Z bicyklov do autobusov – zamestnanci SAD Prievidza sa zapojili do projektu „Do práce na bicykli“

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorá má ambíciu pozitívne ovplyvniť dopravné správanie jednotlivcov v prospech cyklistickej, pešej a verejnej osobnej dopravy. Jej hlavným cieľom je u zamestnancov spoločností vytvoriť trvalo udržateľné dopravné návyky so zreteľom na benefity plynúce z ekologicky prijateľnejších druhov dopráv. Vyhlasovateľ súťaže – Národný cyklokoordinátor Peter Klučka (Ministerstvo dopravy a výstavby)  spolu s lokálnym koordinátorom a s odborným garantom –  občianskym združením Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, zorganizovali v tomto roku už 9 ročník súťaže.

 

Do práce na bicykli bola súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest a obcí, ktorí v termíne od 1. júna do 30. júna uskutočňovali a následne zaznamenávali svoje cesty z a do práce prostredníctvom bicykla, pešej chôdze či verejnej dopravy. Do súťaže sa mali možnosť registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré boli pozostávali zo zamestnancov vybranej spoločnosti.

 

SAD Prievidza vytvorila 3 tímy rozlíšené podľa farieb vozidlového parku, ktoré nazvala „Žlté autobusy“, „Modré autobusy“ a „Biely autobus“, pričom každý tím pozostával zo 4 zamestnancov. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 12 našich zamestnancov, spomedzi ktorých bolo 5 vodičov, 6 technicko-hospodárskych pracovníkov a rovnako účastný bol aj ekonomicky riaditeľ.

 

Počas trvania kampane naši zamestnanci vykonali celkovo 322 jázd a najazdili 2 271,7 km, čím ušetrili 709,49kg CO2. Vzhľadom k počtu zúčastnených zamestnancov dosiahla spoločnosť SAD Prievidza celoslovensky veľmi pekné umiestnenie – a to 171. miesto v poradí zamestnávateľov z 1 322 zúčastnených. Ešte solídnejšie umiestnenie sme dosiahli v rámci samosprávy mesta Prievidza, kde sme obsadili 5. miesto v poradí zamestnávateľov z 22. zúčastnených.  Najviac jázd uskutočnili Ľuboš LaukoMatej Kolodzej (obaja po 42 jázd) a najviac kilometrov najazdil Eduard Uhrin (505,29 km). Limit pre zaradenie do súťaže o hlavné ceny a najvyššie hodnotenú úroveň (29 uskutočnených jázd alebo 500 odjazdených km) splnilo až 8 z 12 našich zamestnancov.

 

Podľa slov Patrika Haluša, konštruktéra cestovných poriadkov a v priebehu trvania kampane zároveň jej firemného koordinátora „vzhľadom k tomu, že celková evidencia jázd bola založená na dôvere si cením, že naši kolegovia jazdy a vykonané kilometre zaznamenávali poctivo, v zmysle štatútu súťaže. Dosiahnutý výsledok v 9. ročníku kampane, no v premiérovom ročníku v SAD Prievidza, je veľmi pekný. Autobusy a bicykle nie sú len alternatívou k individuálnej automobilovej doprave, ale pre mnohých z nás prvou možnosťou. Poďakovanie patrí nášmu zamestnávateľovi najmä za to, že nám na to dlhodobo vytvára nadštandardné podmienky.“

 

Vedenie SAD Prievidza týmto blahoželá všetkým zúčastneným zamestnancom a teší sa z ich iniciatívy zapojiť sa do kampane „Do práce na bicykli“.

 Naspäť na Blog