Prímestská doprava – Vývesky – H

B
B
C
C
Č
Č
D
D
H
H
J
J
K
K
L
L
Ľ
Ľ
M
M
N
N
O
O
P
P
R
R
S
S
Š
Š
T
T
U
U
V
V
Z
Z
Ž
Ž
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

Haláčovce,OcÚ

Haláčovce,ZŠ

Handlová,baňa

Handlová,centrum

Handlová,dol.koniec

Handlová,GeWiS

Handlová,hor.koniec

Handlová,hor.koniec kostol

Handlová,majer

Handlová,Morovno,hor.koniec

Handlová,Morovno,Jednota

Handlová,nem.

Handlová,Nová Lehota,hájovňa

Handlová,Nová Lehota,hostinec

Handlová,Nová Lehota,kameňolom

Handlová,SAD

Handlová,sever

Handlová,Vežička

Handlová,žel.nadjazd

Horná Ves,hor.koniec

Horná Ves,Jednota

Horná Ves,lom

Horná Ves,Rudica

Horné Chlebany

Horné Chlebany,križ.

Horné Naštice,č.d.71

Horné Naštice,Jednota

Horné Vestenice,dedina

Horné Vestenice,Kúty

Horné Vestenice,rázc.

Hradište,Gašparík

Hradište,Jednota

Hradište,rázc.-E572

Hradište,rázc.-Hlavná ul.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje. V roku 2017 bolo zaradených do prevádzky 40 nových autobusov značky Iveco a SOR, čo znížilo priemerný vek flotily na 4,8 roka.