Prímestská doprava – Vývesky – M

B
B
C
C
Č
Č
D
D
H
H
J
J
K
K
L
L
Ľ
Ľ
M
M
N
N
O
O
P
P
R
R
S
S
Š
Š
T
T
U
U
V
V
Z
Z
Ž
Ž
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 3. 2024
PDF
PLATÍ OD 1. 4. 2024

Malá Čausa,dol.koniec

Malá Čausa,hor.koniec

Malá Čausa,OcÚ

Malá Čausa,polesie

Malá Hradná,Kochnáč

Malá Hradná,Mlynce

Malé Hoste,kostol

Malé Hoste,Michalka

Malé Kršteňany,Boky

Malé Kršteňany,Jednota

Malé Kršteňany,nad nemocnicou

Malé Kršteňany,nám.

Malé Uherce

Malinová

Miezgovce,OcÚ

Miezgovce,RD

Miezgovce,ŠM sad

Motešice,Horné Motešice,č.d.113

Motešice,Horné Motešice,č.d.150

Motešice,Sláče

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje. V roku 2017 bolo zaradených do prevádzky 40 nových autobusov značky Iveco a SOR, čo znížilo priemerný vek flotily na 4,8 roka.