Prímestská doprava – Vývesky – O

B
B
C
C
Č
Č
D
D
H
H
J
J
K
K
L
L
Ľ
Ľ
M
M
N
N
O
O
P
P
R
R
S
S
Š
Š
T
T
U
U
V
V
Z
Z
Ž
Ž
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 5. 2023
PDF
PLATÍ OD 1. 6. 2023

Omastiná

Opatovce n.Nitrou,dol.koniec

Opatovce n.Nitrou,hor.koniec

Opatovce n.Nitrou,Jednota

Opatovce n.Nitrou,stred

Oslany,nám.

Oslany,rázc.

Oslany,rázc.k žel.st.

Oslany,RD

Oslany,Ľubianka

Oslany,Ľubianka,dol.koniec

Oslany,Ľubianka,konečná

Oslany,Ľubianka,ZŠ

Ostratice,Drnda

Ostratice,Jednota

Ostratice,Malé Ostratice

Ostratice,rázc.

Ostratice,Trebašovce rázc.

Ostratice,Veľké Ostratice

Ostratice,Čaltice

Otrhánky,rázc.

Otrhánky

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje. V roku 2017 bolo zaradených do prevádzky 40 nových autobusov značky Iveco a SOR, čo znížilo priemerný vek flotily na 4,8 roka.