Prímestská doprava – Vývesky – C

B
B
C
C
Č
Č
D
D
H
H
J
J
K
K
L
L
Ľ
Ľ
M
M
N
N
O
O
P
P
R
R
S
S
Š
Š
T
T
U
U
V
V
Z
Z
Ž
Ž
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

Chrenovec-Brusno

Chudá Lehota,nám.

Chudá Lehota,rázc.(1.0)

Chvojnica,dol.koniec

Chvojnica,hor.koniec

Chvojnica,Jednota

Chvojnica,Kmeť

Chvojnica,Majer

Chvojnica,OcÚ

Chynorany,nám.

Chynorany,rázc.

Chynorany,RD

Chynorany,ZŠ

Chynorany,žel.st.

Cigeľ,dol.koniec

Cigeľ,kult.dom

Cimenná

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje. V roku 2017 bolo zaradených do prevádzky 40 nových autobusov značky Iveco a SOR, čo znížilo priemerný vek flotily na 4,8 roka.