Zmena cestovných poriadkov v prímestskej doprave k 9.12.2018

Vážení cestujúci,

od 9.12.2018 dochádza k zmene cestovných poriadkov pre prímestskú dopravu.

Zmeny oproti minulému roku nastali z dôvodu požiadaviek OcÚ, základných škôl a cestujúcej verejnosti. Týkajú sa najmä prípojov z PAL na MHD, kde sa časy odchodov vybraných spojov PAL posunuli v súlade s časmi odchodov MHD. Taktiež sa zapracovali prípoje k odchodom a príchodom vlakov, zreálnili časy odchodov zo zastávok a predĺžili trasy vybraných spojov.

Nové vývesky cestovných poriadkov sa distribuovali na zastávky v pondelok 3.12.2018. Vývesky sú taktiež od 30.11. umiestnené aj na našej webstránke. Sekciu sme rozdelili na 2 časti, kde sú uvedené vývesky s platnosťou do 8.12.2018 a nové od 9.12.2018.

Môžete ich nájsť na:

 https://www.sadpd.sk/primestska-doprava-vyvesky-bNaspäť na Blog