Zoznam zmien cestovných poriadkov MHD Prievidza platných od 1.1.2019

Zoznam zmien cestovných poriadkov MHD Prievidza platných od 1.1.2019:

Linka 307103 Prievidza,RD-aut.stanica-hotel Magura- Bojnice,nám.-Bojnice,kúpele

 • odchod spoja č.59 posunutý z 18.06 hod. na 18.10 hod.

 

Linka 307108 Prievidza,S.Chalupku-aut.stanica-Hradec-Veľká Lehôtka

 • odchod spoja č.19 premávajúceho v sobotu a nedeľu je posunutý zo 7.50 hod. na 7.40 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1722 do Bratislavy s odchodom o 8.28 hod.
 • spoje č.51 a 53 boli zlúčené do jedného spoja č.53 premávajúceho denne, s posunutým odchodom zo 17.25 hod. na 17.35 hod. ( z dôvodu prestupu cestujúcich z vlaku REX 1725 s príchodom do PD,AS o 17.27 hod.)
 • odchod spoja č.45 premávajúceho v „x“ je posunutý z 15.45 hod. na 15.35 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1726 do Bratislavy s odchodom o 16.28 hod.
 • odchod spoja č.63 posunutý zo 4.15 hod. na 4.00 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1720 do Bratislavy s odchodom o 4.32 hod.
 • odchod spoja č.75 premávajúceho v „x“ posunutý z 11.45 hod. na 11.35 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1724 do Bratislavy s odchodom o 12.28 hod.

 

Linka 307110 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-Zapotôčky-Magura-Zapotôčky-SAD-Prievidza,Ciglianska cesta

 • u spoja č.29 zreálnené časy odchodov od zastávky zimný štadión až po okresný súd
 • u spoja č.39 zreálnené časy odchodov od zastávky Uniklinika až po SAD
 • u spoja č.55 zreálnené časy odchodov od zastávky zimný štadión až po okresný súd

 

Linka 307115 Prievidza,Gymnázium-Kopanice-aut.stanica-Zapotôčky-Uni Klinika-Bojnice,nemocnica-Bojnice,Dubnica

 • zavedený nový spoj č.54 premávajúci v pracovných dňoch (namiesto spoja č.26 na linke MHD 90 premávajúceho tiež v pracovných dňoch.

 

Linka 307144 Prievidza,aut.stanica-Necpalská-Kopanice-aut.stanica

 • odchod spoja č.39 posunutý z 18.05 hod. na 18.20 hod.

 

Linka 307151 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-aut.stanica-Magura-Bojnice,nem.-Zapotôčky-

Kopanice-SAD-Ciglian.cesta

 • spoj č. 109 predĺžený na Cigliansku cestu

 

Linka 307190 Prievidza,GeWis-RD-aut.stanica-Zapotôčky/Magura-Bojnice,nemocnica-

Bojnice,Dubnica

 • u spojov č.15 a 20 boli zreálnené časy odchodov
 • v pracovných dňoch je zrušený spoj č.26 s odchodom o 15.02 hod. z Bojníc,Dubnice,Jednota (namiesto neho  bude premávať nový priamy spoj na linke č.15 so zachovaným odchodom z Bojníc,Dubnice,Jednota o 15.02 hod.a s vylúčením zachádzky cez Zapotôčky.


Naspäť na Blog