEZAS -> Úsvit -> GeWis

MHD 03

Prievidza,GeWis -> RD -> aut.stanica -> hotel Magura -> Bojnice,nám. -> Bojnice,kúpele

MHD 04

Prievidza,Kopanice -> Necpaly -> Necpalská

MHD 07

Bojnice,Dubnica -> Bojnice,kúpele

MHD 08

Prievidza,S.Chalupku -> aut.stanica -> Hradec -> V.Lehôtka

MHD 10

Prievidza,SAD -> Zapotôčky -> Magura -> Zapotôčky -> Prievidza,SAD

MHD 11

Prievidza,Kolotoč -> aut.stanica -> Kopaničky -> Prievidza,Kúty,RD

MHD 12

Prievidza,Zapotôčky -> aut.stanica -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 14

Prievidza,Kopanice,cint. -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 15

Prievidza,Gymnázium -> Kopanice -> aut.stanica -> Bojnice,nemocnica -> Bojnice,Dubnica

MHD 18

Prievidza,aut.stanica -> SAD -> RS Púšť

MHD 40

Prievidza,kolotoč -> aut.stanica -> Kopanice -> okresný súd -> Dlhá ul. -> RD

MHD 44

Prievidza,aut.stanica -> Necpalská -> Kopanice -> aut.stanica

MHD 50

Prievidza,SAD -> Kopanice -> Zapotôčky -> Bojnice,nem. -> Magura -> aut.st. -> SAD

MHD 51

Prievidza,SAD -> aut.stanica -> Magura -> Bojnice,nemocnica -> Zapotôčky -> Kopanice -> SAD

MHD 90

Prievidza,GeWis - RD - aut.stanica - Magura - Bojnice,nemocnica - Bojnice,Dubnica

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

305102

Partizánske AS -> Šípok centrum

305101

Partizánske AS -> Partizánske ÚNZ

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

301101

Bánovce nad Bebravou -> MHD

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

307201

Handlová,baňa -> Handlová, Nová Lehota,kameňolom

307202

Handlová,sídl.MC blok F4 -> Handlová,baňa -> Kremnická -> Gewis

Bojnice
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

Bojnice, Bojnice, kúpele

Bojnice, dolný koniec

Bojnice, Dubnica, Jednota

Bojnice, Dubnica, slobodáreň

Bojnice, kúpalisko Čajka

Bojnice, Lidl

Bojnice, nemocnica

Bojnice, námestie

Bojnice, ZŠ

Bojnice, šľachtiteľská stanica

Prievidza
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

Hradec

Malá Lehôtka, dolný koniec

Malá Lehôtka, kultúrny dom

Uniklinika

Veľká Lehôtka, dolný koniec

Veľká Lehôtka, konečná

Veľká Lehôtka, OcÚ

Zapotôčky, Ondrejova

Zapotôčky, Rad Tolst.

Stanica

Ciglianska cesta

Dlhá ul.

Duklianska

Farský kostol

GeWis

Gymnázium

Hotel Magura

NC Kaufland

Janka Kráľa

Kino Baník

Kolotoč

Kopanice, cintorín

Kopanice, cintorín hor. koniec

Kopanice, Clementisa

Kopanice, Energetikov

Kopanice, Lesný park

Kopanice, Podchody

Kopaničky

Kúty, RD

Malonecpalská

Mariánska ul.

Na Záhumní

Necpalská

Necpaly, sídlisko

Necpaly, u Borku

Nestlé

Okresný súd

Okružná

OSP

Pošta 4

Priemstav

Prior

RD

S. Chalupku

Severka

SAD

Severka

STS

TDS

Tehelňa

Tezas

Ul. Svätoplukova

Veľkonecpalská

Vlčie Kúty II

Výhrevňa

Včelárska

Športová hala

Štefánika

Priemyselný park

Prievidza, BROSE

Zimný štadión

RS Púšť

Sebedražie
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

Sebedražie, Baňa Cigeľ