Od 1.9.2021 – zmena cestovných poriadkov prímestská doprava

Vážení cestujúci,

od 1.9.2021 nastávajú zmeny v cestovných poriadkoch pre  prímestskú dopravu. Zmeny sa týkajú nasledovných liniek:

Linka 301415            Bánovce nad Bebravou – Haláčovce

 • spoj 46 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Haláčovce, OcÚ z 21:20 hod. na 21:10 hod.

 

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 10 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce, nám. zo 6:20 hod. na 6:25 hod.

 

Linka 301422            Bánovce nad Bebravou – Dvorec

 • spoj 5 zo zoznamu zastávok spoja odobraté zastávky Dvorec, OcÚ; Dvorec, nám.;
  Dvorec č. d. 166
 • spoj 6 zo zoznamu zastávok spoja odobraté zastávky Dvorec č. d. 166; Dvorec, nám.; Dvorec, OcÚ

 

Linka 305408            Partizánke – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 15

 

Linka 305409            Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 1 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Partizánske, AS zo 4:40 hod. na 4:50 hod.

 

Linka 305410            Partizánke – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 7 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Partizánske, AS zo 6:30 hod. na 6:35 hod. a medzizastávkových časov u TČs 10 – 20

 

Linka 305416            Partizánke – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 7 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Partizánske, AS zo 8:40 hod. na 8:35 hod. (nadväznosť so spojom 301411/8 na zastávke Nadlice, most)

 

Linka 305417            Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce

 • spoj 4 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Livinské Opatovce, konečná zo 6:15 hod. na 6:10 hod.

 

Linka 307402            Sebedražie, Baňa Cigeľ – Prievidza – Tužina

 • spoj 42 zmena významu negatívnej značky 44 z pôvodného významu „premáva 23.12.20-7.1.,15.2.-19.2.,1.4.-6.4.,1.7.-31.8.,28.10.-29.10.,23.12.-31.12.21“ na význam „premáva 23.12.-7.1.,1.7.-31.8.,23.12.,27.12.-31.12.21“

 

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 43 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, dol. koniec
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 8

 

Linka 307405            Prievidza – Nedožery-Brezany – Kanianka

 • spoj 17 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. zo 15:50 hod. na 15:40 hod.

 

Linka 307407            Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica, Cerová

 • spoj 10 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Bystričany, Vieska

 

Linka 307408            Prievidza – Z. Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 29 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut. st. zo 7:05 hod. na 7:10 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov jazdy

 

Linka 307409            Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske          

 • spoj 2 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Veľké Kršteňany zo 4:50 hod. na 4:55 hod.
 • spoj 12 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Veľké Uherce, bytovky

 

Linka 307413            Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 13 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut. st. zo 14:50 hod. na 14:55 hod.

 

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 23 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Zemianske Kostoľany, kolónia
 • spoj 56 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 14

 

Linka 307419            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 17 zrušený
 • spoj 19 premávajúci s negatívnou značkou „x,30“ zlúčený so spojom 17 premávajúcim s negatívnou značkou „x,44“ do spoja 19 premávajúcim v „x“ a zmena odchodu spoja  z počiatočnej zastávky Prievidza, aut. st. z 14:55 hod. na 15:00 hod.
 • spoj 38 premávajúci s negatívnou značkou „x,30“ zlúčený so spojom 42 premávajúcim s negatívnou značkou „x,44“ do spoja 19 premávajúcim v „x“ a zmena odchodu spoja  z počiatočnej zastávky Dolné Vestenice, ÚNZ z 15:45 hod. na 15:50 hod.
 • spoj 42 zrušený

 

Linka 307422            Prievidza – N. Rudno – Valaská Belá, Gápeľ – Valaská Belá, Stanák

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 28

 

Linka 307426            Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 35 zmena významu negatívnej značky 44 z pôvodného významu „premáva 23.12.20-7.1.,15.2.-19.2.,1.4.-6.4.,1.7.-31.8.,28.10.-29.10.,23.12.-31.12.21“ na význam „premáva 23.12.-7.1.,1.7.-31.8.,23.12.,27.12.-31.12.21“

 

Linka 307438            Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 23

 

Linka 307442            Zem. Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9


Naspäť na Blog