Od 21.9.2021 – Autobusová stanica Prievidza – zmena organizácie dopravy – prímestská doprava

Vážení cestujúci,

s účinnosťou od 21.9. 2021 bude započatá ďalšia etapa rekonštrukcie autobusovej stanici v Prievidzi, pre potreby ktorej dôjde k presunu vybraných autobusových nástupíšť.

 Naspäť na Blog