Od 17. – 20.6.2021 – okres Bánovce n./B. – obmedzenie autobusovej dopravy

Vážení cestujúci,

od štvrtka 17.6.2021 do nedele 20.6.2021 (vrátane) sa v okrese Bánovce n./B. konajú MAJSTROVSTVÁ SR a ČR V CESTNEJ CYKLISTIKE a v súvislosti s nimi budú aj obmedzené, príp. vôbec neodjazdené aj niektoré naše spoje prímestskej autobusovej dopravy. Informácie ohľadom podujatia môžete nájsť na https://www.kulturabn.sk/msks-bn/podujatia-v-bn-a-okoli/4188-spolocne-majstrovstva-sr-a-cr-v-cestnej-cyklistike 

Detailný rozpis zmien podľa dní, pod tabuľou nasleduje text:

 

 

Č. LINKA SPOJ ODCHOD PRÍCHOD
POČIATOČNÁ ZASTÁVKA ČAS KONEČNÁ ZASTÁVKA ČAS
ŠTVRTOK 17. 6. 2021 ZRUŠENÉ 1 301402 21 Bánovce nad Bebravou, AS 09:45 Trebichava, hor. koniec 10:25
2 301402 28 Trebichava, hor. koniec 11:50 Slatina nad Bebravou, nám. 11:55
3 301402 41 Krásna Ves, OcÚ 19:08 Trebichava 19:20
4 301402 43 Bánovce nad Bebravou, AS 16:20 Slatina nad Bebravou, nám. 16:52
5 301402 44 Čierna Lehota, hor. koniec 15:05 Bánovce nad Bebravou, AS 15:50
6 301402 45 Bánovce nad Bebravou, AS 17:15 Trebichava, hor. koniec 17:52
7 301402 49 Bánovce nad Bebravou, AS 18:30 Krásna Ves, OcÚ 18:50
8 301402 50 Čierna Lehota, hor. koniec 16:55 Bánovce nad Bebravou, AS 17:40
9 301402 54 Trebichava, hor. koniec 18:10 Bánovce nad Bebravou, AS 18:50
10 301417 11 Slatina nad Bebravou, nám. 12:00 Čierna Lehota, hor. koniec 12:15
11 301417 14 Trebichava, hor. koniec 15:35 Bánovce nad Bebravou, AS 16:05
12 301417 15 Bánovce nad Bebravou, AS 14:55 Trebichava, hor. koniec 15:35
ZMENA 1 301402 20 Slatina nad Bebravou, nám. 08:15 Bánovce nad Bebravou, AS 08:50
2 301419 4 Trenčín, SAD 09:10 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35
3 301419 18 Motešice, Horné Motešice, Jednota 19:00 Bánovce nad Bebravou, AS 19:25
SOBOTA 19. 6. 2021 ZRUŠENÉ 1 301401 21 Bánovce nad Bebravou, AS 16:30 Dubnica nad Váhom, ZŤS 17:25
2 301401 24 Trenčín, Hasičská ul. 16:05 Bánovce nad Bebravou, AS 17:10
3 301401 28 Dubnica nad Váhom, ZŤS 18:25 Bánovce nad Bebravou, AS 19:20
4 301402 22 Čierna Lehota, hor. koniec 08:30 Bánovce nad Bebravou, AS 09:25
5 301402 23 Bánovce nad Bebravou, AS 09:45 Čierna Lehota, hor. koniec 10:45
6 301402 48 Čierna Lehota, hor. koniec 16:40 Bánovce nad Bebravou, AS 17:35
7 301405 12 Dubnička 08:55 Bánovce nad Bebravou, AS 09:25
8 301405 21 Bánovce nad Bebravou, AS 16:30 Dubnička 16:50
9 301405 24 Dubnička 17:00 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30
10 301419 4 Trenčín, SAD 09:10 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35
ZMENA 1 301404 9 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35 Veľká Hradná, hor. koniec 10:55
2 301404 23 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30 Veľká Hradná, hor. koniec 17:55
3 301402 47 Bánovce nad Bebravou, AS 18:30 Slatina nad Bebravou, nám. 19:00
NEDEĽA 20. 6. 2021 ZRUŠENÉ 1 301401 11 Bánovce nad Bebravou, AS 12:15 Dubnica nad Váhom, ZŤS 13:17
2 301401 19 Bánovce nad Bebravou, AS 14:35 Trenčín, Hasičská ul. 15:45
3 301401 21 Bánovce nad Bebravou, AS 16:30 Dubnica nad Váhom, ZŤS 17:25
4 301401 22 Dubnica nad Váhom, ZŤS 14:15 Bánovce nad Bebravou, AS 15:22
5 301401 24 Trenčín, Hasičská ul. 16:05 Bánovce nad Bebravou, AS 17:10
6 301401 36 Dubnica nad Váhom, ZŤS 18:25 Bánovce nad Bebravou, AS 19:20
7 301402 24 Čierna Lehota, hor. koniec 10:00 Bánovce nad Bebravou, AS 10:55
8 301402 25 Bánovce nad Bebravou, AS 12:10 Čierna Lehota, hor. koniec 13:05
9 301402 26 Čierna Lehota, hor. koniec 11:30 Bánovce nad Bebravou, AS 12:25
10 301402 57 Bánovce nad Bebravou, AS 14:35 Čierna Lehota, hor. koniec 15:30
11 301402 68 Čierna Lehota, hor. koniec 14:20 Bánovce nad Bebravou, AS 15:20
12 301402 70 Čierna Lehota, hor. koniec 16:00 Bánovce nad Bebravou, AS 16:55
13 301405 11 Bánovce nad Bebravou, AS 12:00 Dubnička 12:30
14 301405 35 Bánovce nad Bebravou, AS 16:30 Dubnička 16:50
15 301405 50 Dubnička 15:00 Bánovce nad Bebravou, AS 15:30
16 301405 52 Dubnička 17:00 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30
17 301417 19 Bánovce nad Bebravou, AS 16:15 Čierna Lehota, hor. koniec 17:20
ZMENA 1 301404 9 Bánovce nad Bebravou, AS 10:35 Veľká Hradná, hor. koniec 10:55
2 301404 26 Veľká Hradná, hor. koniec 14:55 Bánovce nad Bebravou, AS 15:20
3 301402 52 Čierna Lehota, hor. koniec 17:25 Bánovce nad Bebravou, AS 18:10
4 301404 23 Bánovce nad Bebravou, AS 17:30 Veľká Hradná, hor. koniec 17:55

 

ZMENA VO VEDENÍ SPOJOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Štvrtok 17. 6. 2021

LINKA     SPOJ     POČIATOČNÁ ZASTÁVKA          ČAS           KONEČNÁ ZASTÁVKA        ČAS

301402     20           Slatina nad Bebravou, nám.                8:15           Bánovce nad Bebravou, AS       8:50

Spoj z počiatočnej zastávky „Slatina nad Bebravou, nám.“ bude odchádzať o 15 min. skôr, t. j. o 8:00.

301419     4             Trenčín, SAD                                          9:10           Bánovce nad Bebravou, AS       10:35

Spoj pôjde po trase od zastávky „Trenčín, SAD“ po zastávku „Motešice, Horné Motešice, Jednota“ a potom cez Bobot, Horňany, Motešice a pokračuje opäť po trase od zastávky „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ do „Bánovce nad Bebravou, AS“.

301419     18           Motešice, Horné Motešice, Jednota  9:10           Bánovce nad Bebravou, AS       10:35

Predpokladané meškanie príchodu spoja na konečnú zastávku.

Sobota 19. 6. 2021

LINKA     SPOJ     POČIATOČNÁ ZASTÁVKA          ČAS           KONEČNÁ ZASTÁVKA        ČAS

301404     9             Bánovce nad Bebravou, AS                 10:35        Veľká Hradná, hor. koniec         10:55

Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.

301404     23           Bánovce nad Bebravou, AS                 17:30        Veľká Hradná, hor. koniec         17:55

                   Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.

301402     47           Bánovce nad Bebravou, AS                 18:30        Slatina nad Bebravou, nám.       19:00

Spoj z počiatočnej zastávky „Bánovce nad Bebravou, AS“ bude odchádzať o 30 min. skôr, t. j. o 19:00.

Nedeľa 20. 6. 2021

LINKA     SPOJ     POČIATOČNÁ ZASTÁVKA          ČAS           KONEČNÁ ZASTÁVKA        ČAS

301402     52           Čierna Lehota, hor. koniec                  17:25        Bánovce nad Bebravou, AS       18:10

Predpokladané meškanie príchodu spoja na konečnú zastávku.

301404     9             Bánovce nad Bebravou, AS                 10:35        Veľká Hradná, hor. koniec         10:55

                   Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.

301404     23           Bánovce nad Bebravou, AS                 17:30        Veľká Hradná, hor. koniec         17:55

                   Spoj vynechá 3 zastávky: „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Dežerice, rázc.“, pretože pôjde obchádzkou cez Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany a Dvorec. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a pokračovať po zastávkach podľa cestovného poriadku.

301404     26           Veľká Hradná, hor. koniec                  14:55        Bánovce nad Bebravou, AS       15:20

Spoj vynechá 3 zastávky: „Dežerice, rázc.“, „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce“ a „Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, osada“. Na zastávke „Ruskovce, žel.st.“ sa otočí a bude pokračovať po obchádzkovej trase cez Dvorec, Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany.Naspäť na Blog