Od 28.10.2021 – Dočasne presunuté nástupište č. 20, AS Prievidza

Vážení cestujúci,

od 28.10.2021 bude nástupište číslo 20 pre prímestskú dopravu, na autobusovej stanici v Prievidzi, dočasne presunuté o 20 metrov smerom k informačnej kancelárii (pôvodné nástupište č. 21).

Ďakujeme za pochopenie.Naspäť na Blog