Mestská hromadná doprava

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

MHD 02

Autobusová stanica - TEZAS - Úsvit - GeWiS

MHD 03

GeWiS/RD - Autobusová stanica - Magura - Bojnice,nám. - Bojnice,kúpele

MHD 07

Bojnice,Dubnica - Bojnice,kúpele

MHD 08

Autobusová stanica - Hradec - Veľká/Malá Lehôtka

MHD 10

Ciglianska cesta/SAD - Zapotôčky - Magura - Zapotôčky - Autobusová stanica - SAD

MHD 15

Gymnázium - Kopanice - Autobusová stanica - Bojnice,nem. - Bojnice,Dubnica

MHD 40

Kolotoč - Autobusová stanica - Necpaly - Kopanice - Okresný súd - RD/GeWiS

MHD 44

Autobusová stanica - Necpalská - Kopanice - Autobusová stanica

MHD 50

Ciglianska cesta - SAD - Kopanice - Zapotôčky - Bojnice,nem. - Magura - Autobusová stanica - SAD - Ciglianska cesta

MHD 51

Ciglianska cesta - SAD - Autobusová stanica-Magura - Bojnice,nem. - Zapotôčky - Kopanice - SAD

MHD 83

Zimný štadión - Zapotôčky - Necpaly - Kopanice - Autobusová stanica - BROSE

MHD 90

GeWiS - Autobusová stanica - Zapotôčky/Magura - Bojnice,nem. - Bojnice,Dubnica

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 9. 12. 2023
PDF
PLATÍ OD 10. 12. 2023

305101

Partizánske AS -> Partizánske ÚNZ

305102

Partizánske AS -> Šípok centrum

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 9. 12. 2023
PDF
PLATÍ OD 10. 12. 2023

301101

Bánovce nad Bebravou -> MHD

Bojnice
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

Bojnice, Bojnice, kúpele

Bojnice, dolný koniec

Bojnice, Dubnica, Jednota

Bojnice, Dubnica, slobodáreň

Bojnice, kúpalisko Čajka

Bojnice, Lidl

Bojnice, nemocnica

Bojnice, námestie

Bojnice, ZŠ

Bojnice, šľachtiteľská stanica

Prievidza
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

Autobusová stanica

Brose

Ciglianska cesta

Dlhá ul. (Nábrežie sv. Cyrila)

Duklianska (Duklianska ulica)

Farský kostol

GeWiS (Lehotská cesta)

Gymnázium

Hotel Magura (Magura)

Hradec

Janka Kráľa (J. Kráľa)

Kino Baník

Kolotoč

Kopanice, cintorín (Cintorín)

Kopanice, cintorín hor. koniec (Centrum voľného času)

Kopanice, Clementisa (V. Clementisa)

Kopanice, Energetikov (Ulica energetikov)

Kopanice, Lesný park (Lesopark)

Kopanice, Podchody (K. Novackého)

Kopaničky

Malá Lehôtka, dolný koniec

Malá Lehôtka, kultúrny dom

Malonecpalská (Malonecpalská ulica)

Mariánska ul. (Mariánska ulica)

Na záhumní

NC Kaufland (Nedožerská cesta)

Necpalská (Žabník)

Necpaly, sídlisko

Necpaly, u Borku (pri Rajčuli)

Nestlé (Carpathia)

Okresný súd

Okružná (Okružná cesta)

Pošta 4 (Bojnická cesta)

Priemstav (Cesta poľnohospodárov)

Priemyselný park

Prior (Centrum)

RD (Pod skalou)

S. Chalupku

SAD

Severka (Pod lesom)

STS (Vápenická ulica I)

Športová hala

Štefánika (M. R. Štefánika)

Tehelňa (Košovská cesta)

Ul. Svätoplukova (Svätoplukova ulica)

Uniklinika

Včelárska (Včelárska ulica)

Veľká Lehôtka, dolný koniec

Veľká Lehôtka, konečná (Veľká Lehôtka, horný koniec)

Veľká Lehôtka, OcÚ (Veľká Lehôtka, kultúrny dom)

Veľkonecpalská (Veľkonecpalská ulica)

Zapotôčky, Ondrejova (Ľ. Ondrejova)

Zapotôčky, Rad Tolst. (L. N. Tolstého)

Zimný štadión