Od 1.7.2024 – prímestská doprava – zmena cestovných poriadkov

Vážení cestujúci,

od 1.7.2024 dochádza k zmene cestovných poriadkov v prímestskej doprave. Aktualizované cestovné poriadky môžete nájsť na https://www.sadpd.sk/primestska-doprava/ alebo na http://www.cp.skhttp://www.ubian.sk.

ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA A. S.
OD 1. 7. 2024

Linka 301401            Bánovce n. Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n. Váhom/Trenčín

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Motešice,Horné Motešice,Jednota z 19:30 hod. na 19:25 hod. (turnusový obeh vozidla)
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zast. Motešice,Horné Motešice,Jednota z 20:15 hod. na 20:20 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Petrova Lehota,rázc. zo spojov 309409/29 (počas pracovných dní) a 309409/17 (počas sobôt a nedieľ) zo smeru Trenčín
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Petrova Lehota,OcÚ z 13:05 hod. na 13:10 hod.
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zast. Petrova Lehota,OcÚ z 13:06 hod. na 13:10 hod.

Linka 301402             Bánovce n. Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Čierna Lehota,hor.koniec z 7:00 hod. na 7:02 hod.
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou,Tatra Juh – Bánovce n. Bebravu,Tatra Sever a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 11 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravu,Tatra Sever – Bánovce n. Bebravou,Tatra Juh a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Slatina n. Bebr.,nám. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 301402/19 zo smeru Trebichava a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Slatina n. Bebr.,nám. z 8:15 hod. na 8:18 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 301402/19 zo smeru Trebichava a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 9:45 hod. na 9:50 hod. (zminimalizovanie čakania na zast. Krásna Ves,OcÚ na príchod spoja 301419/4 zo smeru Trenčín)
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 9:45 hod. na 9:55 hod. (zminimalizovanie čakania na zast. Krásna Ves,OcÚ na príchod spoja 301419/4 zo smeru Trenčín) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) z dôvodu zlepšenia prestupu na zast. Slatina nad Bebravou,nám. na spoj 301402/24 na smer Bánovce n. Bebravou
 • spoj 24 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Slatina n. Bebravou,nám. z dôvodu nadväznosti na spoj 301402/23 na smer Trebichava a zo spoja 301402/23 zo smeru Trebichava
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.)
 • spoj 36 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Slatina n. Bebravou,nám. z dôvodu nadväznosti na spoj 301402/31 smer Čierna Lehota
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zast. Krásna Ves,OcÚ z 19:08 hod. na 19:10 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 301419/8 zo smeru Motešice
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Slatina n. Bebravou,nám. na spoj 301402/5 smer Čierna Lehota
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Krásna Ves,OcÚ zo spoja 301419/16 zo smeru Trenčín
 • spoj 55 zmena odchodu spoja zo zast. Slatina n. Bebravou,nám. z 20:00 hod. na 20:05 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 301402/53 zo smeru Bánovce n. Bebravou

Linka 301403             Bánovce n. Bebravou – Motešice,Petrova Lehota

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Motešice,Horné Motešice,Jednota z 12:47 hod. na 12:53 hod. z dôvodu nadväznosti na spoj 301401/13 zo smeru Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Petrova Lehota,rázc. z 12:17 hod. na 12:25 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 301401/18 s príchodom 12:23 hod. zo smeru Trenčín

Linka 301404             Bánovce n. Bebravou – Veľká Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obec Dežerice
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Hradná – Svinná,aut.st.
 • spoj 24 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Svinná, aut.st. – Malá Hradná; na zast. Svinná,aut.st. vytvorená nadväznosť zo spoja 309419/11 zo smeru Motešice,Horné Motešice,Jednota
 • spoj 38 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Ruskovce,rázc. (Hradná) – Bánovce n. Bebravou,AS
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Trenčín,aut.st. z 23:40 hod. na 0:00 hod. a zlúčenie so spojom 301404/42
 • spoj 42 zmena trasovania spoja; spoj neobslúži zast. Veľká Hradná,hor.koniec a spoj zlúčený so spojom 301404/40 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301406             Bánovce n. Bebravou – Omastiná

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zast. Uhrovské Podhradie z 6:00 hod. na 5:55 hod. (reakcia na zmenu na spoji 301407/6)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zast. Žitná-Radiša,Žitná,rázc. z 16:35 hod. ba 16:37 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti zo spoja 301407/27 zo smeru Bánovce n. Bebravou a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 301407             Bánovce n. Bebravou – Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 1 do zoznamu zastávok spoja pridaná Žitná-Radiša,Radiša,Obecný dom č. 185
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) v dôsledku zlepšenia nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoje s odchodom 6:30 hod.
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)

Linka 301409             Bánovce n. Bebravou – Vysočany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 11 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 11 so zachovalým odchodom 10:10 hod. a zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ a s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
  • spoj 35 premávajúci počas sobôt so zmenou odchodu spoja z 10:10 hod. na 10:40 hod. z dôvodu zachovania nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. zo spoja 301420/13 zo smeru Partizánske a s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Vysočany z 4:40 hod. na 4:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-7 min.)
 • spoj 15 nový spoj s odchodom 19:55 hod., ktorým sa na zastávke Rybany,žel.st. vytvorí nadväznosť zo spojov 301411/38 a 301414/39 s príchodom 19:44 hod. zo smeru Topoľčany, resp. s príchodom 19:49 hod. zo smeru Bánovce n. Bebravou
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 18 nový spoj s odchodom 17:45 hod., ktorým sa na zastávke Rybany,žel.st. vytvorí nadväznosť na spoj 309433/30 s odchodom 18:06 hod. na smer Bánovce n. Bebravou
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 20 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 20 so zachovalým odchodom 10:40 hod. a zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ a s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
  • spoj 34 premávajúci počas sobôt so zmenou odchodu spoja z 10:40 hod. na 11:15 hod. z dôvodu zachovania nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. na spoj 301411/28 na smer Bánovce n. Bebravou a s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 22 zo zoznamu zastávok spoja odobratá Pravotice,ZŠ (spoj ňou v skutočnosti neprechádza) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Rybany,žel.st. z 16:05 hod. na 16:08 hod. (reakcia na zmenu príchodu spoja 301414/33 na zast. Rybany,žel.st.) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Vysočany z 20:50 hod. na 20:40 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. na spoje 309433/34 smer Bánovce n. Bebravou a 301411/25 smer Topoľčany
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 301410             Bánovce n. Bebravou – Pečeňany

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Pečeňany z 7:05 hod. na 7:07 hod. (vytvorenie priestoru na manipuláciu)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 19 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Dolné Naštice,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja 301420/25 zo smeru Partizánske a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 301411             Bánovce n. Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Livina,Ďureje zo spoja 305417/2 zo smeru Livinské Opatovce
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo 7:50 hod. na 7:55 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 307435/16 zo smeru Trenčín a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 10 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 23 nový spoj; zjednotenie odchodov so spojom 301411/9 premávajúcim počas pracovných dní a nová ponuka počas nedieľ a štátnych sviatkov, ktorou sa vytvára nadväznosť na Os 5010 na smer Nitra
 • spoj 29 nový spoj; nová ponuka počas nedieľ a štátnych sviatkov, ktorou sa zároveň vytvára nadväznosť na stanici v Topoľčanoch na vlak Os 5006 s odchodom 6:49 smer Nitra
 • spoj 31 zrušený spoj
 • spoj 32 nový spoj; zjednotenie odchodov so spojom 301411/10 premávajúcim počas pracovných dní a nová ponuka počas nedieľ a štátnych sviatkov, ktorou sa vytvára nadväznosť na stanici v Topoľčanoch na vlak Os 5009 s príchodom 9:09 hod. z Nitry
 • spoj 36 nový spoj; nová ponuka počas nedieľ a štátnych sviatkov, ktorou sa zároveň vytvára nadväznosť na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoj 309422/38 smer Trenčín,SAD
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,SAD zo 6:00 hod. na 5:55 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoj 301407/7 na smer Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom
 • spoj 42 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti v úseku Topoľčany – Bánovce n. Bebravou po 15:25 hod. počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov
 • spoj 45 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti v úseku Bánovce n. Bebravou – Topoľčany medzi 13:00 hod. a 18:30 hod. počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov

Linka 301412             Bánovce n. Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) z dôvodu zabezpečenia nadväznosti na zast. Šišov,rázc. zo spoja 301414/11 zo smeru Bánovce n. Bebravou, Borčany
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Šišov,Jednota na spoj 301412/6 na smer Bánovce n. Bebravou
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Šišov,Jednota zo spoja 301412/5 zo smeru Zlatníky
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj neobslúži obec Chudá Lehota (zamedzenie otáčaniu vozidla na zast. Šišov,Jednota)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Zlatníky,Jednota z 12:10 hod. na 12:15 hod. (vytvorenie manipulačného času na zast. Zlatníky,Jednota) a zväčšenie priestoru na prestup zo spoja 301414/24 zo smeru Bánovce n. Bebravou
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Šišov,Jednota zo spoja 301413/4 zo smeru Rybany
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Šišov,Jednota zo spoja 301414/22 zo smeru Zlatníky
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Solčianky,Jednota z 15:00 hod. na 15:05 hod.
 • spoj 17 zmena poradia obsluhy zastávok – najprv obslúži Chudú Lehotu až následne Šišov,Dolný riadok a Šišov,rázc. (zamedzenie potreby otáčania na zast. Šišov,rázc.)

Linka 301413             Zlatníky – Rybany – Partizánske

 • spoj 1 zrušený spoj
 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 3 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Šišov,Dolný riadok (zamedzenie otáčania vozidla na zast. Šišov,Jednota) a následne prelinkovaný na 301414/14
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený už zo zast. Chudá Lehota,nám. (po zrušení 301413/3) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Rybany,žel.st. z 13:18 hod. na 13:22 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Rybany,ZŠ 2 zo spoja 301411/22 zo smeru Bánovce n. Bebravou

Linka 301414             Bánovce n. Bebravou – Rybany – Zlatníky – Cimená

 • spojom 9, 13, 15, 23, 29 a 45 zmena poradia obsluhy zastávok – najskôr obslúži zast. Šišov, Jednota, až následne Šišov,rázc.
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Chudá Lehota,nám. (po zrušení spoja 301413/1) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Zlatníky,Jednota z 5:30 hod. na 5:35 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Šišov,Jednota zo spoja 301412/2 zo smeru Topoľčany a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 14 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301413/3
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 27 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Šišov,rázc.
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 15:50 hod. na 15:55 hod. v dôsledku vytvorenia nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. na 301420/51 zo smeru Partizánske; rozlíšenie príchod a odchodu spoja na zast. Šišov,Jednota v dôsledku nadväznosti zo spoja 301412/18 zo smeru Topoľčany a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 9:45 hod. na 9:55 hod. v dôsledku vytvorenia nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. na spoj 301411/32 zo smeru Topoľčany (nová ponuka spoja)

Linka 301415             Bánovce n. Bebravou – Haláčovce – Zlatníky

 • spoj 9 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12 do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10.“
 • spoj 12 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12 do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10.“
 • spoj 14 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 10 nový spoj; premávajúci od 2.1. do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10. s nezmeneným trasovaním
  • spoj 14 premávajúci počas pracovných dní s výnimkou dní od 27.12 do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10. so zmeneným trasovaním – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou,AS – Bánovce n. Bebravou,ZŠ Gorazdova
 • spoj 29 spoj prelinkovaný na 301416/9
 • spoj 30 spoj prelinkovaný na 301416/52

Linka 301416             Bánovce n. Bebravou – Dubodiel

 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) v dôsledku zlepšenia nadväznosti na spoj 301411/40 na smer Topoľčany
 • spoj 7 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/5
 • spoj 9 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301415/29
 • spoj 11 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/9
 • spoj 12 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/6
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 301416/14 zo smeru Dubodiel (-2 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Zlatníky,Jednota z 7:05 hod. na 7:07 hod.
 • spoj 43 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/13
 • spoj 52 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301415/30
 • spoj 56 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/10
 • spoj 58 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/14

Linka 301417             Bánovce n. Bebravou – Brezolupy – Uhrovec,Látkovce – Hradište

 • spoj 19 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Motešice,Horné Motešice,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja 301401/24 zo smeru Trenčín a na spoj 301401/24 na smer Bánovce n. Bebravou

Linka 301418             Bánovce n. Bebravou – Brezolupy – Uhrovec,Látkovce – Hradište

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ z 4:40 hod. na 4:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi (-4 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)

Linka 301419             Bánovce n. Bebravou – Krásna Ves – Trenčín

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 12:10 hod. na 12:45 hod. z dôvodu súbehu so spojom 301402/27 (v úseku Bánovce n. Bebravou – Krásna Ves), so spojom 301401/13 (v úseku Motešice,Horné Motešice,Jednota – Trenčianska Teplá,rázc.) a so spojom 309409/18 (v úseku Motešice,Horné Motešice,Jednota – Trenčín,aut.st.)

Linka 301420             Partizánske – Rybany – Bánovce n. Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 3 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1. a premáva tiež od 27. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27. do 29.12.“
 • spoj 8 zrušený spoj
 • spoj 12 zlúčený so spojom 301420/16 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 13 zmena premávania spoja z „premáva bez obmedzenia“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Partizánske,AS – Bánovce n. Bebravou,AS  (po zmena premávania spoja 301420/13)
 • spoj 16 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou,AS – Partizánske,AS (po zrušení spoja 301420/12)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 10:40 hod. na 10:48 hod. (pokračujúci spoj k spoju 307435/39 s príchodom 10:44 hod. na Bánovce n. Bebravou,AS
 • spoj 19 zlúčený s novým spojom 301420/15 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 24 zo zoznamu zastávok spoja odstránené Svinná,aut.st. a Svinná,žel.st. (zabezpečené 309422/13, resp. 301420/26)
 • spoj 29 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 29 so zachovalým odchodom 15:00 hod. a zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v soboty, v nedele a v štátny sviatok“ na „premáva v nedele a v štátny sviatok“
  • spoj 61 premávajúci počas sobôt so zachovaným odchodom 15:00 hod. a zmenou trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou,AS – Trenčín,aut.st.
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 16:15 hod. na 16:35 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS zo spojov 301407/52 zo smeru Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom a 309409/15 zo smeru Trenčín
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS zo 17:00 hod. na 17:05 hod. (reakcia na zmenu na spoji 301420/32)
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 43 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 46 zmena odchodu spoja z 8:15 hod. na 9:15 hod. (lepšie rozloženie ponuky spojov, súbeh s 309433/23) a zároveň zabezpečenie nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou, AS zo spoja 307435/8 zo smeru Trenčín a na zast. Partizánske, Veľké Bielice, most na spoj 305404/19 na smer Nováky, žel. st.
 • spoj 54 prelinkovaný na 305402/30
 • spoj 56 nový spoj s odchodom 11:30 hod. zo zast. Bánovce n.Bebravou,AS; vyplnenie rezervy v dopravnej obslužnosti medzi 9:40 hod. a 13:15 hod.
 • spoj 57 nový spoj s odchodom 12:30 hod. zo zast. Partizánske,AS
 • spoj 59 nový spoj; vznikol po zmene premávania spoja 301420/13 a v úseku Partizánske,AS – Bánovce n. Bebravou,AS je zjednotený so spojom 301420/15 premávajúcim až do Trenčína
 • spoj 60 nový spoj s odchodom 17:35 hod. zo zast. Trenčín,aut.st. (zjednotenie odchodov spojov a obsluhy zastávok so spojom 307435/24)
 • spoj 62 nový spoj s odchodom 9:42 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS (zjednotenie odchodov spojov a obsluhy zastávok so spojom 301420/16)
 • spoj 63 nový spoj s odchodom 18:30 hod. zo zast. Partizánske,AS, ktorý počas sobôt vypĺňa rezervu v odchodoch spojov medzi 17:00 hod. a 20:08 hod.
 • spoj 65 nový spoj s odchodom 12:00 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS, ktorým sa vypĺňa rezerva v ponuke medzi 10:48 hod. a 12:45 hod.

Linka 301421             Bánovce n. Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 32 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, sídl. Sever
 • spoj 17 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301422/17

Linka 301422             Bánovce n. Bebravou – Dvorec

 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a spoj prelinkovaný na 301416/7
 • spoj 6 spoj prelinkovaný na 301416/12
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a spoj prelinkovaný na 301416/11
 • spoj 10 spoj prelinkovaný na 301416/56
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a spoj prelinkovaný na 301416/43
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) a spoj prelinkovaný na 301416/58
 • spoj 17 zmena trasovania spoja – spoj namiesto zastávok Bánovce nad Bebravou,MsP; Bánovce nad Bebravou,k nemocnici a Bánovce nad Bebravou,sídl. Sever pretrasovaný cez Bánovce nad Bebravou,ZŠ Partizánska; zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, Tatra Sever zo 7:50 hod. na 7:45 hod. a spoj prelinkovaný na 301421/17

Prímestskej autobusovej linke 301422 Bánovce n. Bebravou – Dvorec je s účinnosťou
od 1.7.2024 ukončená platnosť.

Linka 305402             Partizánske – Hradište – Bánovce n. Bebravou

 • spoj 8 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Hradište,rázc.-Hlavná ul. – Partizánske,AS
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Partizánske,AS – Hradište,rázc.-Hlavná ul.
 • spoj 30 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301420/54 a úpravou jeho trasovania – spoj pretrasovaný cez Brezolupy, Hradište, Skačany a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12.“

Linka 305403             Bánovce n. Bebravou – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obec Nitrianske Sučany (namiesto zrušeného 307441/2)

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany –   Prievidza

 • spoj 5 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307441/4
 • spoj 16 do zoznamu zastávok spoja doplnená Nováky,NAD (v smere na Nováky,Mládež.vrátnica) – pre prestupujúcich zo spoja 307434/10
 • spoj 18 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307441/3
 • spoj 19 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 19 s nezmeneným odchodom 9:40 hod. z Partizánske, AS a nezmeneným trasovaním
  • spoj 31 s nezmeneným odchodom 9:40 hod. z Partizánske, AS a zmenou trasovania spoja; spoj bude predĺžený až do Prievidza, pričom v úseku Nováky,žel.st. – Prievidza, aut.st. supluje zrušený spoj 307407/8
 • spoj 21 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 21 premávajúci v pracovné dni zmeneným odchodom spoja z 12:15 hod. na 12:20 hod. a so zmenou trasovania – spoj skrátený v úseku Nováky,žel.st. – Zemianske Kostoľany,ENO
  • spoj 57 premávajúci v soboty, v nedele a v štátne sviatky so zmeneným odchodom spoja z 12:15 hod. na 12:20 hod.
 • spoj 26 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 32 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obec Nitrianske Sučany po zrušení 307441/15)
 • spoj 51 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307441/6
 • spoj 54 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Prievidza, aut.st. – Nováky, žel.st. (vratný k 305404/31)
 • spoj 55 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307441/8
 • spoj 62 zlúčený so spojom 305404/32 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 68 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307441/7

Linka 305406             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 21 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (sobotné premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406)
 • spoj 22 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (sobotné premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406)
 • spoj 25 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 26 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 27 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 28 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 29 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 30 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 31 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 32 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 33 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 34 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 35 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 36 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 37 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno
 • spoj 38 nový spoj; nová víkendová ponuka pre obce Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť, Veľké Uherce a Kolačno

Linka 305407             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,aut.st. z 9:20 hod. na 9:25 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Partizánske, Šimonovany zo spoja 307429/3 zo smeru Prievidza a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.); zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (sobotné premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 14 zmena premávania spoja z „každý deň v roku s výnimkou 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ (víkendové premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)

Linka 305410             Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 1 do zoznamu zastávok spoja doplnená obsluha Partizánske,Nitrianska cesta        Partizánske,Šimonovany; Veľké Uherce,bytovky; Veľké Uherce,Čerešňová a Kolačno,OcÚ
 • spoj 3 do zoznamu zastávok spoja doplnená obsluha Veľké Uherce,bytovky; Veľké Uherce,Čerešňová a Kolačno,OcÚ
 • spoj 9 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 10 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 14 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 17 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (sobotné premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406)
 • spoj 22 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 25 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 33 zmena premávania spoja z „každý deň v roku s výnimkou 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ (víkendové premávanie zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 34 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406
 • spoj 44 zrušený spoj; zabezpečené taktovým víkendovým systémom na linke 305406

Linka 305415             Partizánske – Bošany – Topoľčany – Súlovce

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Solčany,ZŠ z 5:00 hod. na 5:20 hod.

Linka 305417             Partizánske – Chynorany/Ostratice – Livinské Opatovce

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) z dôvodu zlepšenia prestupu na zast. Livina,Ďureje na spoj 301411/2 na smer Bánovce n. Bebravou

Linka 305420             Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cerová

 • spoj 2 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obec Radobica namiesto Radobica, časť Cerová
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Radobica, Cerová, polesie – Horná Ves, Jednota
 • spoj 5 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 13 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ a zmena trasovania spoja; spoj obslúži obce Oslany a Radobica (po zrušení spoja 307407/43)
  • (pracovné dni)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica, Cerová, polesie z 19:00 hod. na 19:15 hod. a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 17 zmena trasovania spoja; spoj bude pretrasovaný cez obce Oslany (z dôvodu vytvorenia nadväznosti na 307429/5 a 307429/15) a Radobica (po zrušení spoja 307407/33) a zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 14:35 hod. na 14:30 hod. z dôvodu zabezpečenia prestupu na zast. Radobica, Cerová, polesie na spoj 060116/70
 • spoj 20 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Radobica, Cerová, polesie – Horná Ves,Jednota a zavedený v úseku zast. Radobica, nám. – Horná Ves, Jednota a Horná Ves, Jednota – Partizánske (nahrádza zrušený 307407/8 s odchodom o 1 hod. neskôr a s možnosťou prestupu na zast. Oslany,nám. na spoj 307429/36); vytvorenie novej ponuky pre obce Radobica, Horná Ves a Oslany až do Partizánskeho
 • spoj 22 zmena trasovania spoja; spoj bude zabezpečený už z Radobice a pretrasovaný do Oslian z dôvodu vytvorenia nadväznosti na 307429/4, resp. 307429/14 (po zrušení 307407/32)
 • spoj 23 nový spoj; náhrada za zrušený spoj 307407/11 počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov (zabezpečené prestupom na zast. Oslany, nám. zo spoja 307429/43) a vytvorenie novej ponuky pre obce Oslany, Horná Ves a Radobica už z Partizánskeho
 • spoj 25 nový spoj počas nedieľ; na zast. Oslany, nám. nadväzuje na spoj 307429/29 zo smeru Prievidza a vytvorenie novej ponuky pre obce Oslany, Horná Ves a Radobica už z Partizánskeho
 • spoj 27 nový spoj; náhrada za zmenu premávania spoja 305420/5 a zrušený spoj 307407/17 počas sobôt a vytvorenie novej ponuky pre obce Oslany, Horná Ves a Radobica už z Partizánskeho
 • spoj 29 nový spoj; náhrada za zrušený 307407/45 s prestupom v Oslany, nám. zo spoja 307429/41
 • spoj 31 nový spoj; zjednotenie odchodov so spojom 305420/11 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 32 nový spoj; v úseku Radobica – Oslany náhrada za zrušený spoj 307407/66 počas sobôt a 307407/54 počas nedieľ a štátnych sviatkov (s odchodom posunutým o 30 min. skôr) s možnosťou prestupu na 307429/34 na smer Prievidza a vytvorenie novej ponuky pre obce Radobica, Horná Ves a Oslany do Partizánskeho
 • spoj 33 nový spoj; nová ponuka v rezerve dopravnej obslužnosti úseku Partizánske – Radobica od 13:00 hod. po 14:35 hod.
 • spoj 34 nový spoj; v úseku Radobica – Oslany náhrada za zrušený spoj 307407/50 (s odchodom posunutým o 10 min. skôr) s možnosťou prestupu na 307429/30 na smer Prievidza a vytvorenie novej ponuky pre obce Radobica, Horná Ves a Oslany do Partizánskeho

Linka 307401             Prievidza – N. Pravno – Kľačno/N. Pravno,Vyšehradné

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 nový spoj; s odchodom 6:12 hod. vypĺňa rezervu v ponuke dopravnej obslužnosti v úseku Nitrianske Pravno – Prievidza medzi 4:30 hod. a 7:45 hod. a zároveň zjednotenie odchodov zo zastávok so spojom 307401/10 premávajúcim počas pracovných dní
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na spoj 307403/23 na smer Malinová
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 62 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 66 prelinkovaný na 307403/74
 • spoj 71 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 71 premávajúci počas pracovných dní s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
  • spoj 11 premávajúci počas sobôt a nedieľ, pričom počas nedieľ vzniká ako nová ponuka v rezerve dopravnej obslužnosti medzi odchodmi spojov 5:30 hod. a 9:05 hod.

Linka 307402             Prievidza – Nitrianske Pravno – Tužina

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Tužina,horný koniec z 6:45 hod. na 6:50 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Nitrianske Pravno,za kostolom z nového spoja 307403/28 zo smeru Malinová

Linka 307403             Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová – Chvojnica

 • spoj 5 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 3 s nezmeneným odchodom 5:40 z Nitrianske Pravno,Solka a skrátený v úseku Nitrianske Pravno,Jednota – Malinová
  • spoj 5 s nezmeneným odchodom 5:50 z Nitrianske Pravno,Jednota
 • spoj 11 nový spoj; vypĺňa rezervu v ponuke dopravnej obslužnosti počas sobôt pred odchodom spoja 8:35 hod.
 • spoj 28 nový spoj; vypĺňa rezervu v ponuke dopravnej obslužnosti úseku Malinová – Nitrianske Pravno počas sobôt medzi 4:25 hod. a 9:35 hod.
 • spoj 30 zreálnenie trasovania spoja a zmena poradia obsluhy zastávok
 • spoj 51 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Pravno,Jednota z 14:30 hod. na 14:50 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Nitrianske Pravno,Jednota zo spoja 307406 zo smeru Prievidza a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 52 nový spoj; vypĺňa rezervu v ponuke dopravnej obslužnosti úseku Malinová – Nitrianske Pravno počas nedieľ medzi 10:10 hod. a 15:00 hod.
 • spoj 74 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307401/66 a predĺžením v úseku Malinová – Nitrianske Pravno,za kostolom
 • spoj 77 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Nitrianske Pravno – Malinová medzi 18:55 hod. a 23:18 hod.
 • spoj 98 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 35 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti obcí Lazany a Poruba medzi 13:55 hod. a 14:40 hod. a zároveň vytvorenie (priestor po zrušení 307420/6)
 • spoj 38 zmena odchodu spoja z 6:45 hod. na 6:55 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307404/9)
 • spoj 41 zmena odchodu spoja z 6:20 hod. na 6:35 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307434/16 zo smeru Kanianka

Linka 307405             Prievidza – Nedožery-Brezany – Kanianka

 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 8 zrušený spoj; úsek Radobica – Oslany,nám. zabezpečený spojom 305420/20 o 1 hod. neskôr a možnosť prestupu na zast. Oslany,nám. na spoj 307429/36 na smer Prievidza
 • spoj 9 do zoznamu zastávok spoja doplnená Horná Ves, Rudica
 • spoj 11 zmena premávania spoja z „premáva bez obmedzenia“ na „premáva v pracovné dni“ (zabezpečené prestupom na zast. Oslany,nám. zo spoja 307429/43 na nový spoj 305420/23)
 • spoj 17 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (zabezpečené prestupom na zast. Oslany,nám. zo spoja 307429/45 na nový spoj 305420/27)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 32 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/22
 • spoj 33 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/17
 • spoj 43 zrušený spoj (zabezpečený spojom 307429/39 a pretrasovaním spoja 305420/13 cez zast. Oslany,nám.)
 • spoj 45 zrušený spoj (zabezpečený spojom 307429/41 a pretrasovaním spoja 305420/13 cez zast. Oslany,nám.)
 • spoj 50 zrušený spoj (zabezpečený spojom 305420/34 s prestupom na zast. Oslany,nám
 • spoj 54 zrušený spoj (zabezpečený novým spojom 305420/32 a prestupom na zast. Oslany,nám. na spoj 307429/34 na smer Prievidza)
 • spoj 56 zrušený spoj (zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/2 a prestupom na zast. Oslany,nám. na spoj 307429/40 na smer Prievidza)
 • spoj 66 zrušený spoj (zabezpečený novým spojom 305420/32 a prestupom na zast. Oslany,nám. na spoj 307429/34 na smer Prievidza)

Linka 307408             Prievidza – Z.Kostoľany – Bystričany,Chalmová – Oslany,Ľubianka

 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. – Prievidza,aut.st. (náhrada po zrušení 307408/10 počas školského vyučovania – navyše obslúži Bystričany,OcÚ; počas školských prázdnin zostáva len 307407/18)
 • spoj 10 zrušený spoj; zabezpečený 307407/18
 • spoj 11 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307429/11
 • spoj 15 zrušený spoj; nahradený spojom 307429/43 s predĺžením až do Partizánskeho
 • spoj 18 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (zabezpečené 307429/38)
 • spoj 28 zrušený spoj; nahradený spojom 307429/34 s predĺžením už z Partizánskeho
 • spoj 29 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (zrušený bez náhrady)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Bystričany,Horná Domovina zo 14:40 hod. na 14:30 hod. a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. – Nováky,žel.st.
 • spoj 52 zrušený spoj; zabezpečený zmenou trasovania spoja 307410/24
 • spoj 55 zrušený spoj; zabezpečený zmenou časovej polohy spoja 307408/57
 • spoj 57 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 13:55 hod. na 13:50 hod. (po zrušení spoja 307408/55)

Linka 307409             Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 6 spoj prelinkovaný na 307429/40
 • spoj 7 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,centrum a súčasne spoj prelinkovaný na 307429/47
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 16:55 hod. na 17:00 a zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať do obce Malé Kršteňany (zabezpečené prestupom z 305406/20 na zast. Partizánske,Šímonovany) a spoj prelinkovaný na 307429/44
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 20:45 hod. na 20:55 hod. a zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať do obcí Veľké a Malé Kršteňany a súčasne spoj prelinkovaný na 307429/42
 • spoj 34 spoj prelinkovaný na 307429/40

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zem. Kostoľany – Oslany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať na Nováky, Mládež. vrátnica; do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,OSP a Prievidza,Vlčie Kúty I a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 7 zmena trasovania spoja; spoj obslúž zast. Nováky,Mládež. vrátnica namiesto zrušeného 307411/25
 • spoj 9 do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,OSP a Prievidza,Vlčie Kúty I; odstránená Nováky,žel.st. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 10 zrušený spoj
 • spoj 11 do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,OSP a Prievidza,Vlčie Kúty I a odstránená Nováky,Mládež. vrátnica; úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 16 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať na Nováky, Mládež. vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 do zoznamu zastávok spoja doplnená obsluha obcí Sebedražie a Koš (po zrušení 307420/5) a zast. Nováky,Mládež.vrátnica
 • spoj 21 do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,OSP a Prievidza,Vlčie Kúty I
 • spoj 24 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Zemianske Kostoľany,rázc. k žel.st. – Nováky, žel.st. (súvisí s predĺžením spoja 307418/38 a poskytuje náhradu za spoj 307408/52)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 29 zrušený spoj
 • spoj 30 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 32 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zast. Zemianske Kostoľany,ENO – Nováky,NAD (namiesto zrušeného 307410/10)
 • spoj 33 do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,OSP a Prievidza,Vlčie Kúty I a odstránená Nováky,Mládež. vrátnica; úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 35 zrušený spoj

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Lehota p. Vtáčnikom, otoč – Podhradie (po zmene odchodu spoja 307442/11, recipročne k tomu spoj 307442/11 skrátený v identickom úseku)
 • spoj 3 do zoznamu zastávok spoja doplnená Prievidza,centrum
 • spoj 9 zmena trasovania spoja; spoj bude trasovaný priamo, tzn. bez zachádzky na Nováky, NAD a Nováky, Mládež. Vrátnica (zabezpečené spojom 307442/23)
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Podhradie – Lehota p. Vtáčnikom,otoč. (namiesto zrušeného 307442/20)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 13 zlúčený so spojom 307411/27 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. (prispôsobenie sa zmene na 307411/23) z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st. zo spoja 307433/23 zo smeru Kocurany a do zoznamu zastávok spoja doplnená Prievidza,centrum a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie zo 16:40 hod. na 16:45 hod. a zároveň zmena trasovania spoja – zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica
 • spoj 19 zmena trasovania spoja – zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a naopak pridaná zast. Prievidza,centrum
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:50 hod. na 15:55 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st. zo spojov 307433/36 zo smeru Kocurany a 307401/54 zo smeru Kľačno a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 25 zrušený spoj; nahradený zmenou trasovania spojov 307410/7 a 19
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni; nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zast. Lehota p. Vtáčnikom,otoč z 6:10 hod. na 6:05 hod. a zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,Košovská cesta; Prievidza,Carpathia a Prievidza,centrum namiesto zrušeného 307412/12
 • spoj 34 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 36 zrušený spoj (recipročne k nemu spoj 307411/34 zavedený v období od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.)
 • spoj 37 zrušený spoj
 • spoj 38 zrušený spoj
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 42 nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307412/4 a jeho následným prelinkovaním na linku 307411
 • spoj 44           nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307412/6 a jeho následným prelinkovaním na linku 307411

Linka 307412             Prievidza – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 4 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a zároveň spoj prelinkovaný na 307411/42
 • spoj 6 zmena trasovania spoja – spoj najskôr obslúži zast. Nováky,Mládež.vrátnica a až následne pokračuje na Nováky,žel.st (zjednotenie trasovania so spojmi na linke 307411) a zároveň spoj prelinkovaný na 307411/44
 • spoj 12 zrušený spoj
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; zo zoznamu zast. spoja odstránená Nováky,Mládež.vrátnica a zároveň spoj prelinkovaný na 307411/36

Prímestskej autobusovej linke 307412 Prievidza – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie je s účinnosťou od 1.7.2024 ukončená platnosť.

Linka 307414             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 18 nový spoj; vypĺňa rezervu v súčasnej ponuke spojov medzi 9:35 hod. a 11:38 hod.
 • spoj 24 nový spoj; vznikol po zlúčení spoja 307416/28 s novým spojom s odchodom 14:10 hod. zo zast. Nitrianske Rudno,rázc.
 • spoj 25 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,centrum
 • spoj 28 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,centrum
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zvýšenia času na prestup na zast. Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307438/22 na smer Nováky
 • spoj 31 nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307438/21 a jeho prelinkovaním na 307414

Linka 307415            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,centrum
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 7 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/7
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Temeš,rázc. na spoj 307415/46
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Liešťany,ZŠ – Rudnianske Lehota,hate
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 19 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/51
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 28 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Nitrianske Rudno,rázc. – Prievidza,aut.st. (po zrušení spoja 307416/12) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/17
 • spoj 31 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/35
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 35 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/25
 • spoj 37 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307437/27 a jeho prelinkovaním
 • spoj 42 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/52
 • spoj 44 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/16
 • spoj 46 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/28
 • spoj 48 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/30
 • spoj 50 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/36

Linka 307416             Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zast. Nevidzany,Jednota z 4:30 hod. na 4:10 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky, Horné Lelovce na spoj 307435/15 na smer Trenčín
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Nevidzany – Nitrianske Rudno z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno,rázc.  na spoje smer Prievidza (cez Bojnice), Dolné Vestenice a Zemianske Kostoľany po zmene odchodu spoja 307416/14
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 7 zrušený spoj
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Nevidzany,Jednota z 7:05 hod. na 7:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-10 min.)
 • spoj 9 spoj predĺžený v úseku zastávok Nitrianske Rudno,ZŠ – Nitrianske Rudno, rázc. a zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 6:50 hod. na 6:55 hod. (turnusový obeh vozidla)
 • spoj 11 nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307438/19 a jeho prelinkovaním na 307416
 • spoj 12 zrušený spoj (prelinkovaný na 307415/28)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 21 nový spoj; vznikol zlúčením spojov 307410/29 a 307437/27 ako priamy spoj v úseku Prievidza – Nitrianske Rudno
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 24 zrušený spoj
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:40 hod. na 15:20 hod.
 • spoj 28 zrušený spoj; nahradený predĺžením nového spoja 307414/24

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 6 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zast. Nováky,žel.st. – Nováky,Mládež. Vrátnica
 • spoj 9 rozlíšenie príchod a odchodu na zast. Nováky,žel.st. z dôvodu nadväznosti na spoj 305404/14 a zo spoja 307429/43 a zjednotenie odchodov spoja 6:25 hod. z Nováky,žel.st. počas celého kalendárneho týždňa
 • spoj 11 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zast. Nováky,Mládež. vrátnica – Nováky,žel.st. a zároveň zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 6:15 hod. na 6:25 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307429/43
 • spoj 20 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany, ENO a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (predpoklad nárastu času na vybavenie cestujúcich po zrušení 307418/56)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec p. Vtáčnikom,konečná z 7:25 hod. na 7:10 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 307429/34 na smer Prievidza a zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Kamenec p. Vtáčnikom, sídl. Stávky (namiesto zrušeného 307418/45) a zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany, ENO;
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 14:40 hod. na 14:45 hod.; úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni školského vyučovania“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 38 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec pod Vtáčnikom,sídl. Stávky zo 14:57 hod. na 15:00 hod. a predĺženie spoja v úseku zast. Zemianske Kostoľany,ENO – Nováky,žel.st. (po zrušení 307408/52)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec pod Vtáčnikom,konečná zo 15:00 hod. na 14:50 hod.
 • spoj 45 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 307418/24
 • spoj 56 zrušený spoj; plne zabezpečený spojom 307418/20
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec pod Vtáčnikom,konečná z 17:15 hod. na 17:10 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307429/44 v snahe zachovať nadväznosť na smer Prievidza na zast. Nováky,žel.st.)

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zast. Dolné Vestenice,ÚNZ z 11:55 hod. na 11:50 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na rýchlik R748 s odchodom 12:26 hod. zo stanice Nováky
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Dolné Vestenice, Vegum a. s. z 14:25 hod. na 14:27 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 305404/25 zo smeru Partizánske

Linka 307420             Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 5 zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Prievidza,Košovská cesta – Zemianske Kostoľany,ENO; zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka,Jednota z 4:50 hod. na 4:45 hod. a spoj prelinkovaný na 307434/82
 • spoj 6 zrušený spoj; zabezpečený prestupom na zast. Prievidza,aut.st. zo spoja 307410/18 na spoj 307434/35
 • spoj 7 zrušený spoj; úseku Kanianka – Prievidza zabezpečený súčasným spojom 307434/10 a úseku Prievidza – Kanianka zabezpečený prestupom na 307419/7 (prestup v trvaní 13 min.)
 • spoj 9 zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Prievidza,Košovská cesta – Zemianske Kostoľany,ENO; zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka,Jednota z 12:50 hod. na 12:45 hod. a spoj prelinkovaný na 307434/78

Prímestskej autobusovej linke 307420 Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany je s účinnosťou od 1.7.2024 ukončená platnosť.

Linka 307423             Prievidza – Sebedražie – Koš – Cigeľ

 • spoj 4 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 307423/12
 • spoj 12 zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Sebedražie,sídl. (namiesto zrušeného 307423/4)
 • spoj 29 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307428/23
 • spoj 38 nový spoj; vznikol úpravou trasovania a následným prelinkovaním 307428/12

Linka 307424             Prievidza – Sebedražie – Koš

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 5:45 hod. na 5:50 hod.
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+1 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+1 min.)
 • spoj 6             nový spoj s odchodom 6:30 hod. zo zast. Koš,ZŠ; vznikol namiesto zrušeného 307412/12 s odchodom 6:22 hod. zo zast. Koš,ZŠ
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+2 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+2 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+2 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+2 min.)
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+1 min.)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)

Linka 307425             Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+4 min.) v dôsledku zrušenia spoja 307427/27
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+2 min.)

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar n. Hronom

 • spoj 1 zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku Prievidza,aut.st. – Handlová,žel.nadjazd a zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st z 4:25 hod. na 4:30 hod.
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 10 zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku Žiar nad Hronom, aut.st. – Handlová, centrum s odchodom 8:00 zo zast. Žiar nad Hronom, aut. st. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoje:
  • 060227/12 s príchodom 7:52 hod. zo smeru Kremnica
  • 603513/11 s príchodom 7:52 hod. zo smeru Brezno, Banská Bystrica, Zvolen
 • spoj 12 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307428/1
 • spoj 14 do zoznamu zastávok spoja doplnená Handlová,sever a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-1 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+1 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-3 min.)
 • spoj 23 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 17 premávajúci počas sobôt a predĺžený až do Žiaru nad Hronom
  • spoj 23 premávajúci počas pracovný dní s nezmeneným trasovaním
 • spoj 27 zrušený spoj
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Žiar n. Hronom,AS z 8:40 hod. na 8:50 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 060117/10 zo smeru Zvolen
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-2 min.)
 • spoj 37 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza,centrum
 • spoj 45 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12 do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10.“ (recipročná zmena na spoji 307427/47)
 • spoj 46 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307428/21
 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 13:15 hod. na 13:05 hod. z dôvodu zlepšenia dostupnosti prepravy na poobednú pracovnú zmenu do spoločnosti GeWiS a zároveň rešpektovanie prestupných väzieb zo smeru Kanianka, Tužina, Kocurany, Koš a Kľačno a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12 do 5.1., od 19.2. do 23.2., 28.3., 2.4., od 1.7. do 30.8. a od 30. do 31.10.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 48 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,GeWiS zo 14:20 hod. na 14:15 hod.
 • spoj 49 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 50 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,GeWiS zo 14:15 hod. na 14:20 hod.
 • spoj 53 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (+1 min.)
 • spoj 54 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-1 min.)
 • spoj 56 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-1 min.)
 • spoj 62 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 64 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 65 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-3 min.)
 • spoj 66 zmena odchodu spoja zo zast. Žiar n. Hronom,aut.st. z 15:40 hod. na 15:45 hod. z dôvodu nadväznosti zo spojov 060226/60 zo smeru Kremnica a 603513/2 zo smeru Bratislava
 • spoj 67 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-1 min.)
 • spoj 68 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307428/19
 • spoj 69 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-7 min.)
 • spoj 71 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza,centrum a úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-4 min.)
 • spoj 73 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 63 premávajúci počas sobôt a nedieľ bez zmeny trasovania, s úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
  • spoj 73 premávajúci počas pracovný dní a predĺžený až do Žiaru nad Hronom
 • spoj 76 predĺženie spoja v úseku Žiar nad Hronom, aut.st. – Handlová, centrum a posun spoja zo zast. Handlová, centrum z 19:20 hod. o cca. 35 min. neskôr (rovnomernejšie rozloženie ponuky spojov vo večernom sedle)
 • spoj 77 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-3 min.)
 • spoj 83 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-3 min.)
 • spoj 87 zlúčený so spojom 307427/1 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 90 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza,centrum a úprava jazdnej doby medzi zastávkam (0 min.)
 • spoj 97 úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-4 min.)
 • spoj 99 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti po zrušení spoja 307429/10 a vytvára zároveň posilový spoj k spoju 307427/53
 • spoj 101 nový spoj; vratný k spoju  307427/32 (po zrušení spoja 307429/10)

Linka 307428             Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 1 prelinkovaný spoj na 307427/12
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,SAD z 6:19 hod. na 6:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-4 min.)
 • spoj 11 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zast. Sebedražie,sídl. a bude pretrasovaný do obce Koš
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; spoj pretrasovaný namiesto Handlová,centrum na smer Prievidza,aut.st. (úsek Prievidza – Handlová zabezpečený novým spojom 307427/99 s odchodom 14:20 hod. z Prievidza,aut.st.)
 • spoj 14 spoj zlúčený so spojom 307428/16 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 16 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,centrum (po zrušení spoja 307429/10) a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1“ na „premáva v pracovné dni“ (zlúčenie so spojom 307428/14) a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+4 min.)
 • spoj 19 prelinkovaný spoj na 307427/68
 • spoj 21 zmena odchodu spoja z 4:20 hod. na 4:30 hod. (zjednotenie premávania so spojom 307427/6 premávajúcim počas pracovných dní); zmena trasovania spoja – spoj nebude zachádzať na Prievidza, Carpathia a Prievidza, SAD a spoj prelinkovaný na 307427/46
 • spoj 23 prelinkovaný spoj na 307423/29 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307429             Prievidza – Nováky – Oslany – Partizánske

 • spoj 7             zlúčený so spojom 307429/9 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 9 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (zlúčenie so spojom 307429/7)
 • spoj 10 zrušený spoj; zabezpečený prestupom na zast. Prievidza,centrum zo spoja 307410/18 na spoj 307428/16
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 13:10 hod. na 13:30 hod. a spoj prelinkovaný na 307408/11
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 10:55 hod. na 11:00 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spojov 301420/14 zo smeru Trenčín a 305421/14 zo smeru Topoľčany
 • spoj 24 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na Nováky,Mládež.vrátnica
 • spoj 27 zmena odchodu zo zast. Prievidza, aut.st. z 10:00 hod. na 10:05 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti zo spoja 050135/3 zo smeru Žilina a zároveň zjednotenie odchodov zo zastávok so spojom 307429/47 premávajúcim počas sobôt a nedieľ
 • spoj 30 nový spoj; v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. úplne nový spoj; v úseku Oslany, nám. – Nováky,žel.st. nahrádza zrušený spoj 307407/50 a v úseku Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. nový spoj, ktorý vyplní rezervu v dopravnej obsluhe a vytvorí možnosť prepravy cestujúcim na smer Prievidza s príchodom pred 18:00 hod.
 • spoj 32 nový spoj (vratný k 307429/39)
 • spoj 34 nový spoj; v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. úplne nový spoj; v úseku Oslany, nám. – Nováky,žel.st. nahrádza zrušené spoje 307408/28 (počas sobôt) a 307407/66 a 54 (počas sobôt a nedieľ) a zároveň zjednotenie premávania počas pracovných a voľných dní)
 • spoj 36 nový spoj (v úseku Oslany,nám. – Prievidza, aut.st. nahrádza zrušený 307407/8 s časovým posunom o 1 hod. neskôr z dôvodu rovnomernejšieho rozloženia ponuky spojov)
 • spoj 38 nový spoj; v úseku Oslany,nám. – Prievidza, aut.st. nahrádza 307408/18
 • spoj 39 nový spoj; v úseku Prievidza, aut.st. – Oslany, nám. nahrádza zrušený spoj 307407/43, po obsluhe zast. Oslany,nám. pretrasovaný do Partizánskeho
 • spoj 40 nový spoj; vznikol prelinkovaním spojov 307409/6 a 307409/34
 • spoj 41 nový spoj; v úseku Prievidza,aut.st. – Nováky,žel.st. úplne nový spoj; v úseku Nováky,žel.st. – Oslany, nám. nahrádza zrušený spoj 307407/45 a v úseku Oslany,nám. – Partizánske,AS nový spoj (zjednotenie premávania počas pracovných a voľných dní)
 • spoj 42 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307409/30
 • spoj 43 nový spoj; v úseku Prievidza,aut.st. – Oslany,nám. pôvodne spoj 307408/15 a v úseku Oslany, nám. – Partizánske, AS nová ponuka; zmena premávania spoja z „premáva v sobotu“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 49 nový spoj

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 5 skrátený v úseku zastávok Nitrianske Rudno,ZŠ – Nitrianske Rudno, dol. koniec a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 12 zrušený spoj; zabezpečený prestupom na zast. Kostolná Ves,rázc. na spoj 307432/6
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 27 zrušený spoj; počas školských prázdnin zabezpečený spojom s odchodom 14:50 hod.
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 32 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 15:15 hod. na 14:50 hod. a zmena trasovania spoja – od zast. Kostolná Ves,rázc. spoj namiesto obce Seč pretrasovaný na zast. Nitrianske Rudno,rázc.
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 36 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 37 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)  
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 42 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 43 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 44 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 46 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 47 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 48 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 52 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 54 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 56 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,dol.koniec z 5:00 hod. na 4:55 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti
 • spoj 57 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Nevidzany,Jednota z 5:45 hod. na 5:40 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 6 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 8             úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 10 zlúčený so spojom 307432/6 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zast. Liešťany,Jednota z 4:50 hod. na 4:55 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 26 zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Prievidza,aut.st.

Linka 307433             Prievidza – Opatovce n./Nitrou – Kocurany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 4 zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Prievidza,aut.st. – Prievidza,Košovská cesta
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 43 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva bez časového obmedzenia“ (súvis so zmenou na spoji 307434/72)
 • spoj 29 zmena premávania spoja z „premáva bez časového obmedzenia“ na „premáva v pracovné dni“ (súvis so zmenou na spoji 307434/72)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,SAD z 14:25 hod. na 14:15 hod.
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 58 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 66 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 72 zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka, Jednota z 12:50 hod. na 12:45 hod. (zjednotenie premávania počas pracovných dní, sobôt a nedieľ)
 • spoj 78 nový spoj; vznikol zo spoja 307420/9 a úpravou jeho trasovania (zánik úseku Prievidza – Zemianske Kostoľany)
 • spoj 80 nový spoj; vzniká namiesto zrušeného 307420/7 ako nová ponuka atraktívna pre dopravu do práce v priemyselnej zóne mesta Prievidza
 • spoj 82 nový spoj; vznikol skrátením spoja 307420/5 do úseku Kanianka,Jednota – Prievidza,aut.st. a zmenou odchodu spoja zo zast. Kanianka,Jednota z 4:50 hod. na 4:45 hod. (z dôvodu rešpektovania nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st.)

Linka 307435             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebr. – Trenčín

 • spoj 16 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Bánovce n. Bebravou,AS z dôvodu nadväznosti na spoj 301411/9 na smer Topoľčany
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:40 hod. na 15:45 hod. z dôvodu:
  • vytvorenia nového prestupu na zast. Nováky,Horné Lelovce zo spoja 307438/22 zo smeru Valaská Belá
  • zlepšenia prestupu na zast. Prievidza,aut.st. zo spoja 307434/44 zo smeru Kanianka a zo spoja 307427/54 zo smeru Handlová
  • zlepšenia prestupu na zast. Hradište, rázc.-E572 zo spoja 305402/23 zo smeru Partizánske
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 38 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Prievidza – Trenčín medzi 6:40 hod. a 13:00 hod.
 • spoj 39 nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou medzi 10:10 hod. a 13:20 hod.

Linka 307436             Zemianske Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 3 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 307438/39 so zmenou odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 6:15 hod. na 6:05 hod. a zmenou trasovania – spoj skrátený v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Seč,MŠ
  • spoj 307436/3 skrátený spoj do úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Seč,MŠ
 • spoj 4 prelinkovaný na 307438/24
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 10:25 hod. na 10:15 hod. z dôvodu skrátenia prestupného času zo spoja 307414/3 zo smeru Prievidza,aut.st.
 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Seč,MŠ – Kostolná Ves,kult.dom. (zabezpečenie dopravnej obsluhy obce Seč po zrušení spoja 307431/12 s možnosťou prestupu na zast. Kostolná Ves,rázc. na spoj 307432/6 na smer Prievidza)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,MŠ z 7:25 hod. na 7:20 hod. (na základe žiadosti ZŠ Nitrianske Rudno) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,ZŠ z 16:30 hod. na 16:28 hod. (zjednotenie so spojom 307436/31 premávajúcim počas sobôt)
 • spoj 25 nový spoj; zabezpečuje dopravnú obsluhu obce Seč po zrušení 307431/33 (pokračujúci spoj spoja 307431/31)
 • spoj 34 zrušený spoj
 • spoj 38 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,MŠ zo 16:00 hod. na 16:10 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoje 307414/11 na smer Valaská Belá a 307414/34 na smer Prievidza; zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zastávok Nitrianske Rudno,rázc. – Prievidza,aut.st. (zabezpečené prestupom na spoj 307414/34) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27. do 5.1. a od 1.7. do 30.8.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 44 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Seč,MŠ – Kostolná Ves,kult.dom. (zabezpečenie dopravnej obsluhy obce Seč po zrušení spoja 307431/12 s možnosťou prestupu na zast. Kostolná Ves,rázc. na spoj 307432/6 na smer Prievidza)
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)

Linka 307437             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Temeš – Čavoj

 • spoj 1 spoj prelinkovaný na 307438/17
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 5:25 hod. na 5:30 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307437/14) z dôvodu vytvorenia nadväznosti na nižšie uvedené spoje; úprava jazdnej doby (-1 min.) a spoj prelinkovaný na 307438/1
  • na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307429/6 zo smeru Partizánske;
  • na zast. Nitrianske Rudno,rázc. zo spoja 307432/6 zo smeru Rudnianska Lehota;
 • spoj 7 spoj skrátený v úseku zastávok Nováky,BME – Nitrianske Rudno, rázc. a prelinkovaný na 307415/7
 • spoj 10 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 307437/14 na zast. Nováky,Mládež.vrátnica, resp. prestupom na zast. Nováky, Nováky,Mládež.vrátnica na spoj 307418/2
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj,Jednota z 4:20 hod. na 4:25 hod. a súčasne zmena trasovania spoja; spoj obslúži miestne časti obce Diviaky nad Nitricou – Banky a Máčov (po zrušení spoja 307438/10) a zároveň zast. Nováky,Mládež.vrátnica (po zrušení spoja 307437/10); spoj prelinkovaný na 307438/4
 • spoj 16 spoj prelinkovaný na 307415/44
 • spoj 17 spoj prelinkovaný na 307415/29
 • spoj 25 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nováky,BME – Nitrianske Rudno, rázc. čiastočne zabezpečené spojom 307438/31 s možným prestupom zo spoja 307418/33 a spoj prelinkovaný na 307415/35
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Zemianske Kostoľany,ENO – Nitrianske Rudno,rázc. a skrátený spoj Nitrianske Rudno,rázc. – Temeš,OcÚ a prelinkovaný na 307415/37
 • spoj 28 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nitrianske Rudno, rázc. – Nováky,BME, čiastočne zabezpečené spojom 307438/14 s možným prestupom na 307442/23 a spoj prelinkovaný na 307415/46
 • spoj 30 zmena trasovania spoja a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.); spoj prelinkovaný na 307415/48
 • spoj 32 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Nováky, poliklinika (po úprave spoja 307437/30) a nebude zachádzať na Zemianske Kostoľany,ENO; úprava jazdnej doby medzi zastávkami a spoj prelinkovaný na 307438/8
 • spoj 35 spoj prelinkovaný na 307415/31
 • spoj 36 spoj prelinkovaný na 307415/50
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.) a spoj prelinkovaný na 307415/19
 • spoj 52 spoj prelinkovaný na 307415/42

Prímestskej autobusovej linke 307437 Zemianske Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Temeš – Čavoj je s účinnosťou od 1.7.2024 ukončená platnosť.

Linka 307438             Zemianske Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 1 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/3
 • spoj 2 rozlíšenie príchodu a odchodu spoja na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti zo spojov 307416/4 zo smeru Nevidzany a a 307415/6 zo smeru Rudnianska Lehota
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.)
 • spoj 4 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/14
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 8 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/32
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 10 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 307437/14
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 13 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Zemianske Kostoľany,ENO – Nováky, FORTISCHEM
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Valaská Belá,Stanák z 12:20 hod. na 12:25 hod. a zmena trasovania spoja – spoj obslúži miestne časti Banky a Máčov obce Diviaky nad Nitricou (po zrušení 307438/26)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 17 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307437/1
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Nováky,poliklinika; úprava jazdnej doby medzi zastávkami a prelinkovaný na 307416/11
 • spoj 21 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Prievidza,aut.st. – Nováky,žel.st.; úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-13 min.) a prelinkovaný na 307414/31
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zabezpečenia prestupu na zast. Nováky, Horné Lelovce na spoj 307435/17 na smer Trenčín
 • spoj 23 zmena režimu spoja; v úseku Nováky,FORTISCHEM – Nitrianske Rudno,rázc. vedený ako expresný spoj; v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Valaská Belá,Stanák vedený ako obslužný spoj (do zoznamu zastávok spoja pridané Nitrianske Rudno,rázc.; Rudnianska Lehota,rázc. a Liešťany,dol.koniec)
 • spoj 24 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307436/4
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 26 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 307438/14
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 29 zmena trasovania spoja; spoj nebude začínať na Zemianske Kostoľany,ENO a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 14:25 hod. na 14:15 hod.
 • spoj 36 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 307437/14
 • spoj 39 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307436/3 a prelinkovaním úseku Zemianske Kostoľany,ENO – Nitrianske Rudno,rázc. na linku 307438

Linka 307440             Rudnianska Lehota – Nitrianske Rudno – Dolné Vestenice

 • spoj 6 zrušený spoj;
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Dolné Vestenice,ÚNZ z 14:18 hod. na 14:12 hod. z dôvodu nutnosti skoršieho príchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti s odchodom 14:55 hod.
 • spoj 10 zrušený spoj

Linka 307441             Zemianske Kostoľany – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 2 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 305403/1
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/18
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/5
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/6
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Hradište, rázc. E-572 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/51
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Hradište, rázc. E-572 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/68
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Hradište, rázc. E-572 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.) a spoj prelinkovaný na 305404/55
 • spoj 15 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním 305404/32

Prímestskej autobusovej linke 307441 Zemianske Kostoľany – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište je s účinnosťou od 1.7.2024 ukončená platnosť.

Linka 307442             Zemianske Kostoľany – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie z 4:45 hod. na 4:40 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,poliklinika na spoj 307407/1 na smer Radobica
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 7:30 hod. na 6:50 hod., čím sa spoj stane pokračujúcim spojom 307418/16 z Kamenca p. Vtáčnikom a zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zastávok Lehota p. Vtáčnikom,kostol – Podhradie (zabezpečené predĺžením spoja 307411/1)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 20 zrušený spoj; zabezpečený zmenou trasovania spoja 307411/8

 

 Naspäť na Blog