Mestská hromadná doprava

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 30. 10. 2022
PDF
PLATÍ OD 1. 11. 2022

MHD 02

Autobusová stanica - TEZAS - Úsvit - GeWis

MHD 03

GeWis - RD - Autobusová stanica - Hotel Magura - Bojnice,nám. - Bojnice,kúpele

MHD 04

Kopanice - Necpaly - Necpalská

MHD 07

Bojnice,Dubnica - Bojnice,kúpele

MHD 08

S. Chalupku - Autobusová stanica - Hradec - Veľká Lehôtka

MHD 10

SAD - Zapotôčky - Hotel Magura - Zapotôčky - SAD

MHD 11

Kolotoč - Autobusová stanica - Kopaničky - Kúty, RD

MHD 15

Gymnázium - Kopanice - Autobusová stanica - Bojnice,nem. - Bojnice,Dubnica

MHD 18

Autobusová stanica - SAD - RS Púšť

MHD 40

Kolotoč - Autobusová stanica - Kopanice - Okresný súd - Dlhá ul. - RD

MHD 44

Autobusová stanica - Necpalská - Kopanice - Autobusová stanica

MHD 50

SAD - Kopanice - Zapotôčky - Bojnice,nem. - Hotel Magura - Autobusová stanica - SAD

MHD 51

SAD - Autobusová stanica - Hotel Magura - Bojnice,nem. - Zapotôčky - Kopanice - SAD

MHD 90

GeWis - RD - Autobusová stanica - Hotel Magura - Bojnice,nem. - Bojnice,Dubnica

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 30. 6. 2022
PDF
PLATÍ OD 1. 7. 2022

305101

Partizánske AS -> Partizánske ÚNZ

305102

Partizánske AS -> Šípok centrum

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 8. 2022
PDF
PLATÍ OD 1. 9. 2022

301101

Bánovce nad Bebravou -> MHD

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2021
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2022

307201

Handlová,baňa -> Handlová, Nová Lehota,kameňolom

307202

Handlová,sídl.MC blok F4 -> Handlová,baňa -> Kremnická -> Gewis

Bojnice
PDF
PLATÍ DO 30. 10. 2022
PDF
PLATÍ OD 1. 11. 2022

Bojnice, Bojnice, kúpele

Bojnice, dolný koniec

Bojnice, Dubnica, Jednota

Bojnice, Dubnica, slobodáreň

Bojnice, kúpalisko Čajka

Bojnice, Lidl

Bojnice, nemocnica

Bojnice, námestie

Bojnice, ZŠ

Bojnice, šľachtiteľská stanica

Prievidza
PDF
PLATÍ DO 30. 10. 2022
PDF
PLATÍ OD 1. 11. 2022

Autobusová stanica

BROSE

Ciglianska cesta

Dlhá ul.

Duklianska

Farský kostol

GeWis

Gymnázium

Hotel Magura

Hradec

Janka Kráľa

Kino Baník

Kolotoč

Kopanice, cintorín

Kopanice, cintorín hor. koniec

Kopanice, Clementisa

Kopanice, Energetikov

Kopanice, Lesný park

Kopanice, Podchody

Kopaničky

Kúty, RD

Malá Lehôtka, dolný koniec

Malá Lehôtka, kultúrny dom

Malonecpalská

Mariánska ul.

Na Záhumní

NC Kaufland

Necpalská

Necpaly, sídlisko

Necpaly, u Borku

Nestlé

Okresný súd

Okružná

Pošta 4

Priemstav

Priemyselný park

Prior

RD

S. Chalupku

SAD

Severka

STS

Športová hala

Štefánika

TDS

Tehelňa

Tezas

Ul. Svätoplukova

Uniklinika

Včelárska

Veľká Lehôtka, dolný koniec

Veľká Lehôtka, konečná

Veľká Lehôtka, OcÚ

Veľkonecpalská

Výhrevňa

Zapotôčky, Ondrejova

Zapotôčky, Rad Tolst.

Zimný štadión