Od 11.4.2023 sa začne rekonštrukcia zvyšných dvoch nástupíšť na autobusovej stanici v Prievidzi

Zdroj: www.myhornanitra.sme.sk

Autor článku: Igor Roško

Vlastník nástupíšť na autobusovej stanici v Prievidzi sa pred časom zaviazal, že zrekonštruuje aj zvyšné dve nástupišťa na mestských pozemkoch, ktoré sú ešte v pôvodnom stave.

S prácami chce začať hneď po veľkonočných sviatkoch. „Rekonštrukcia začne 11.4.2023, ak to počasie dovolí,“ informoval MY Noviny Štefan Straka, zástupca spoločnosti ADVANCE INVESTMENTS a.s.

Podľa predpokladov by práce mali trvať približne štyri až päť mesiacov. „Začneme rekonštrukciou nástupíšť 3,4 a 5, nasledovať budú nástupištia 1 a 2,“ priblížil postup prác Straka.
Tie nástupištia, na ktorých budú prebiehať práce, investor dočasne premiestni na náhradné zastávky. Tie však budú umiestnené v rámci autobusovej stanice, konkrétne na výstupisku smerom k parkovisku, časti známej aj ako deviata koľaj. „Vzhľadom na to, že dočasné nástupištia sú plánované iba približne pätnásť metrov od pôvodných, bude dopad pre cestujúcu verejnosť minimálny,“ skonštatoval Straka.

Nové nástupištia chce investor spraviť v štýle už zrekonštruovanej časti stanice. Novinkou bude zelený ostrovček s rastlinami, ktorý vnikne namiesto starých železných stojanov, ktoré kedysi slúžili na informácie o spojoch. Okrem zeleného ostrovčeka pribudne zeleň aj na nástupištiach, rovnako ako v doteraz zrekonštruovanej časti stanice.

„Zvýšime bezpečnosť na stanici usmernením toku cestujúcej verejnosti v smere od železničnej stanice pomocou jasne vyznačených priechodov pre chodcov,“ načrtol zmeny Straka.

Bezpečnosť ľudí v nočných hodinách má zlepšiť výkonné LED osvetlenie. „Zvýšime počet kamier na nástupištiach z 15 na 21. Kamery slúžia na dokazovanie trestnej činnosti v spolupráci s Políciou SR,“ skonštatoval zástupca spoločnosti.

Prínosom pre cestujúcich bude aj nová informačná LED tabuľa, ktorá bude zobrazovať aktuálne odchody autobusov.

„Predpokladané náklady na druhú etapu rekonštrukcie odhadujeme na 250-tisíc eur. Celkové náklady na kompletnú rekonštrukciu sú v hodnote približne 800-tisíc eur,“ dodal Štefan Straka.Naspäť na Blog