Vážení cestujúci, zapojte sa do prieskumu

Za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás žiadame  o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov a na kvalitu našich služieb a ich dôležitosť v MHD. Výsledok hodnotenia by mal vyjadrovať mieru spokojnosti s dopravnou obsluhou.

Dotazník je zverejnený na webových stránkach www.sadpd.sk  Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

Vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.sNaspäť na Blog