Od 1.7.2022 – prímestská doprava – zmena pravidiel bezplatnej dopravy pre odídencov z Ukrajiny

Bezplatná preprava po novom nebude neobmedzená, určujúci pre cestovanie zadarmo bude počet dní od príchodu. Zmeny zavedené spoluprácou Ministerstva dopravy a výstavby SR a zástupcov žúp sa od začiatku júla dotknú aj dopravy v autobusoch prímestskej dopravy, zabezpečovanej zmluvnými prepravcami kraja – spoločnosťami SAD Prievidza a SAD Trenčín.    

Cestovať zadarmo vo vlakoch či prímestských autobusoch budú môcť osoby s dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku alebo s potvrdením o pridelení statusu o dočasnom útočisku. Doklad Slovak Help bude takejto osobe vydaný po prekročení hraníc. Bezplatná preprava s týmito dokladmi je limitovaná dňom ich získania a nasledujúcimi 4 dňami.

Ukrajinské deti dochádzajúce do materských, základných a stredných škôl budú aj naďalej cestovať zadarmo spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Na cestu do školy a späť počas dní školského vyučovania budú potrebovať potvrdenie o návšteve školy a doklad o dočasnom útočisku. Bezplatná preprava vo vlakoch sa týka aj seniorov nad 62 rokov. Zadarmo do zamestnania budú cestovať aj držitelia prvého dokladu o dočasnom útočisku, a to počas prvých 60 dní odo dňa, kedy im bol takýto doklad vydaný. Potrebné je mať so sebou aj potvrdenie od zamestnávateľa a tiež doklad o mieste obvyklého pobytu, ktorého adresa je uvedená v doklade o dočasnom útočisku.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe Ministerstva dopravy a výstavby SR a v priloženom plagáte.Naspäť na Blog