Uzávierka železničného priecestia

OZNÁMENIE!

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že z dôvodu opravy železničného priecestia na ul.Bojnická cesta v Prievidzi

  od 23.9.2016 od 18.00 hod.

do 30.9.2016 do 6.00 hod.

  • pre linky č. 3,16,40,50,90 – smerujúce cez staré sídlisko Píly na aut. stanicu bude zrušená zastávka Duklianska. Môžete použiť zastávku kino Baník.
  • pre linky č.3,8,11,40,51,90 – smerujúce z aut. stanice cez  staré sídlisko Píly bude zrušená zastávka Svätoplukova. Môžete použiť zastávku Magura.
  • pre linky č.10,12,15,90 – prechádzajúce cez sídlisko Zapotôčky bude zrušená zastávka Zapotôčky, Rad Tolstého. Môžete  použiť  zastávku Ľ. Ondrejova.
  • pre linku č.15 – bude zrušená zastávka Pošta 4. Môžete použiť zastávku Športová hala alebo aut. stanica.
  • pre linku č.8 – bude zrušená zastávka Pošta 4, UNI-klinika a Zimný štadión.
  • pre prímestskú dopravu – bude zrušená zastávka Pošta 4.

Za prípadné meškanie alebo vynechanie spojov spôsobené rekonštrukciou priecestia , SAD Prievidza a.s. nenesie zodpovednosť.

Riaďte sa oznámeniami na jednotlivých aut. zastávkach!Naspäť na Blog