Od 1.4.2021 – Zmena cestovných poriadkov – prímestská doprava & MHD Prievidza

Vážení cestujúci,

od 1.4.2021 nastávajú zmeny v cestovných poriadkoch pre MHD Prievidza a prímestskú dopravu. Zmeny sa týkajú nasledovných liniek:

ZOZNAM ZMIEN MHD PRIEVIDZA:

Linka 307150          Ciglianska cesta – SAD – Kopanice – Zapotôčky – Bojnice, nem. –     Magura – Aut.st. – SAD – Ciglianska cesta

 • spoj 49 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 8, 34, 38 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 307190          GeWis – RD – Aut.st. – Zapotôčky/Magura – Bojnice,nem. – Bojnice, Dubnica

 • spoj 18 spoj premávajúci bez obmedzenia rozdelený na dva spoje:
  • spoj 18 premávajúci v pracovný deň a v sobotu bez zmeny časovej polohy odchodu spoja
  • spoj 2 premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok so zmenou časovej polohy odchodu spoja z pôvodných 10:57 hod. na 11:05 hod.

 

ZOZNAM ZMIEN PRÍMESTSKÁ DOPRAVA:

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 21 – 26 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 38 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 43 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301404            Bánovce nad Bebravou – Veľká Hradná – Svinná

 • spoj 8 do zoznamu zastávok doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, I.ZŠ

 

Linka 301408            Bánovce nad Bebravou – Miezgovce

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6, 8, 9, 10 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 21:00 hod. na 21:05 hod.
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6, 8, 9, 10, 12, 16 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301412            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 10 a 27 – 31 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 16 – 32 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301416            Bánovce nad Bebravou – Dubodiel

 • spoj 14 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, hor. koniec z 6:35 hod. na 6:40 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 19 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 10:20 hod. na 10:15 hod.
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 29 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, Jednota z 6:40 hod. na 6:45 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 48 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Dubodiel, Jednota z 16:30 hod. na 16:35 hod. a zmena jednotlivých medzizastávkových časov (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 301422            Bánovce nad Bebravou – Dvorec

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 19 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7 – 26 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 30 zo zoznamu zastávok spoja odobraté zastávky Skačany, nám. a Skačany, domovina

 

Linka 305409            Partizánske – Oslany – Nováky – Sebedražie

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10, 11, 14, 15, 20 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 16  a TČs 20 – 24 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 – 21  a TČs 3 – 7 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 305412            Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 5 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Brodzany, obaľovačka
 • spoj 23 zo zoznamu zastávok spoja odobratá zastávka Brodzany, obaľovačka

 

Linka 305413            Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany

 • spoj 14 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Topoľčany, AS zo 20:10 hod. na 20:20 hod. (zreálnenie doby čakania na prestup cestujúcich z linky 305412/25 na 305413/14 na zastávke Bošany, rázc. Doval)
 • spoj 17 zmena negatívnej značky spoja z „x,6,22“ na „x,6,19“

 

Linka 305414            Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 7 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Partizánske, Veľké Bielice, žel.st. a Partizánske, Veľké Bielice, sklady a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 5, 11 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 305416            Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 23 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 305417            Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce – Pravotice

 • spoj 4 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Livinské Opatovce, konečná zo 06:00 hod. na 06:15 hod.
 • spoj 11 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Chynorany, RD a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 9, 15, 16 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 23 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Chynorany, RD a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 7, 16 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 305421            Partizánske – Bošany – Topoľčany

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8 – 19 (zreálnenie jazdnej doby) 

 

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 8 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Poruba, Jednota z 4:55 hod. na 4:50 hod.
 • spoj 23 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 10:35 hod. na 10:25 hod.
 • spoj 35 zrušený spoj
 • spoj 37 zrušený spoj
 • spoj 42 zrušený spoj
 • spoj 53 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 18:30 hod. na 18:32 hod.
 • spoj 65 premávajúci s negatívnou značkou „x,11“ zlúčený so spojom 37 premávajúcim s negatívnou značkou „x,10“ do spoja 65 premávajúcim v „x“

 

Linka 307408             Prievidza – Z. Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 26 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 307410            Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zemianske Kostoľany – Oslany

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 3, 7, 21 (zreálnenie jazdnej doby)
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 13 – 20 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 307414            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 30 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Čavoj, Jednota a Temeš, OcÚ

 

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitr. Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 40 do zoznamu zastávok spoja doplnená zastávka Liešťany, hor. koniec

 

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom

 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 15 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 3 (zreálnenie jazdnej doby)

 

Linka 307434            Prievidza – Kanianka – Lazany

 • zmena názvu licenčného linky z pôvodného „Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Kanianka“ na nový názov „Prievidza-Kanianka-Lazany“
 • spoj 6 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
 • spoj 20 zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Kanianka, Jednota zo 7:30 hod. na 7:35 hod.
 • spoj 21 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota a zmena odchodu spoja z počiatočnej zastávky Prievidza, aut.st. z 9:55 hod. na 10:00 hod.
 • spoj 25 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota
 • spoj 26 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec a časový posun v úseku zastávok Kanianka, Jednota a Prievidza, aut. st. o 10 min. neskôr
 • spoj 30 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
 • spoj 35 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota
 • spoj 52 premávajúci s negatívnou značkou „63“ rozdelený na dva spoje:
  • spoj 52 premávajúci v sobotu, nedeľu a štátny sviatok s negatívnou značkou „63“ a s doplnením do zoznamu zastávok spoja Lazany, Jednota a Lazany, hor. koniec
  • spoj 36 premávajúci v pracovné dni s negatívnou značkou „63“ a s počiatočnou zastávkou Kanianka, Jednota (trasa pôvodného spoja 52)
 • spoj 53 do zoznamu zastávok spoja doplnené zastávky Lazany, hor. koniec a Lazany, Jednota

 

 Naspäť na Blog