Kariéra

Pokiaľ máte záujem pracovať v našej spoločnosti, kontaktujte nás na telefónnom čísle
046/540 61 91, alebo emailovej adrese pam@sadpd.sk.
Ďakujeme.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY

stable

STABILITA

Stabilná a perspektívna práca v dlhodobo fungujúcej spoločnosti

bus

VOZOVÝ PARK

Moderný
vozový park

leadership

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY

Zamestnanecké výhody, aj pre rodinných príslušníkov

giftbox

ODMENY

Odmena pri pracovných a
životných jubileách

gift

MIMORIADNE ODMENY

Mimoriadne odmeny pri práci nad rámec svojich povinností

wall-clock

PRÍPLATKY

Príplatok za
dochádzku

money-bag

CESTOVNÉ NÁHRADY

Cestovné náhrady a mzdové príplatky v zmysle platnej legislatívy

old-man

DÔCHODKOVÉ ŠPORENIE

Príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie
(III. pilier)

medicine

ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY

Zamestnávateľ hradí povinné zdravotné prehliadky a psychologické vyšetrenia

online

KVALIFIKAČNÉ KURZY

Zamestnávateľ hradí absolvovanie kvalifikačných kurzov vodiča v rámci pracovného času

number-1

UHRADENIE NÁKLADOV

Zamestnávateľ hradí náklady spojené s vydaním tachografovej karty

shirt

OBLEČENIE

Pracovné
oblečenie

creative

PRAVIDELNÝ PRÍJEM

Pravidelný príjem a vyplácanie
mzdy načas