OZNAM – odpredaj majetku

SAD Prievidza a.s. ponúka na odpredaj časť svojho areálu v Handlovej na Prievidzkej ulici.

Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti :

Pozemky ( zastavané plochy a nádvoria ) v meste Handlová, parcely č.: 1579/2,5,6,7,8,9,10,11 a parc. Č.: 4481/7, 4481/9 celková výmera: 1806 m2

a

Stavby so súpisným číslom 1883 v meste Handlová, na parcelách č.:

1579/6 – dielňa
1579/7 – prevádzková budova
1579/8 – dielňa
1579/9 – žumpa
1579/10 – kotolňa
1579/11 – prístrešok
Cena uvedených nehnuteľností je 90.000,-€ bez DPHNaspäť na Blog