Od 11.12.2022 – Prímestská doprava zmena cestovných poriadkov

Vážení cestujúci,

od 11.12.2022 dochádza k zmene cestovných poriadkov v prímestskej doprave. Aktualizované cestovné poriadky sú už uvedené na našom webe a taktiež aj v aplikáciách slúžiacich na vyhľadávanie cestovných poriadkov.

Ďakujeme za pochopenie. Nižšie uvádzame detailný zoznam zmien.

DETAILNÝ ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA :

Linka 301401            Bánovce nad Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n. Váhom/Trenčín

 • spoj 2             zmena odchodu spoja zo zastávky Petrova Lehota,OcÚ z 4:30 hod. na 4:35 hod. (zachovanie nadväznosti na zast. Motešice,rázc. Peťovka na spoje 309409/4 na smer Trenčín,SAD a 301401/3 na smer Trenčianske Teplice,aut.st.)
 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 4:15 hod. na 4:25 hod. (prispôsobenie odchodu spoja 302408/84) a zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Trenčianske Teplice,aut.st. – Dubnica n. Váhom,AS
 • spoj 6             zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Dubnica n. Váhom,AS – Trenčianske Teplice,aut.st. a zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčianske Teplice,aut.st. z 6:28 hod. na 6:50 hod.
 • spoj 10 nový spoj s odchodom 19:30 hod. zo zastávky Motešice,Horné Motešice,Jednota
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 27 zrušený spoj
 • spoj 34 zrušený spoj

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 51 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 301405            Bánovce nad Bebravou – Dubnička

 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávky Dubnička z 9:40 hod. na 9:35 hod. (z dôvodu skladby turnusového obehu vozidla a zároveň skrátenie nadväznosti zo spoja 301411/8 zo smeru Topoľčany)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Dubnička z 10:00 hod. na 9:55 hod. (z dôvodu zachovania nadväznosti na spoj 301420/14 na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na smer Partizánske)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 301407            Bánovce nad Bebravou – Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 11:50 hod. na 12:00 hod. (na základe žiadosti zo dňa 10. novembra 2022 a zároveň zjednotenie odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS počas pracovných dní, sobôt a nedieľ

Linka 301408            Bánovce nad Bebravou – Miezgovce

 • spoj 17 zrušený spoj
 • spoj 19 zrušený spoj
 • spoj 22 zrušený spoj
 • spoj 23 zrušený spoj
 • spoj 28 zrušený spoj

Linka 301409            Bánovce nad Bebravou – Vysočany

 • spoj 16 zrušený spoj
 • spoj 21 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 24 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Rybany,žel.st. z 22:40 hod. na 22:41 hod. (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na z 301414/43 a 301411/31)
 • spoj 35 zrušený spoj

Linka 301410            Bánovce nad Bebravou – Pečeňany

 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 10
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 10

Linka 301411            Bánovce nad Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na 301414/43 a 301409/33 na zastávke Rybany,žel.st.)

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 7             zlúčený so spojom 11 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 15 – 17, 19 – 21 a 23 – 35
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 15 – 17, 16 – 21, 23 a 28 – 32
 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 43 zlúčený so spojom 307421/31 a doplnený do zoznamu spojov linky 301414

Linka 301415            Bánovce nad Bebravou – Haláčovce

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:10 hod. na 09:15 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/8, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 626 zo smeru Poprad-Tatry a Ex 603 zo smeru Bratislava)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:10 hod. na 09:15 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 301415/17 v snahe zjednotiť odchody spojov počas celého kalendárneho týždňa)
 • spoj 41 zrušený spoj
 • spoj 50 zrušený spoj

Linka 301416            Bánovce nad Bebravou – Dubodiel

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 9:05 hod. na 09:10 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/8, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 626 zo smeru Poprad-Tatry a Ex 603 zo smeru Bratislava)
 • spoj 29 zrušený spoj
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307435/18 na zast. Bánovce n. Bebravou, AS, ktorý sa prispôsobil zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)
 • spoj 35 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Bánovce n. Bebravou, Zornica-Eterna – Bánovce n. Bebravou, AS (garantovaný prestup zo spojov 301421/31 a 301411/27)
 • spoj 56 zrušený spoj

Linka 301420            Partizánske – Rybany – Bánovce n. Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 6 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 6 premávajúci počas pracovných dní s nezmeneným odchodom 7:25 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS
  • spoj 10 premávajúci počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov so zmeneným odchodom spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,AS z 7:25 hod. na 7:35 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 301401/6)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín,aut.st z 09:20 hod. na 09:30 hod. (prispôsobenie sa skoršiemu príchodu vlakov R 703 zo smeru Bratislava s príchodom 9:20 hod. do stanice Trenčín a zároveň Ex 600 zo smeru Košice s príchodom 9:21 do stanice Trenčín)
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 15 (pre vyhľadávače dopravných spojení z dôvodu nadväznosti na 6 prímestských autobusových spojov na zastávke Bánovce n. Bebravou, AS)
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín,aut.st z 21:40 hod. na 21:35 hod. (prispôsobenie sa skoršiemu príchodu vlakov R 16715 z Bratislavy s príchodom 21:20 hod. a Ex 612 s príchodom 21:22 hod. do stanice Trenčín)

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 31 odstránený zo zoznamu spojov, zlúčený so spojom 307414/43 a doplnený do zoznamu spojov danej linky

Linka 305401             Partizánske – Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 5, 11 a 12
 • spoj 2             zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Juh z 6:00 hod. na 6:02 hod. a zrýchlenie spoja, úprava medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 13
 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 6 a 8 – 12
 • spoj 7             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 a 8 – 13
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 5
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 6 a 8 – 10

Linka 305402            Partizánske – Hradište – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13, 15 – 18, 20, 21 a 26
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 16:10 hod. na 16:15 hod. a zrýchlenie spoja, úprava medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 6 a 8 – 11
 • spoj 28 zlúčený so spojom 305402/30
 • spoj 30 zlúčený so spojom 305402/28 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 305403            Bánovce n./Bebravou – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4 – 14, 16 – 26 a 29 – 32 (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Hradište,rázc. E-572 zo spoja 305404/31 na smer Partizánske)
 • spoj 6             zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 18:15 hod. na 18:05 (zatraktívnenie nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307414/21 zo smeru Prievidza, z vlaku R 753 s príchodom 17:37 do stanice Nováky, na zast. Nitrianske Sučany,Majer zo spoja 307415/30 zo smeru Nitrianske Rudno a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Hradište,rázc.-E572 pre zachovanie nadväznosti zo spoja 305404/37 zo smeru Partizánske)

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany – Prievidza

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Sučany,nám. z 4:25 hod. na 4:30 hod. (z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Dolné Vestenice,Jednota na 307435/15; zast. Hradište,rázc. na 305402/1 a z 305403/1)
 • spoj 5 zrušený spoj
 • spoj 6 zrušený spoj
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 5:25 hod. na 5:20 hod. a zmena trasovania spoja spôsobom, že spoj bude zachádzať do obce Skačany (zabezpečenie dopravnej obsluhy namiesto zrušeného spoja 305404/5)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6 a 10 – 14
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 6:28 hod. na 6:30 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6 – 15
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 7:25 hod. na 7:30 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 744 v čase 8:30 zo stanice Nováky) a zároveň vytvorenie nadväznosti z 305410/12 na zastávke Partizánske, AS a nadväznosti na 305417/6 a 305421/8 na zastávke Partizánske,Veľké Bielice,most
 • spoj 19 zmena medzizastávkových jazdných dôb; zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Nováky, poliklinika na spoj 307407/8 počas sobôt
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 8 a 10 – 14
 • spoj 31 zlúčený so spojom 305404/27 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 11 – 14 a 16 – 23 (v snahe o podľa možnosti skorší príchod na zast. Hradište,rázc. Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti na 305403/6)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 16:30 hod. na 16:15 hod. (prispôsobenie zmene odchodom spojov na zast. Nováky,žel.st. 307411/15 zo smeru Prievidza a na zast. Nitrianske Sučany,Majer 307414/32 a 36 zo smeru Valaská Belá a tým zatraktívnenie prestupu na zast. Hradište,rázc. zo spoja 305403/9 zo smeru Bánovce n. Bebravou)
 • spoj 43 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 21:15 hod. na 21:20 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 755 v čase 21:11 do stanice Partizánske)
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO z 22:10 hod. na 22:13 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307429/23 na zastávke Nováky,poliklinika + zámerne vyhnutie sa kumulovaniu odchodov spojov v čase 22:15 hod. zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO)
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO z 22:10 hod. na 22:13 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307409/27 na zastávke Nováky,poliklinika + zámerne vyhnutie sa kumulovaniu odchodov spojov v čase 22:15 hod. zo zastávky Zemianske Kostoľany, ENO)

Linka 305406             Partizánske – V. Kršteňany – M. Kršteňany – Pažiť

 • spoj 4             premávajúci v pracovné dni rozdelený na dva spoje:
  • spoj 4 premávajúci v pracovné dni školských prázdnin s upravenou jazdnou dobou ( -5min.), bez zmeny trasovania
  • spoj 12 premávajúci v pracovné dni školského vyučovania so zmenou trasovania spoja spôsobom, že obslúži zastávky Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51; Partizánske,Rooseweltova ul. II. ZŠ; Partizánske,Rooseweltova ul. ZUČ; Partizánske,žel.st.; Partizánske,Nádražná III.ZŠ; Partizánske,žel.st.; Partizánske,Nádražná III. ZŠ (neobslúži Partizánske,AS)
 • spoj 6             úprava trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Partizánske, Agro a. s., Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; a Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51
 • spoj 8 zrušený spoj
 • spoj 11 zrušený spoj
 • spoj 20 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 23 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 24 úprava trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Partizánske, Agro a. s., Partizánske,Tehelná ul. pekáreň; Partizánske,Tehelná ul. č.d. 65-13A; a Partizánske,Tehelná ul. č.d.506-51

Linka 305407             Partizánske – M. Uherce – Pažiť – M. Kršteňany – Partizánske

 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 7 zrušený spoj
 • spoj 9 zrušený spoj
 • spoj 10 zrušený spoj
 • spoj 11 zrušený spoj

Linka 305408             Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 a 16
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3, 4, 6, 8, 11 – 14 a 16 – 23
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 5, 7, 8, 10 – 16, 18 a 22
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 16, 18, 19 a 20 – 22
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 14 a 19 – 21
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9 – 14 a 16 – 22
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs a 3 – 5, 7, 9 – 14 a 19 – 21
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 5, 7 a 9 – 11
 • spoj 20 nový spoj v úseku Oslany,nám. – Partizánske,AS (zabezpečenie atraktívneho spojenia z obcí Radobica, Horná Ves na smer Partizánske po zrušenom spoji 307407/14 a zníženie prestupného času z 15 min., nadväznosť zo spoja 307407/10)
 • spoj 23 nový spoj v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. (nadväznosť na zast. Oslany,nám. na spoj 307407/10 na smer Prievidza,aut.st.)

Linka 305409             Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Sebedražie,sídl. zo 6:10 hod. na 6:15 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,RD na spoj 307407/18 z Radobice)

Linka 305410             Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 5 zrušený spoj
 • spoj 6 zrušený spoj
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zastávku Veľké Uherce,OcÚ (namiesto spoja 305410/6) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „„premáva v pracovné dni“
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 20 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 21 zmena odchodu zo zastávky Partizánske,AS z 13:30 hod. na 13:35 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Veľké Uherce,žel.st. zo spoja 307429/9 zo smeru Prievidza)
 • spoj 26 zmena odchodu zo zastávky Kolačno,ZŠ z 13:55 hod. na 13:56 hod. (reakcia na zmenu na spoji 305410/21) a do zoznamu zastávok spoja pridaná Veľké Uherce,RD
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 30 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Kolačno,ZŠ – Kolačno,Ondrášová,nám.
 • spoj 44 zmena odchodu zo zastávky Kolačno,ZŠ z 16:45 hod. na 16:20 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:52 hod. z Partizánskeho a zároveň vytvorenie nadväznosti na 301420/33 na smer Bánovce n. Bebravou)

Linka 305412             Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 17:25 hod. na 17:30 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Bošany,nám. zo spoja 305421/26 zo smeru Topoľčany)
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 5 a 7 – 9
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 a 7 – 12

Linka 305413             Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany  

 • spoj 14 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany,AS z 20:20 hod. na 20:25 hod. (z dôvodu vytvorenia väčšieho priestoru na nadväznosti na 305412/25 na zast. Bošany,rázc. Doval) a zároveň úprava jazdnej doby

Linka 305414             Partizánske – Turčianky – Veľký Klíž

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske,AS z 5:55 hod. na 6:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Veľký Klíž,Klížske Hradište z 6:00 hod. na 5:55 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 4 a 11 – 15
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 12
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 16
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 16
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Klátova Nová Ves,ZŠ z 14:30 hod. na 14:35 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 16

Linka 305416             Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 15 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v nedeľu  a v štátny sviatok“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 18 zmena odchodu zo zastávky Topoľčany,AS z 12:40 hod. na 12:55 hod. a zároveň zosúladenie odchodov zo zastávok so spojom 305416/36 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu“ na „premáva v sobotu, v nedeľu  a v štátny sviatok“

Linka 305417             Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce

 • spoj 21 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku Chynorany,rázc. k žel.st. – Chynorany,ZŠ (apel na zvýšenie bezpečnosti nastupujúcich žiakov)
 • spoj 24 zrušený spoj

Linka 305419             Partizánske – Livinské Opatovce – Pravotice 

 • spoj 13 zrušený spoj
 • spoj 15 rozlíšený príchod a odchod na zastávke Rybany,žel.st. z dôvodu nadväznosti na 301414/47 z Bánoviec n./Bebravou (počas sobôt)

Linka 305420             Partizánske – Horná Ves – Radobica, Cerová

 • spoj 4             rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Horná Ves,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja a na spoj na 307407/2 zo smeru Radobica a zároveň zmena trasovania; spoj nebude obsluhovať zastávku Horná Ves,hor.koniec
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6 – 8, 11, 12 a 15 – 18, aby bola zároveň zabezpečená nadväznosť na zastávke Horné Ves, Jednota na 307407/36 (obojsmerný prestup)
 • spoj 10 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti na 307407/24 na smer Prievidza)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja z 16:30 hod. na 16:35 hod. a úprava jazdnej doby spôsobom, aby bola zároveň zabezpečená nadväznosť na zastávke Veľké Uherce,rázc. k žel.st. zo spoja 305410/32 a na zastávke Horné Ves, Jednota na 307407/39)
 • spoj 15 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Oslany,rázc. (spoj ňou fyzicky neprechádza) a zároveň zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6 – 8, 10 a 11
 • spoj 17 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti zo spoja a na spoj 307407/29 na smer Radobica,nám.)
 • spoj 24 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves, Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení v dôsledku nadväznosti zo spoja a na spoj 307407/42 zo smeru Radobica,nám. a na spoj 307407/37 na smer Radobica,nám.)

Linka 307401             Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno – Nitr. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 3, 12 a 15 (z dôvodu podľa možnosti najrýchlejšieho príchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti na 307408/29 na smer Oslany)

Linka 307402             Sebedražie, Baňa Cigeľ – Prievidza – Tužina

 • spoj 5 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Pravenec, Tatra hor. vrátnica – Nitrianske Pravno, Jednota (recipročne spoj 307404/10 v rovnakom úseku predĺžený)
 • spoj 10 zmena odchodu zo zastávky Tužina, horný koniec z 5:50 hod. na 5:45 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 742 v čase 6:20 hod. z Prievidze)

Linka 307403             Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová – Chvojnica

 • spoj 20 zmena TČs zo zastávok 15 a 17 – 22 (prispôsobenie zmene na spoji 24 z dôvodu zjednotenia jazdných dôb počas pracovných dní a v sobotu)
 • spoj 24 zmena TČs zo zastávok 14, 15 a 17 – 22 (mierne zrýchlenie spoja z dôvodu zlepšenia nadväznosti na 307401/12 na zast. Nitrianske Pravno, ÚNZ; pre vyhľadávače dopravných spojení)
 • spoj 94 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Prievidza,aut.st. – Prievidza,šport. hala

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Pravenec, Tatra hor. vrátnica – Nitrianske Pravno, Jednota (recipročne spoj 307402/5 v rovnakom úseku skrátený)
 • spoj 31 zmena odchodu zo zastávky Prievidza,aut.st. z 14:15 hod. na 14:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307401/44 na zast. Nedožery-Brezany,Vŕbičky)
 • spoj 36 zmena odchodu zo zastávky Poruba.Jednota z 16:00 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:20 hod. z Prievidze)
 • spoj 45 zlúčený so spojom 43 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 3 a 5 – 8
 • spoj 62 zmena odchodu spoja zo zastávky Poruba,Jednota z 14:17 hod. na 14:20 hod. a úprava medzizastávkových odchodov zo zastávok
 • spoj 63 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 12

Linka 307406            Prievidza – Rajec – Žilina

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 a 21 (plynulosť jazdnej doby)
 • spoj 8            zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 a 21 (plynulosť jazdnej doby)

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany – Radobica, Cerová

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,nám.. z 4:45 hod. na 4:50 hod. (prispôsobenie sa zmene na 305420/4 po zrušenom spoji 305404/5)
 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 8 zmena medzizastávkových jazdných dôb; zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na vlak R746 a zároveň zachovanie prestupu na zastávke Nováky,poliklinika zo spoja 305404/19
 • spoj 10 zlúčený so spojom 307407/60
 • spoj 14 zrušený spoj
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2, 5 – 19, 20 a 32 (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,RD na spoj 305409/2 na smer Partizánske a zároveň nadväznosti na zast. Oslany,nám. na 307408/23, 25 na sme Oslany,Ľubianka)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 10:55 hod. na 11:00 hod. (vytvorenie nadväznosti z 307431/22 na zastávke Prievidza,aut.st. a zachovanie nadväznosti na 305408/14 na zastávke Oslany,nám.)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby; zmena medzizastávkových jazdných dôb, zrýchlenie spoja v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307418/21 a zároveň ujednotenie jazdnej doby so spojom 8
 • spoj 33 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves,Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení, cestovných poriadkov z dôvodu nadväznosti na 305420/9 na zast. Horná Ves,Jednota) a zmena TČs 21 – 23
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 17 – 21 (z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,nám. na 307408/32)
 • spoj 35 do zoznamu zastávok spoja pridaná zastávka Zemianske Kostoľany,Porobetón; zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 12 a 14 a rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Horná Ves,Jednota (pre vyhľadávače dopravných spojení, cestovných poriadkov z dôvodu nadväznosti na 305420/9 na zast. Horná Ves,Jednota)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6 – 18 a 32
 • spoj 40 zlúčený so spojom 307407/38 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,nám.. z 15:35 hod. na 15:38 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Horná Ves,Jednota na spoj 305420/24 na smer Partizánske,AS)
 • spoj 46 úprava jazdnej doby; zrýchlenie spoja (- 1min.) v dôsledku komfortného prestupu cestujúcich na zastávke Nováky,žel.st. na spoj 307414/13
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 12, 15 a 20
 • spoj 60 zlúčený so spojom 307407/10 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 307408            Prievidza – Zemianske Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,FORTISCHEM z 5:55 hod. na 6:00 hod.
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 8 a 9
 • spoj 13 zrušený spoj
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 7, 8, 10 – 12 a 32
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany,nám. zo 8:07 hod. na 8:10 hod. (zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307442/22 na zast. Nováky,poliklinika počas sobôt) a zároveň zmena trasovania spoja – spoj nebude vychádzať zo zast. Oslany,RD
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,Kopanice,cint. z 6:15 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,Kopanice,cint. z 6:15 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. zo 7:10 hod. na 7:15 hod. (zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307401/12 na zast. Prievidza,aut.st. a zároveň zabezpečenie nadväznosti zo spoja 307418/24 na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. počas sobôt) a zároveň zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať na zast. Oslany,RD
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 16 a 32
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 16
 • spoj 85 zrušený spoj

Linka 307409            Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 23 zrýchlenie spoja v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. (- 5min.); rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Oslany,nám. z dôvodu nadväznosti na 307407/52 z Radobice

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 16:05 hod. na 15:50 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas pracovného týždňa a víkendu a zároveň zánik účelovej časovej polohy spoja z dôvodu nadväznosti na vlak zo smeru Topoľčany a vytvorenie novej nadväznosti na vlak R 751 zo smeru Bratislava)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  5 – 13

Linka 307413             Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 7:55 hod. na 7:50 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu)

Linka 307414             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 9:20 hod. na 9:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 745 v čase 9:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307419/20 na zastávke Nitrianske Sučany,Majer a zatraktívnenie, skrátenie prestupu 307431/22 na zastávke Nitrianske Rudno,rázc.)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,Stanák z 5:20 hod. na 5:25 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:45 hod. na 15:40 hod. (prispôsobenie sa zmene odchodu spoja 17 počas nedieľ a sviatkov)
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; obslúži nový úsek Valaská Belá,Stanák – Valaská Belá,krištáľ (namiesto spoja 307414/10), zrušený úsek Valaská Belá,stred obce – Valaská Belá,Škrípov – Valaská Belá,stred obce (obslúži spoj 307414/12); s ohľadom na vytvorenie rýchleho priameho dopravného spojenia Valaská Belá,Stanák – Prievidza,aut.st.
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 33 a 34
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; zánik úseku Valaská Belá,Stanák – Valaská Belá,krištáľ (obslúži spoj 307414/12), pridaný úsek Valaská Belá,stred obce – Valaská Belá,Škrípov – Valaská Belá,stred obce (namiesto spoja 307414/12) a pridaný úsek Nováky,Horné Lelovce – Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. (namiesto spoja 307415/8)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 17:20 hod. na 17:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 753 v čase 17:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307407/46 na zast. Nováky,žel.st.)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,krištáľ z 6:17 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby spoja
 • spoj 15 pôvodne premávajúci každý kalendárny deň v roku s výnimkou 24.12. a 31.12. rozdelený na dva spoje:
  • spoj 15 premávajúci v pracovné dni so zachovaným odchodom 18:15 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st.
  • spoj 27 premávajúci v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok okrem 24.12. a 31.12. so zmeneným odchodom z 18:15 hod. na 18:25 hod. (súvisí so zmenou na spoji 307415/30)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:45 hod. na 15:40 hod. (prispôsobenie sa zmene odchodu spoja 302405/16 s odchodom 16:40 hod. zo zastávky Valaská Belá Jednota, ktorý sa prispôsobuje zmene odchodu vlaku zo stanice Ilava na smer Bratislava)
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 17:20 hod. na 17:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 753 v čase 17:37 hod. do Novák a zároveň vytvorenie prestupu z 307407/50 na zast. Nováky,žel.st.)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,krištáľ zo 14:27 hod. na 14:25 hod. a úprava jazdnej doby spoja
 • spoj 32           zrušený spoj
 • spoj 34 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 32 premávajúci v sobotu a so zmenou odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 s odchodom 16:30 zo stanice Nováky; nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota na spoj 307432/11 na smer Nevidzany; nadväznosti na zat.Nitrianske Rudno,rázc. zo spoja 307432/11 zo smeru Prievidza a nadväznosti na zast. Nitrianske Sučany,majer na spoj 305404/40 na smer Partizánske,AS)
  • spoj 34 premávajúci v pracovný deň a so zmenou odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:30 hod. (z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota na 307416/20 z Nevidzian a na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 307431/35 zo smeru Prievidza, Bojnice)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky Valaská Belá,u Kéherov z 15:50 hod. na 15:35 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 s odchodom 16:30 zo stanice Nováky; nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. zo spoja 307432/11 zo smeru Prievidza a nadväznosti na zast. Nitrianske Sučany,majer na spoj 305404/40 na smer Partizánske,AS)

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 4, 7 – 11, 15 – 22, 24 a 25 36 – 38 a 40 (vytvorenie nadväznosti na spoj 307432 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. pre vyhľadávače dopravných spojení)
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; zánik dopravnej obsluhy v úseku Nováky,Horné Lelovce – Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. (zabezpečí spoj 307414/12)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov ( 0 min.)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota,hate z 7:03 hod. na 7:00 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na 307431/14) a úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 13 úprava jazdnej doby; zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 18:20 hod. na 18:22 hod. (prispôsobenie zmene príchodu spoja 307414/13 na zast. Valaská Belá,Klin)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 15:45 hod. na 17:25 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 754 v čase 18:30 hod. z Novák a zároveň vytvorenie nadväznosti z 307431/51 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. zo smeru Prievidza a zároveň na zast. Nitrianske Sučany,Majer na 305403/6 na smer Bánovce n. Bebravou) a zmena premávania spoja spôsobom, že spoj bude premávať aj počas sviatkov a nedieľ letných prázdnin (namiesto spoja 307414/32)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Čavoj,Jednota z 15:55 hod. na 16:00 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307414/34 na zast. Valaska Belá,Klin)

Linka 307416             Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,FORTISCHEM z 15:25 hod. na 15:15 hod. (požiadavka cestujúcej zo dňa 6. októbra 2022) a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti z 307431/31

Linka 307417             Prievidza – Nováky – Bystričany,Chalmová

 • spoj 1             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 4             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 8             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza)
 • spoj 12 zo zoznamu zastávok spoja odstránené Zemianske Kostoľany,ENO a  Bystričany,Chalmová,rázc. (autobus ňou fyzicky neprechádza) a zároveň úprava odchodu spoja zo zastávky TČs 8

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  10 – 18 (z dôvodu nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307429/8 z Partizánskeho)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 17, 19, 20 a 22
 • spoj 19 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v sobotu a zmena TČs 9 – 20
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  14 – 20
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 7:30 hod. na 7:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/29 na smer Oslany)
 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 10:50 hod. na 11:00 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307407/19 na smer Radobica) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 12:45 hod. na 12:55 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/32 na smer Prievidza a 307429/9 na smer Partizánske) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 20 (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. zo spoja 307410/16 zo smeru Oslany)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná  z 12:55 hod. na 13:00 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307408/34 na smer Prievidza) a úprava jazdnej doby spoja medzi zastávkami
 • spoj 40 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávku Kamenec pod Vtáčnikom,sídl. Stávky (zrýchlenie spoja z dôvodu nadväznosti na 305404/64 na zastávke Nováky,žel.st.)
 • spoj 43 zrušený spoj
 • spoj 45 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  19 a 20
 • spoj 46 premávajúci v dňoch 24.12. a 31.12. zrušený, namiesto neho v identických dňoch spustené premávanie spoja 52
 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 18:55 hod. na 18:40 hod. z dôvodu skrátenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 305408/11 a na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307414/15 a zároveň úprava trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zastávku Zemianske Kostoľany, žel.st.
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 13
 • spoj 51 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 22:20 hod. na 22:25 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307409/30 na smer Prievidza)
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zastávky Kamenec pod Vtáčnikom,konečná z 21:00 hod. na 21:05 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. na spoj 307409/30 na smer Prievidza)
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  9 – 17 a 19
 • spoj 65 zmena premávania spoja; spoj bude premávať aj v sobotu
 • spoj 67 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs  14 – 20

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut.st. z 15:20 hod. na 15:05 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku Os 7520 zo smeru Horná Štubňa a zatraktívnenie nadväznosti zo spoja 307414/28 na zast. Nitrianske Sučany,Majer zo smeru Nitrianske Rudno)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište,rázc. E-572 zo 16:00 hod. na 15:55 hod. (nadväznosť na zast. Nováky,žel.st. na vlak R 752 na smer Bratislava)

Linka 307420             Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 5             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7, 11, 15, 17 a 24

Linka 307422            Prievidza – Nitr. Rudno – Valaská Belá,Gápeľ – Valaská Belá,Stanák

 • spoj 2           zrušený spoj
 • spoj 5           zrušený spoj

Linka 307423             Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 5:45 hod. na 5:40 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307423/10)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Cigeľ,kult.dom z 6:00 hod. na 5:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 742 v čase 6:20 hod. z Prievidze)
 • spoj 14 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 14 premávajúci v pracovných dňoch školského vyučovania
  • spoj 22 premávajúci v pracovných dňoch školských prázdnin
 • spoj 14 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Cigeľ, dol. koniec
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 14:03 hod. na 14:05 hod.

Linka 307424             Prievidza – Sebedražie – Koš

 • spoj 21 úprava jazdnej doby; zjednotenie odchodov spoja zo zastávok so spojom 307424/17 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zastávky Koš,ZŠ z 16:05 hod. na 16:10 hod. (prispôsobenie posunu spoja 307424/27)

Linka 307426            Prievidza – Malá Čausa – Handlová 

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:55 hod. na 15:50 hod. (prispôsobenie zmene odchodu spoja 307427/65 zo zastávky Prievidza,aut.st. a zároveň zatraktívnenie prestupu na zast. Veľká Čausa,dol.koniec zo spoja 307427/62 zo smeru Handlová)

Linka 307427            Prievidza – Handlová – Žiar n. Hronom

 • spoj 54 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová,centrum z 14:50 hod. na 15:10 hod. (s úmyslom poskytnúť dopravné spojenie Handlová – Previdza po 15.00 hod.)
 • spoj 56 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová,baňa z 14:40 hod. na 14:35 hod.
 • spoj 65 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze a skrátenie nadväznosti na zast. Žiar n./Hronom,aut.st. na spoj 102513/3 na smer Banská Bystrica a na 613418/31 na smer Nová Baňa)
 • spoj 83 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze a skrátenie nadväznosti na zast. Žiar n./Hronom,aut.st. a na 102513/3 na smer Banská Bystrica počas sobôt a nedieľ)307435

Linka 307428            Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, centrum z 3:55 hod. na 3:35 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Sebedražie,sídl. z 14:16 hod. na 14:18 hod.

Linka 307429            Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 3             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7 – 25 zrýchlenie spoja v úseku Nováky,žel.st. – Partizánske,AS ( – 5min.)
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 13:10 hod. na 13:15 hod. (z dôvodu turnusového obehu vozidla)
 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 7, 8 – 11 a 13 – 18 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 9             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 25 zrýchlenie spoja v úseku Prievidza,aut.st – Partizánske,AS ( – 3min.)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 7, 10 – 13 a 15 – 18
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 a 15 – 22
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 a 8 – 16

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 a 4 – 7
 • spoj 9             zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 17 zlúčený so spojom 307431/49 a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 17 (snaha o podľa možnosti skorý príchod na zast. Nitrianske Rudno, rázc. z dôvodu nadväznosti na spoje 307414/28, 307438/25 a 27)
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno,rázc. z 16:20 hod. na 16:25 hod. (nadväznosť so spojom 307414/34)
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:47 hod. na 15:50 hod. a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 43 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:00 hod. na 15:15 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas sobôt, nedieľ a sviatkov s ohľadom na prestup na spoj 307414/32 na smer Prievidza) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 45 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 49 zlúčený so spojom 307431/17 a odstránený so zoznamu spojov
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno,ZŠ z 15:00 hod. na 14:55 hod. (prispôsobenie zmenám na spojoch 307414/28 a 307438/25 a 27) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 20:05 hod. na 20:10 hod. (reakcia na zmenu 307432/20 a zároveň zatraktívnenie nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na spoje 307438/30 a 307437/44)

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:10 hod. na 15:15 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas sobôt, nedieľ a sviatkov a z dôvodu skrátenia nadväznosti na 307414/36 na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na smer Prievidza) a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti na zast. Liešťany,Jednota z 307415/30)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:35 hod. na 15:40 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Liešťany,dol.koniec na spoj 307414/34 a na zast. Liešťany,dol.koniec na spoj 307414/34
 • spoj 15 premávajúci každý kalendárny deň s výnimkou dní 24.12. a 31.12. rozdelený na dva spoje:
  • spoj 9 premávajúcim počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov s výnimkou dní 24.12. a 31.12. a zmeneným odchodom z 18:20 hod. na 18:25 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st. a rozlíšením príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti zo spoja a na spoj 307414/27 a počas sobôt aj zo spoja 307436/42 a na spoj 307436/37
  • spoj 15 so zachovaným odchodom 18:20 hod. zo zastávky Prievidza,aut.st. premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Nevidzany,Jednota z 19:15 hod. na 19:20 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307432/9 a zároveň zatraktívnenie nadväznosti na zast. Bojnice,nem. na spoj 307434/57 smer Kanianka)

Linka 307433             Prievidza – Opatovce n. Nitrou – Kocurany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Kocurany,konečná z 4:00 hod. na 3:40 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 17

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 4:05 hod. na 3:45 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:10 hod. z Prievidze)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 9:45 hod. na 9:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 745 v čase 9:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 20 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 20 premávajúci počas pracovných dní so zmenou odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 7:35 hod. na 7:55 hod. (z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na vlak R744 s odchodom z Prievidze v čase 8:20 hod.)
  • spoj 4 premávajúci s odchodom 7:30 hod. zo zastávky Kanianka,Jednota a premávajúci cez soboty, nedele a sviatky (z dôvodu nadväznosti na 307442/17 na zast. Prievidza,aut.st. na smer Lehota p. Vtáčnikom)
 • spoj 45 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 15:55 hod. na 9:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 751 v čase 15:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 46 zmena odchodu spoja zo zastávky Kanianka,Jednota z 16:05 hod. na 15:50 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 752 v čase 16:20 hod. z Prievidze a zároveň prispôsobenie premávaniu počas soboty, nedele a sviatkov)
 • spoj 57 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 19:50 hod. na 19:55 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 755 v čase 19:46 hod. do Prievidze)
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 8 a 10 – 12

Linka 307435            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 8             zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 8:20 hod. na 8:30 hod. (prispôsobenie zmene príchodov vlakov Ex 626 z Popradu a REx 1733 z Bratislavy)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 14:45 hod. na 14:50 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku Ex 609 v čase 14:38 do stanice Trenčín a zároveň zlepšenie nadväznosti na zast. Hradište,rázc. na spoj 305404/64 na smer Partizánske; na zast. Nováky,Horné Lelovce na spoj 307414/11 na smer Valaská Belá)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Trenčín, aut.st.. z 18:45 hod. na 18:50 hod. (prispôsobenie sa zmenám príchodov vlakov Ex 17628 zo smeru Košice a Ex 613 zo smeru Bratislava)

Linka 307436             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 6             zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 11           zrušený spoj
 • spoj 18           zrušený spoj
 • spoj 33           zrušený spoj

Linka 307437            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávky Temeš,OcÚ z 15:55 hod. na 16:00 hod.

Linka 307438            Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 1           zrušený spoj
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 12
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 6, 14, 15, 20, 36, 37 a 50
 • spoj 20           zrušený spoj
 • spoj 33           zrušený spoj

Linka 307440             Temeš – Rudnianska Lehota – Dolné Vestenice

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13, 14, 27 a 28
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota,hate z 5:05 hod. na 5:00 hod. (z dôvodu prestupu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. na 307416/6) a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 11 zmena vymedzenia premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 16           zrušený spoj

Linka 307442            Zemianske Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 2 zmena odchodu zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom, otoč zo 4:15 hod. na 3:55 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 4:21 hod. z Novák)
 • spoj 7 zrušený spoj
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 13
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky,žel.st. z 8:45 hod. na 9:15 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,poliklinika na spoj 307414/25 z Prievidze); zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ a zmena trasovania spoja v sobotu spôsobom, že nebude obslúžený úsek Lehota p. Vtáčnikom,otoč – Podhradie
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4 – 7 (efektívnejšie rozloženie jazdnej doby v dôsledku nadväznosti na vlak R 742 s odchodom 6:30 hod. z Novák)
 • spoj 20 zmena odchodu zo zastávky Podhradie z 8:15 hod. na 8:00 hod. (prispôsobenie zmene odchodu vlaku R 740 v čase 8:30 hod. z Novák)
 • spoj 26 zrušený spoj
 • spoj 41 zmena odchodu zo zastávky Nováky,žel.st. z 21:30 hod. na 21:40 hod. (prispôsobenie zmene príchodu vlaku R 757 v čase 21:32 hod. do Novák)
 • spoj 58 zmena odchodu zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom,otoč z 21:55 hod. na 22:00 hod. (dôsledok zmeny odchodu 307442/41 a zrýchlenie jazdnej doby)

 Naspäť na Blog