Od 1.6.2023 zmena cestovných poriadkov v MHD Prievidza a Bojnice

Vážení cestujúci, 

Na základe požiadaviek miest Prievidza a Bojnice, ako objednávateľov dopravných služieb, dôjde od 1.6.2023 k zmene cestovných poriadkov. Medzi najvýraznejšie zmeny patria nasledovné:

Linka č. 3:

 • Skrátenie spoja č. 6 po zastávku RD
 • Zrušenie spoja č. 68 (4:59 zo zastávky Bojnice, dol. koniec)

Linka č. 7:

 • Zrušenie spojov č. 2 (10:15 zo zastávky Bojnice – kúpele)
 • Zrušenie spoja č. 3 (9:10 zo zastávky Bojnice, Dubnica, Jednota)
 • Zrušenie spoja č. 5 (4:55 zo zastávky Bojnice, Dubnica, Jednota)
 • Spoj č. 1 bude po novom premávať iba počas školského roku

Linka č. 8:

 • Zmena odchodu spoja č. 63 zo 4:20 na 4:10

Linka č. 10:

 • Zmena odchodu spoja č. 89 z 18:10 na 18:15
 • Zmena odchodu spoja č. 109 z 22:12 na 22:08
 • Zrušenie spoja č. 145 (5:15 zo zastávky Prievidza, aut. st.)

Linka č. 44:

 • Zmena odchodu spoja č. 1 zo 4:40 na 4:35
 • Zmena odchodu spoja č.45 z 18:10 na 18:57

Linka č. 50:

 • Zrušenie spoja č. 75 (22:05 zo zastávky Prievidza, SAD)

Linka č. 51:

 • Zmena odchodu spoja č. 75 z 19:45 na 19:50
 • Zmena odchodu spoja č. 81 z 21:45 na 21:55

Linka č. 83

 • Zmena odchodu spoja č. 6 zo 16:41 na 15:20

Linka č. 90

 • Skrátenie spoja č. 10 po zastávku RD
 • Zmena odchodu spoja č. 27 zo 16:28 na 16:25
 • Zmena odchodu spoja č. 32 zo 16:57 na 16:52
 • Zmena odchodu spoja č. 31 zo 17:30 na 17:20

Zároveň došlo k malým úpravám odchodov aj iných spojov, kde predovšetkým z dôvodov dopravnej situácie dochádzalo k odchýlkam od cestovného poriadku. Preto Vám odporúčame preveriť odchody svojich spojov na www.cp.sk, www.ubian.sk prípadne priamo na našej webovej stránke https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/#prievidzaNaspäť na Blog