Mestská hromadná doprava

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

MHD 02

Prievidza,aut.stanica -> TEZAS -> Úsvit -> Yazaki

MHD 03

Prievidza,Yazaki -> RD -> aut.stanica -> hotel Magura -> Bojnice,nám. -> Bojnice,kúpele

MHD 04

Prievidza,Kopanice -> Necpaly -> Necpalská

MHD 07

Bojnice,Dubnica -> Bojnice,kúpele

MHD 08

Prievidza,S.Chalupku -> aut.stanica -> Hradec -> V.Lehôtka

MHD 10

Prievidza,SAD -> Zapotôčky -> Magura -> Zapotôčky -> Prievidza,SAD

MHD 11

Prievidza,Kolotoč -> aut.stanica -> Kopaničky -> Prievidza,Kúty,RD

MHD 12

Prievidza,Zapotôčky -> aut.stanica -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 14

Prievidza,Kopanice,cint. -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 15

Prievidza,Gymnázium -> Kopanice -> aut.stanica -> Bojnice,nemocnica -> Bojnice,Dubnica

MHD 18

Prievidza,aut.stanica -> SAD -> RS Púšť

MHD 40

Prievidza,kolotoč -> aut.stanica -> Kopanice -> okresný súd -> Dlhá ul. -> RD

MHD 44

Prievidza,aut.stanica -> Necpalská -> Kopanice -> aut.stanica

MHD 50

Prievidza,SAD -> Kopanice -> Zapotôčky -> Bojnice,nem. -> Magura -> aut.st. -> SAD

MHD 51

Prievidza,SAD -> aut.stanica -> Magura -> Bojnice,nemocnica -> Zapotôčky -> Kopanice -> SAD

MHD 90

Prievidza,Yazaki - RD - aut.stanica - Magura - Bojnice,nemocnica - Bojnice,Dubnica

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

305102

Partizánske AS -> Šípok centrum

305101

Partizánske AS -> Partizánske ÚNZ

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

301101

Bánovce nad Bebravou -> MHD

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 14. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 15. 12. 2019

307201

Handlová,baňa -> Handlová, Nová Lehota,kameňolom

307202

Handlová,sídl.MC blok F4 -> Handlová,baňa -> Kremnická -> Gewis

Bojnice
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

Bojnice,Bojnice-kúpele

Bojnice,dolný koniec

Bojnice,Dubnica,Jednota

Bojnice,Dubnica,slob.

Bojnice,kúpalisko Čajka

Bojnice,nem.

Bojnice,nám.

Bojnice,ZŠ

Bojnice,šlacht.stan.

Prievidza
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

PD,Hradec

PD,Malá Lehôtka,dolný koniec

PD,Malá Lehôtka,kultúrny dom

Uniklinika

PD,Veľká Lehôtka,dolný koniec

PD,Veľká Lehôtka,konečná

PD,Veľká Lehôtka,OcÚ

PD,Zapotôčky,Ondrejova

PD,Zapotôčky,Rad Tolst.

Prievidza,aut.st.

Prievidza,Ciglianska cesta

Prievidza,Dlhá ul.

Prievidza,Duklianska

Prievidza,Farský kostol

Prievidza,GeWis

Prievidza,Gymnázium

Prievidza,hotel Magura

Prievidza,NC Kaufland

Prievidza,Janka Kráľa

Prievidza,kino Baník

Prievidza,Kolotoč

Prievidza,Kopanice,cint.

Prievidza,Kopanice,cint.hor.koniec

Prievidza,Kopanice,Clementisa

Prievidza,Kopanice,Energetikov

Prievidza,Kopanice,Lesný park

Prievidza,Kopanice,Podchody

Prievidza,Kopaničky

Prievidza,Kúty,RD

Prievidza,Malonecpalská

Prievidza,Mariánska ul.

Prievidza,Na Záhumní

Prievidza,Necpalská

Prievidza,Necpaly,sídl.

Prievidza,Necpaly,u Borku

Prievidza,Nestlé

Prievidza,okr.súd

Prievidza,Okružná

Prievidza,OSP

Prievidza,Pošta 4

Prievidza,Priemstav

Prievidza,Prior

Prievidza,RD

Prievidza,S.Chalupku

Prievidza,Severka

Prievidza,SAD

Prievidza,Severka

Prievidza,STS

Prievidza,TDS

Prievidza,tehelňa

Prievidza,Tezas

Prievidza,Ul.Svätoplukova

Prievidza,Veľkonecpalská

Prievidza,Vlčie Kúty II

Prievidza,Výhrevňa

Prievidza,Včelárska

Prievidza,šport.hala

Prievidza,Štefánika

Prievidza,Priemyselný park

Prievidza,BROSE

RS Púšť

Sebedražie
PDF
PLATÍ DO 31. 12. 2019
PDF
PLATÍ OD 1. 1. 2020

Sebedražie,Baňa Cigeľ