Od 1.6.2023 – zmena cestovných poriadkov v prímestskej doprave

Vážení cestujúci,

od 1.6. dochádza k viacerým zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave, pričom sa pridali aj nové spoje. Zoznam všetkých zmien je nasledovný:

ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA A. S. OD 1. 6. 2023

Linka 301401             Bánovce n. Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n./V. – Trenčín

 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 zmena trasovania spoja; spoj nebude začínať na zast. Trenčín,Hasičská a zároveň zmena odchodu spoja zo zast. Trenčín,aut.st. z 11:07 hod. na 11:55 hod. z dôvodu nadväznosti na vlak R 705 z Bratislavy, vlak Ex 602 z Košíc a na spoj 309436/2 zo Smrdák
 • spoj 35 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Trenčín,Hasičská

Linka 301403             Bánovce n. Bebravou – Motešice,Petrova Lehota

 • spoj 11 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Motešice, časť Peťovka
 • spoj 20 zrušený spoj
 • spoj 23 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Motešice, časť Peťovka

Linka 301404             Prievidza – Bánovce n. Bebravou – Veľ. Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 6:25 hod. na 6:30 hod. úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 10:35 hod. na 10:30 hod.
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Veľká Hradná,hor.koniec z 7:10 hod. na 8:55 hod. a zmena premáva spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27. do 30.12.“ (zlúčenie so spojom 301404/14 a zamedzenie súbehu po predĺžení spoja 309422/31)
 • spoj 14 zrušený spoj (bude premávať pod spojom 301404/12)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 23 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 23 so zmenou premávania z „premáva každý kalendárny deň s výnimkou 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ a s nezmeneným odchodom 17:30 hod. z Bánovce n. Bebravou,AS
  • spoj 13 nový spoj; definovaný spôsobom „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ a zmenou odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 17:30 hod. na 18:30 hod.
 • spoj 26 zrušený spoj (bude premávať pod spojom 301404/28)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zast. Veľká Hradná,hor.koniec z 14:55 hod. na 16:55 hod. a zmena premáva spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ (zlúčenie so spojom 301404/26 zamedzenie súbehu po predĺžení spoja 309422/15)

Linka 301405             Bánovce n. Bebravou – Dubnička

 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+5 min.) a zároveň vytvorenie neplateného prestupu na zast. Prusy,most zo spoja 301405/8 zo smeru Dubnička (pre žiakov z obce Dubnička navštevujúcich ZŠ Gorazdova)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 12:00 hod. na 12:20 hod. (zjednotenie odchodu spoja počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov na základe žiadosti starostov obcí Ľutov a Dubnička)
 • spoj 46 zmena odchodu spoja zo zast. Dubnička z 21:05 hod. na 21:00 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoj 301414/40

Linka 301407             Bánovce n. Bebravou – Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 37 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Uhrovské Podhradie a Omastinú

Linka 301409             Bánovce n. Bebravou – Vysočany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Sev. z 5:25 hod. na 5:30 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoj vynechá Dolné Naštice a Rybany (spoj trasovaný po ceste I/9)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,Stred lekáreň; Bánovce n. Bebravou,rázc. (1.0) a Bánovce n. Bebravou,IV.ZŠ

Linka 301411             Bánovce n. Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)

Linka 301414             Bánovce n. Bebravou – Rybany – Zlatníky – Cimená

 • zmena názvu linky z „Bánovce n. Bebravou – Zlatníky“ na „Bánovce n. Bebravou – Rybany – Zlatníky-Cimená“
 • spoj 17 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva od 27.12. do 30.12.“ na „premáva v pracovné dni nepremáva od 27.12. do 30.12.“
 • spoj 18 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva od 27.12. do 30.12.“ na „premáva v pracovné dni nepremáva od 27.12. do 30.12.“
 • spoj 25 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Zlatníky – Cimená
 • spoj 30 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ (v sobotu bude premávať spoj 301414/32)
 • spoj 31 zrušený spoj
 • spoj 32 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Cimená – Zlatníky a zároveň zmena premávania z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12.“
 • spoj 47 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Zlatníky – Cimená
 • spoj 49 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Zlatníky – Cimená
 • spoj 52 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Cimená – Zlatníky a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami, zjednotenie chronometráže so spojom 301414/56 (- 8 min.)
 • spoj 53 nový spoj; vznikol odčlenením zo spoja 301414/17 z dôvodu zmenu trasovania spoja počas nedieľ a štátnych sviatkov (spoj predĺžený v úseku Zlatníky – Cimená) a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami, zjednotenie chronometráže so spojom 301414/49 (- 7 min.)
 • spoj 56 nový spoj; vznikol odčlenením zo spoja 301414/18 z dôvodu zmenu trasovania spoja počas nedieľ a štátnych sviatkov (spoj predĺžený v úseku Cimená – Zlatníky) a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami, zjednotenie chronometráže so spojom 301414/52 (- 10 min.)

Linka 301415             Bánovce n. Bebravou – Haláčovce – Zlatníky

 • zmena názvu linky z „Bánovce n. Bebravou – Haláčovce“ na „Bánovce n. Bebravou – Haláčovce – Zlatníky“
 • spoj 33 zmena trasovania spoja; spoj zlúčený so spojom 301414/31 a predĺžený v úseku Haláčovce – Zlatníky
 • spoj 52 zrušený spoj

Linka 301416             Bánovce n. Bebravou – Dubodiel

 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Cimenú
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; po zast. Bánovce n. Bebravou,AS spoj trasovaný po ceste I/9 na zast. Bánovce n. Bebravou,IV.ZŠ a následne pokračuje až na zast. Bánovce n. Bebravou,Husistská stará (na základe žiadosti riaditeľov ZŠ Gorazdova a ZŠ Komenského)
 • spoj 17 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Cimenú
 • spoj 33 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Cimenú
 • spoj 35 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Cimenú

Linka 301419             Bánovce n./Bebravou – Krásna Ves – Trenčín

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 12:10 hod. na 13:05 hod. z dôvodu zániku súbehu na trase Bánovce n. Bebravou – Krásna Ves so spojom 301402/25, zániku súbehu na trase Motešice – Trenčianska Teplá so spojom 301401/11 a vytvorenia nadväznosti v Trenčíne na odchody rýchlikov na smer Bratislava, Žilina

Linka 301420             Partizánske – Rybany – Bánovce n./Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) zjednotenie chronometráže so spojom 301420/19
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 15 nový spoj
 • spoj 16 nový spoj s odchodom 8:50 hod. zo zast. Trenčín,aut.st. z dôvodu nadväznosti z vlaku Ex 603 Tatran zo smeru Bratislava a vlaku R 702 Považan zo smeru Žilina
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 10:55 hod. na 11:00 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zast. Trenčín,aut.st. z 15:20 hod. na 15:25 hod.
 • spoj 29 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 301420/19
 • spoj 32 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 301420/8
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) z dôvodu nadväznosti na 301420/45 (rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Bánovce n. Bebravou,AS pre vyhľadávače dopravných spojení)
 • spoj 44 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zastávku Trenčín,OC Laugaricio – naopak obslúži Trenčín,TESCO
 • spoj 48 zlúčený so spojom 32 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 305401             Partizánske – Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 11 nový spoj (po Ostratice v trase zrušeného 305419/15 a následne pokračuje až do Bánoviec n. Bebravou ako nové spojenie)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 16 nový spoj (vratný ku spoju 305401/11); odchod spoja 15:30 zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z dôvodu vytvorenia nadväznosti zo spoja 301402/42 z Čiernej Lehoty, 301404/28 z Veľkej Hradnej, 301401/22 z Dubnice n./Váhom a 301419/8 z Trenčín

Linka 305402             Partizánske – Hradište – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 6:03 hod. na 6:05 hod. a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkam (-5 min.)
 • spoj 10 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 10 so zmenou premávania z „premáva v pracovné dni, premáva v sobotu a nepremáva 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ a zároveň rozlíšením príchodu a odchodu na zast. Hradište,rázc.-Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti z 307435/8 zo smeru Trenčín a nadväznosti na 307419/20 na smer Prievidza
  • spoj 8 nový spoj; s vymedzením „premáva premáva v sobotu a nepremáva 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“ a zjednotením chornometráže so spojom 305402/10 po zast. Hradište,rázc.-Hlavná ul. a následne bez výskytu nadväznosti pokračuje na smer Partizánske a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-7 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 13 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Hradište,rázc.-Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti z 305404/24 zo smeru Nováky a nadväznosti na 307435/4 na smer Prievidza a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 10:00 hod. na 10:40 hod. (zjednotenie odchodu spoja so spojom 305402/13 premávajúcim cez pracovné dni a zároveň zamedzenie tým súbehu so spojom 301420/13 na smer Bánovce n. Bebravou) a zároveň zmena trasovania spoja; spoj bude zachádzať na zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 17 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Hradište,rázc.-Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti z 305404/26 zo smeru Nováky a nadväznosti na 307441/6 na smer Nováky
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 27 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 27 so zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni“ a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
  • spoj 29 nový spoj s vymedzením premávania „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a 31.12.“ a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 305403             Bánovce n./Bebravou – Hradište – Zem. Kostoľany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)

Linka 305404             Partizánske – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany – Prievidza

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 6:05 hod. na 6:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na Nováky,Mládež.vrátnica, zlúčenie so spojom 305404 /14 a odstránenie zo zoznamu spojov
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+4 min.)
 • spoj 29 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 14:05 hod. na 14:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 36 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 42 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo Nováky,žel.st. z 18:45 hod. na 18:40 hod. (skrátenie nadväznosti zo spoja 307414/15) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.). rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Hradiśte,rázc.-Hlavná ul. z dôvodu nadväznosti z 305402/26 zo smeru Bánovce n. Bebravou
 • spoj 46 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 48 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 49 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 51 zjednotený so spojom 305404/29 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 52 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 54 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 6:25 hod. na 6:30 hod. (zjednotenie odchodov spojov počas všetkých pracovných dní v roku)
 • spoj 56 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 58 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 62 zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 14:05 hod. na 14:10 hod. (zjednotenie odchodov počas pracovných dní v roku)
 • spoj 64 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 66 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)

Linka 305406             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)

Linka 305408             Partizánske – Oslany – Zem. Kostoľany – Nováky

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 15 zrušený spoj; nahradený predĺžením spoja 307429/4
 • spoj 16 zrušený spoj; nahradený predĺžením spoja 307429/5
 • spoj 17 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 22 nový spoj; prelinkovanie pôvodného spoja 305409/2
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 25 nový spoj; prelinkovanie pôvodného spoja 305409/3

Linka 305409             Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 1 zrušený spoj v úseku Nováky,žel.st. – Sebedražie,sídl. a vedený pod novým spojom 307409/2
 • spoj 2 zrušený spoj v úseku Sebedražie,sídl. – Nováky,žel.st. a vedený pod novým spojom 305408/2
 • spoj 3 zrušený spoj v úseku Nováky,žel.st. – Sebedražie,sídl. a vedený pod novým spojom 305408/25
 • spoj 4 zrušený spoj v úseku Sebedražie,sídl. – Nováky,žel.st. a vedený pod novým spojom 307409/15
 • všetky spoje predmetnej autobusovej linky prelinkované na 305408, príp. 307409 a s účinnosťou od 1. 6. 2023 prímestská autobusová linka zaniká

Linka 305410             Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Partizánske,nemocnica a v dôsledku toho zmena odchodu spoja zo zast. Kolačno,ZŠ z 4:45 hod. na 4:50 hod.
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Veľké Uherce,nám. z 7:15 hod. na 7:17 hod. (zreálnenie nepretržitého meškania)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 305413             Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 16:40 hod. na 16:55 hod. z dôvodu nadväznosti z vlaku R 753 Bojnice zo smeru Bratislava
 • spoj 15 zmena premávania spoja; z „premáva v pracovné dni, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva od 24.12. do 26.12., 31.12. a 9.4.“ na „premáva v pracovné dni“ (turnusový obeh vozidla počas nedieľ a štátnych sviatkov súvisiaci so zmenou na spoji 305413/10)
 • spoj 17 zmena premávania spoja; z „premáva v pracovné dni, v sobotu, nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva každý kalendárny deň, nepremáva od 24.12. do 26.12., 31.12. a 9.4.“ (turnusový obeh vozidla počas nedieľ a štátnych sviatkov súvisiaci so zmenou na spoji 305413/10)

Linka 305414             Partizánske – Turčianky – Veľký Klíž

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 5:34 hod. na 5:30 hod. a zároveň zapracovanie všetkých zastávok predmetnej autobusovej linky do spoja
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 8 zrušený spoj
 • spoj 9 zrušený spoj

Linka 305417             Partizánske – Chynorany – Rajčany – Livinské Opatovce

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Nadlice,nám. z 6:31 hod. na 6:25 hod. (súvisí s požiadavkou na spoji 305417/6)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Livinské Opatovce,konečná z 6:45 hod. na 6:40 hod. z dôvodu nadväznosti na vlak R 742 Bojnice s odchodom 7:03 hod. na smer Bratislava a vlak R 743 s odchodom 7:05 na smer Prievidza
 • spoj 16 zapracovanie zastávok do spoja po zrušenom spoji
 • spoj 18 zrušený spoj
 • spoj 20 zrušený spoj
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zast. Livinské Opatovce,konečná z 6:45 hod. na 6:40 hod. z dôvodu nadväznosti na vlak R 742 Bojnice s odchodom 7:03 hod. na smer Bratislava a vlak R 743 s odchodom 7:05 na smer Prievidza

Linka 305419             Partizánske – Livinské Opatovce – Pravotice

 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 5 zrušený spoj
 • spoj 10 zrušený spoj
 • spoj 15 zrušený spoj

Linka 305420             Prievidza – Horná Ves – Radobica,Cerová

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica,Cerová,polesie z 4:40 hod. na 4:55 hod. a zároveň zmena trasovania; spoj nebude zachádzať do Radobice a zároveň rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Horná Ves,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja a na spoj 307407/56 z Radobice
 • spoj 4 zmena odchodu zo zast. Radobica,Cerová,polesie zo 4:40 hod. na 4:55 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoj bude zachádzať na zast. Partizánske,nemocnica
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) z dôvodu bezodkladne skorého príchodu na Horná Ves,Jednota z dôvodu nadväznosti na 307407/23 na smer Radobica
 • spoj 9 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu“ na „premáva v pracovné dni“ (sobotné premávanie zabezpečené spojom 305420/17 a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 14:30 hod. na 14:35 hod. (zjednotenie odchodov z Partizánskeho počas pracovných dní, sobôt a nedieľ) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Horná Ves,Jednota z dôvodu nadväznosti zo spoja/na spoj 307407/33

Linka 307401             Prievidza – Nitrianske Pravno – Kľačno – N. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 8 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 8 so zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 23.12 do 5.1., od 27.2. do 3.3., od 6.4. do 11.4., od 3.7. do 31.8. a od 30. do 31.10.“ (súvisí s vytvorením nového spoja 22)
  • spoj 22 nový spoj, ktorý premáva od 23.12 do 5.1., od 27.2. do 3.3., od 6.4. do 11.4., od 3.7. do 31.8. a od 30. do 31.10. (odstránenie nedostatku, kedy počas prázdninových dní na svetelnej informačnej tabuli svietil pokračujúci spoj 307433/3, ktorý počas prázdnin nepremáva)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 14:55 hod. na 15:00 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nedožery-Brezany,Vŕbičky zo spoja 307404/40 zo smeru Poruba

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 65 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 307405             Prievidza – Kanianka – Lazany      

 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj začne už v Kanianke (namiesto zrušeného spoja 307434/12)

Linka 307406             Prievidza – Rajec – Žilina    

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 17:35 hod. na 17:40 z dôvodu nadväznosti na:
  • spoj 307427/70 z Handlovej, 307432/18 z Nevidzian, 307433/48 z Kocurian (počas pracovných dní)
  • spoj 307432/16 z Nevidzian, 307411/20 z Podhradia (počas sobôt a nedieľ)

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.)
 • spoj 22 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 307407/22 so zmenou premávania spoja z „premáva v pracovné dni, v sobotu, nepremáva 24.12.“ na „premáva v pracovné dni“; zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO; úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-7 min.)
  • spoj 307407/66 premávajúcim len v sobotu s výnimkou 24.12., s nezmeneným odchodom 7:30 hod. zo zastávky Radobica,nám. a zjednotením chronometráže so spojom 307407/54; zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-9 min.)
 • spoj 29 zrušený spoj v úseku Oslany,nám. – Nováky,žel.st.; zabezpečené prestupom na 307429/4 a zjednotenie premávania počas sobôt. nedieľ a štátnych sviatkov so spojom 307407/33
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica,nám. z 12:45 hod. na 12:50 hod. (reakcia na zmenu na nadväznom spoji 307429/4)
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zast. Oslany,nám. z 14:45 hod. na 14:40 hod.
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 36 zrušený spoj v úseku Oslany,nám. – Nováky,žel.st.; zabezpečené prestupom na 307429/4
 • spoj 37 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 49 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Oslany,nám. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307429/23 zo smeru Prievidza
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Oslany,nám. z 15:40 hod. na 15:45 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,nám. zo spojov 305408/18 a 305408/19
 • spoj 54 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO
 • spoj 56 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica,nám. z 14:58 hod. na 14:59 hod.
 • spoj 64 zjednotenie chronometráže so spojom 307407/52 a zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO

Linka 307408             Prievidza – Z.Kostoľany – Oslany,Ľubianka

 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-7 min.)
 • spoj 22 zlúčený so spojom 307429/2 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 24 zlúčený so spojom 307429/18 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 31 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 307408/31 so zmenou premávania z „premáva bez obmedzenia“ na „premáva v pracovné dni“;
  • spoj 307429/29, ktorý sa zlúčil s pôvodne premávajúcim spojom 307408/31 počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov
 • spoj 33 zlúčený so spojom 307429/27 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 34 zlúčený so spojom 307429/4 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 11:45 hod. na 11:50 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 58 zlúčený so spojom 307429/22 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 59 zlúčený so spojom 307429/5 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 66 zlúčený so spojom 307429/20 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 69 zlúčený so spojom 307429/19 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 79 zlúčený so spojom 307429/25 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 307409             Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 2 nový spoj; prelinkovanie pôvodného spoja 305409/1
 • spoj 4             zo zoznamu zastávok spoja odstránená Veľké Uherce,rázc. k žel.st. (spoj zastávkou fyzicky neprechádza)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 4:40 hod. na 4:45 hod. (odstránenie čakania na zast. Oslany,nám. zo spoja 307407/56 zo smeru Radobica)
 • spoj 12 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Veľké Uherce,rázc. k žel.st. (spoj zastávkou fyzicky neprechádza)
 • spoj 15 nový spoj; prelinkovanie pôvodného spoja 305409/4
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 4:40 hod. na 4:45 hod. (odstránenie čakania na zast. Oslany,nám. zo spoja 307407/56 zo smeru Radobica)
 • spoj 36 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Veľké Uherce,rázc. k žel.st. (spoj zastávkou fyzicky neprechádza)

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Z. Kostoľany – Oslany

 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) z dôvodu bezodkladne skorého príchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti na 307427/13
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,Kopanice,cint. z 12:53 hod. na 12:55 z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st. zo spoja 307420/11 zo smeru Kanianka
 • spoj 13 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307420/11 zo smeru Kanianka
 • spoj 17 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307420/11 zo smeru Kanianka     
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) z dôvodu bezodkladne skorého príchodu na zast. Prievidza,aut.st. z dôvodu nadväznosti na 307426/37
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) z dôvodu bezodkladne skorého príchodu na zast. Prievidza,aut.st.

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a zjednotenie chornometráže so spojom 307411/5
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a zjednotenie chornometráže so spojom 307411/3
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.) a zjednotenie chornometráže so spojom 307411/26
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 307411/16
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 307411/14
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 17:40 hod. na 17:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie zo 16:45 hod. na 16:50 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.)
 • spoj 23 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Lehota p. Vtáčnikom,otoč z dôvodu nadväznosti zo spoja 307442/39 zo smeru Nováky na zast. Lehota p. Vtáčnikom,bytovky
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 307411/12
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307412             Prievidza – Nováky,Mládež – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307413             Prievidza – Nováky,Mládež – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) z dôvodu bezodkladne skorého príchodu na zast. Prievidza,aut.st. v dôsledku nadväznosti na spoj 307433/5 na smer Kocurany
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307414            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 3             úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 23
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:40 hod. na 15:35 hod. z dôvodu úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+7 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 17
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Valaská Belá,Škrípov a v dôsledku toho zmena odchodu spoja zo zast. Valaská Belá,krištáľ z 6:02 hod. na 6:20 hod.
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.), zjednotenie chronometráže so spojom 21
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 15:40 hod. na 15:35 hod. z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prestupu na 302405/16 úprava jazdnej doby (+7 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 9
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.), zjednotenie chronometráže so spojom 13 a do zoznamu zastávok spoja doplnená Prievidza,Prior
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 5
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitr. Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.) z dôvodu nadväznosti na zast. Temeš,rázc. na spoj 307437/17 na smer Temeš
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-9 min.)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 11:00 hod. na 10:55 hod. (reakcia na zmenu na spojoch 307436/4 a 307415/5) a úprava jazdnej doby (-3 min.)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zast. Valaská Belá,Klin z 18:22 hod. na 18:25 hod. (z dôvodu úpravy jazdnej doby na nadväznom spoji 307414/13)

Linka 307417             Prievidza – Nováky – Bystričany,Chalmová

 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307418             Prievidza – Lehota p. Vt. – Nováky – Kamenec p. Vt.

 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307411/21 s odchodom 18:30 hod. z Prievidza,aut.st.

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 6:35 hod. na 6:40 hod. a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+4 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 21:00 hod. na 21:02 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st. zo spojov 307428/19 a 307433/44 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 6:35 hod. na 6:40 hod. a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-7 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+5 min.)
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 44 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 46 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)

Linka 307420             Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka,Jednota z 4:37 hod. na 4:40 hod. a úprava jazdnej doby (-3 min.)
 • spoj 10 do zoznamu zastávok spoja doplnená Bojnice,Lidl
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)

Linka 307422             Prievidza – Nitrianske Rudno – Val. Belá,Gápeľ – Val. Belá,Stanák

 • spoj 4 do zoznamu zastávok spoja doplnená Valaská Belá,Kremeň
 • spoj 9 premávajúci v pracovné dni bez obmedzenia rozdelený na dva spoje:
  • spoj 9 premávajúci v stredy a v piatky s výnimkou 6.1., 7.4., 5.7., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11. a do zoznamu zastávok spoja doplnená Valaská Belá,Kremeň rázc.
  • spoj 1 premávajúci v pondelky, utorky a vo štvrtky s výnimkou nepremáva 26.12., 10.4., 1.5., 8.5. a 29.8.

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,baňa a Handlová,nem. – naopak obslúži Handlová,GeWiS a Handlová,Vežička a zároveň zmena odchodu spoja z 6:35 hod. na 6:15 hod.
 • spoj 12 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 23.12. do 5.1. a od 3.7. do 31.8.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“
 • spoj 33 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,nem. a Handlová,baňa – naopak obslúži Handlová,Vežička a Handlová,GeWiS
 • spoj 35 zrušený spoj

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 2 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (požiadavka spoločnosti BROSE na zavedenie spoja aj v čase vianočných školských prázdnin)
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 5:20 hod. na 5:15 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,nem. a Handlová,baňa – naopak obslúži Handlová,Vežička a Handlová,GeWiS
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová, baňa z 5:55 hod. na 5:50 hod. (zohľadnenie predpokladaného počtu nárastu cestujúcich po zrušení spoja 307428/13 a zároveň zachovanie príchodu do Prievidze)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,BROSE z 06:38 hod. na 6:35 hod.
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 17 zrušený spoj
 • spoj 21 úprava jazdnej doby (+ 5 min; predpoklad nárastu cestujúcich a s tým súvisiacej jazdnej doby po zrušení spoja 307427/17)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,centrum z 12:50 hod. na 13:00 hod. a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (požiadavka spoločnosti BROSE na zavedenie spoja aj v čase vianočných školských prázdnin)
 • spoj 37 nový spoj s odchodom 9:20 hod. z Prievidza,aut.st. (súvisí s požiadavkou spoločnosti BROSE zaviesť spoj 307427/85 aj v čase školských prázdnin), ktorým sa zlepší nadväznosť z Os 5509 z Topoľčian, 307434/24 z Kanianky a 307419/8 z Dolných Vesteníc
 • spoj 38 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza,Prior z dôvodu nadväznosti na spoj 307410/17 na smer Zemianske Kostoľany
 • spoj 40 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v sobotu a zároveň a do zoznamu zastávok spoja dopracovaná Prievidza,GeWiS
 • spoj 45 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Handlová,centrum – Handlová,Vežička a Handlová,GeWiS a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni školského vyučovania“ na „premáva v pracovné dni“ (recipročný nárast k úspore na spoji 307427/47)
 • spoj 47 zmena trasovanie spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,nem. a Handlová,baňa a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni školského vyučovania“
 • spoj 48 trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,baňa a Handlová,nem. – naopak obslúži Handlová,GeWiS a Handlová,Vežička a posun spoja v rozsahu o 5 min. neskôr
 • spoj 50 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“
 • spoj 51 zrušený spoj
 • spoj 51 nový spoj
 • spoj 56 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Žiar n. Hronom,AS – Handlová,centrum; spoj nebude zachádzať na zast. Handlová,nem. a Handlová,baňa
 • spoj 60 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 64 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zjednotenie chronometráže so spojom 307427/62 premávajúcim počas pracovných dní (-2 min.)
 • spoj 77 nový spoj
 • spoj 78 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 78 (pôvodný) premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva od 24.12. do 26.12., 31.12., 1.1. a od 7.4. do 10.4.
  • spoj 72 premávajúci v pracovný dni a zoznamu zastávok spoja dopracovaná Prievidza,GeWiS
 • spoj 79 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 22:05 hod na 22:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+ 3 min.)
 • spoj 84 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,baňa a Handlová,nem. – naopak obslúži Handlová,GeWiS a Handlová,Vežička
 • spoj 85 zmena premávania spoja z „premáva v dňoch školského vyučovania“ na „premáva v pracovné dni“ (požiadavka spoločnosti BROSE na zavedenie spoja aj v čase školských prázdnin)
 • spoj 87 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 23.12. do 5.1. a od 3.7. do 31.8.“ na „premáva v pracovné dni“ (recipročne k nemu spoj 307426/35 zrušený)
 • spoj 89 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (- 3 min.; zjednotenie chronometráže so spojom 79 premávajúcim počas pracovných dní)
 • spoj 90 nový spoj
 • spoj 93 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 97 nový spoj

Linka 307428             Handlová – Prievidza – Sebedražie,Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,centrum z 5:15 hod. na 5:10 hod. a do zoznamu zastávok spoja dopracovaná Prievidza,GeWiS
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 13 zrušený
 • spoj 27 zlúčený so spojom 3 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 307429             Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3min.)
 • spoj 2 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/22 o úsek Partizánske,AS – Oslany, nám.
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 8:35 hod. na 8:40 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti z MHD linky 40 spoja 11
 • spoj 4 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/34 o úsek Partizánske,AS – Oslany, nám.
 • spoj 5 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/59 o úsek Oslany, nám. – Partizánske,AS
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 12:50 hod. na 12:55 hod. (zabezpečenie plynulej jazdnej a odstránenie potreby čakania na zast. Nováky,žel.st. na príchod spoja 307438/16 zo smeru Valaská Belá)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/24 o úsek Partizánske,AS – Oslany, nám.
 • spoj 19 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva „nepremáva od 24.12. do 26.12. a 9.4.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva „nepremáva od 24.12. do 26.12. a 9.4.“ (predĺžený pôvodný spoj 307408/69 o úsek Oslany, nám. – Partizánske,AS)
 • spoj 20 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/66 o úsek Partizánske,AS – Oslany,nám. a zároveň zjednotenie chronometráže so spojom 307429/16 pokračujúcim v nedeľu do Banskej Bystrice
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 22 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/58 o úsek Partizánske,AS – Oslany,nám.
 • spoj 25 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/79 o úsek Oslany, nám. – Partizánske,AS a zároveň zmena odchodu spoja z Prievidza,aut.st. z 12:10 hod. na 12:00 hod.
 • spoj 27 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/33 o úsek Oslany, nám. – Partizánske,AS
 • spoj 29 nový spoj; predĺžený pôvodný spoj 307408/31 o úsek Oslany, nám. – Partizánske,AS

Linka 307430             Handlová – Ráztočno,Remata – Handlová,Morovno

 • spoj 6 nový spoj (čiastočne v úseku zrušeného spoja 307428/13)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,centrum z 15:00 hod. na 15:05 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307427/57)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,Morovno,hor.koniec z 15:40 hod. na 15:20 hod. (reakcia na zrušenie spojov 307427/40 a 51)

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 53 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany

 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Liešťany,ZŠ z 12:25 hod. na 12:30 hod. z dôvodu nadväznosti na spoj 307415/11 z Prievidze
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti z/na 307414/15
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)

Linka 307433             Prievidza – Opatovce n./Nitrou – Kocurany

 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany      

 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,tehelňa z 6:30 hod. na 6:32 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307413/6 zo smeru Lehota p. Vtáčnikom, Koš
 • spoj 12 zrušený spoj (plne zabezpečený spojom 307434/14)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami v dôsledku presunu cestujúcich zo zrušeného spoja 307434/12 (+1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Prievidza,aut.st. 307427/13 na smer Handlová
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+6 min.)

Linka 307435             Prievidza – Nováky – D. Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 16:40 hod. na 16:45 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 506413/47 zo smeru Martin a zároveň na zast. Nováky,Horné Lelovce zlepšenie nadväznosti zo spoja 305404/42 na smer Nitrianske Sučany a Nitrica
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 12:25 hod. na 12:30 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zastávku Trenčín,OC Laugaricio – naopak obslúži Trenčín,TESCO
 • spoj 19 nový spoj v úseku Prievidza – Bánovce n. Bebravou, odkiaľ následne pokračuje spojom 301420/45 do Trenčína
 • spoj 20 nový spoj

Linka 307436             Zem. Kostoľany – Nováky – N. Rudno – Seč

 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,MŠ z 10:45 hod. na 10:40 hod. z dôvodu nadväznosti na spoj 307415/5 na smer Čavoj
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 14:55 hod. na 14:58 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spojov 307437/27 a 25
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,MŠ z 18:50 hod. na 18:45 hod. z dôvodu nadväznosti na spoje 307414/15 a 307432/15
 • spoj 46 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,MŠ z 20:40 hod. na 20:45 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307437/44)

nárastLinka 307437             Zem. Kostoľany – Nováky – N. Rudno – Temeš – Čavoj

 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Temeš,OcÚ z 10:50 hod. na 10:55 hod.
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Temeš,rázc. z 11:06 hod. na 11:05 hod. (reakcia na skorší príchod spoja 307415/5 na zast. Temeš,rázc.)
 • spoj 25 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 27 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 41 zrušený spoj (z väčšej časti zabezpečený spojom 307438/45)
 • spoj 44 zrušený spoj (z väčšej časti zabezpečený spojom 307438/30)
 • spoj 45 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 46 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 307438             Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.), zjednotenie jazdnej doby v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Zemianske Kostoľany,ENO so spojom 307438/16
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.), zjednotenie jazdnej doby v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Zemianske Kostoľany,ENO so spojom 307438/12
 • spoj 20 nový spoj (náhrada za zrušený 307437/41)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany,ENO z 14:20 hod. na 14:15 hod.
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 30 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Nevidzany a naopak obsluhovať bude Temeš
 • spoj 33 nový spoj (náhrada za zrušený 307437/44)
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 43 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 45 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Nevidzany a končiť bude na Valaská Belá,stred, odkiaľ následne bude pokračovať spojom 307438/20 do Čavoj,Jednota

Linka 307442             Zem. Kostoľany – Nováky – Lehota p. Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 14:45 hod. na 14:50 hod. (zlepšenie nadväznosti zo spoja 307429/12 pre vyhľadávače dopravných spojení) a úprava jazdnej doby spoja (-3 min.)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie z 12:40 hod. na 12:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami, zjednotenie odchodov so spojom 307442/16 (rovnaké odchody počas celého kalendárneho týždňa)
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie z 15:10 hod. na 15:15 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307442/35 a zároveň skrátenie nadväznosti na spoj 307413/12)
 • spoj 60 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)

 Naspäť na Blog