Od 1.2.2023 – zmena cestovných poriadkov v prímestskej doprave

Vážení cestujúci,

od 1.2.2023 dochádza k miernym úpravám vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy.

Odchody spojov si môžete preveriť na www.cp.sk alebo www.ubian.sk

ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA A. S.
OD 1. 2. 2023

Linka 301401             Partizánske – Horňany – Motešice – Dubnica nad Váhom/Trenčín

 • spoj 3             rozdelený na dva spoje:
  • spoj 3 premávajúci v sobotu a súčasne 27. až 30. decembra so zachovaným odchodom 4:25 hod. zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS
  • spoj 9 premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok so zmeneným odchodom u 4:25 hod. na 4:15 hod. (vytvorenie nadväznosti na zast. Motešice,Horné Motešice,Jednota na spoj 309419/3 na smer Trenčianske Jastrabie a na zast. Trenčianske Teplice,aut.st. na spoj 309408/2 na smer Trenčín)

Linka 301404             Prievidza – Bánovce n./Bebravou – Veľ. Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 30 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávku Ruskovce,žel.st.

Linka 301409             Bánovce nad Bebravou – Vysočany

 • spoj 7             zmena odchodu spoja zo zastávky Rybany,žel.st. zo 7:35 hod. na 7:45 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. zo spoja 301420/10)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Vysočany zo 8:00 hod. na 8:05 hod. (reakcia na zmenu na spoji 301409/7)

Linka 301416             Bánovce n. Bebravou – Dubodiel

 • spoj 54 zmena odchodu spoja zo zastávky Veľké Držkovce,Dolné Držk. z 15:36 hod. na 15:35 hod.

Linka 301420             Partizánske – Rybany – Bánovce nad Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 14 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Trenčín,Biskupice,nám.; Trenčín,Biskupice,Belá a Trenčianska Turná,ZŠ (zvýšenie času na prestup na zast. Svinná, rázc. na spoj 309419/8)

Linka 305406             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky Malé Kršteňany, nám. z 14:05 hod. na 14:30 hod. (požiadavka zamestnancov pracujúcich v nemocnici v Partizánskom)

Linka 305410            Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4 – 8

Linka 305412            Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zast. Bošany,nám. z 20:35 hod. na 20:45 hod. (zlepšenie nadväznosti zo spoja 305413/14 zo smeru Topoľčany)

Linka 305417            Partizánske – Chynorany – Livinské Opatovce

 • spoj 21 do zoznamu zastávok spoja pridaná Chynorany,žel.st. (vytvorenie nadväznosti na vlak R 749 zo smeru Bratislava a vlak R 748 zo smeru Prievidza)

Linka 305420            Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cerová

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 6:05 hod. na 6:07 hod. (zreálnenie skutočného stavu) a zároveň pretrasovanie spoja spôsobom, že obslúži aj zast. Horná Ves,hor.koniec (žiadosť starostu obce)
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica,Cerová,polesie z 4:45 hod. na 4:40 hod. (zachovanie prestupu na zast. Horná Ves,Jednota po zmene 307407/2)

Linka 307401            Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno/Nitr. Pravno,Vyšehradné

 • spoj 48 zmena koncovej zastávky spoja z Nitrianske Pravno,za kostolom na Nitrianske Pravno,Jednota

Linka 307404            Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 36 zmena odchodu zo zast. Poruba,Jednota z 15:55 hod. na 16:00 hod. (reakcia na meškanie spoja 307404/43)
 • spoj 43 zmena odchodu zo zast. TČs 5 – 12 (zreálnenie jazdnej doby, zohľadnenie meškania)
 • spoj 61 zmena odchodu zo zast. TČs 5 – 12 (zvýšenie času na prestup na spoj 307434/30 na zast. Lazany, Jednota)

Linka 307407            Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,hor.koniec z 4:50 hod. na 4:45 hod. (z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 307433/1 na smer Kocurany,konečná)
 • spoj 9 do zoznamu zastávok spoja doplnené Čereňany,domovina a Nováky,FORTISCHEM
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. TČs 13, 21 a 25
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (bez nárastu dopravného výkonu, spoj 307407/55 recipročne zrušený; zjednotenie odchodov spoja počas pracovných dní a dní školských vianočných prázdnin)
 • spoj 55 zrušený; spoj premával 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.
 • spoj 62 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica,Cerová z 13:25 hod. na 13:50 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas pracovných dní a dní školských vianočných prázdnin)

Linka 307408            Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 17 a 32 (z dôvodu nadväznosti na spoj 307433/11 na smer Kocurany,konečná)
 • spoj 31 zmena TČs 6 – 17 a 32

Linka 307409            Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 24 do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza,tehelňa a Prievidza,Nestlé

Linka 307410            Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zemianske Kostoľany – Oslany  

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. TČs 4, 10, 11, 18 – 20 a 22 – 24
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,hotel Magura z 5:00 hod. na 4:55 hod. (minulá požiadavka na skorší príchod na zast. Nováky,FORTISCHEM; Zemianske Kostoľany,ENO)

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitr.Rudno – R.Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 11 do zoznamu zastávok spoja doplnená Nitrianske Sučany,Majer (z dôvodu nadväznosti z 307419/26)

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./ Vt. –  Nováky –  Kamenec p./ Vt.

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. TČs 14 – 20
 • spoj 26 zmena odchodu zo zast. Kamenec p. Vtáčnikom,konečná z 11:00 hod.
  na 10:50 hod.
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. TČs 18 – 20
 • spoj 30 zmena odchodu zo zast. Kamenec p. Vtáčnikom,konečná z 12:55 hod.
  na 12:50 hod.
 • spoj 67 zmena odchodu spoja zo zast. TČs 14 – 20

Linka 307424             Prievidza – Sebedražie – Koš

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza,aut.st. z 5:40 hod. na 5:45 hod.

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Žiar n./Hronom, AS z 6:30 hod. na 6:25 hod. (veľký dopyt cestujúcich po spojení Handlová – Prievidza po posune vlaku Os na smer Prievidza s vtedajším príchodom 7:11 hod., deľba cestujúcich so spojom 307427/22)
 • spoj 67 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 16:15 hod. na 16:20 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti zo spojov 307404/36, 307419/38 (Prievidza,aut.st.) a 307407/42 (Prievidza,Prior)

Linka 307431            Prievidza –  Bojnice –  Seč –  Nitrianske Rudno

 • spoj 14 zmena odchodu zo zastávok TČs 5, 7 – 14, 18 a 25
 • spoj 56 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno,dol.koniec z 4:59 hod. na 5:00 hod. a úprava medzizastávkových časov

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany 

 • spoj 13 zmena odchodu zo zastávok TČs 2, 4 – 16, 19 – 24
 • spoj 20 zmena odchodu zo zastávok TČs 1,2 a 4 – 18

Linka 307434            Prievidza – Kanianka – Lazany  

 • spoj 24 premávajúci každý kalendárny deň rozdelený na dva spoje:
  • spoj 24 so zachovaným odchodom 8:50 hod. zo zast. Kanianka,Jednota premávajúcim v pracovné dni
  • spoj 62 premávajúcim počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov a zmeneným odchodom z 8:50 hod. na 8:45 hod. zo zastávky Kanianka,Jednota z dôvodu nadväznosti na vlak Os 5510 na smer Topoľčany

Linka 307442             Zem.Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 21:40 hod. na 21:35 hod.
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zast. Lehota p. Vtáčnikom,otoč z 22:00 hod. na 21:55 hod.

Zastávka Lehota pod Vtáčnikom,Podhr. ul. (linky 307411, 307412, 307413, 307418 a 307442) rozdelená na dve zastávky:

 • Lehota p./Vtáčnikom,Podhr. ul. pre smer Podhradie (v súčasnosti nástupištia 3 a 4 danej zastávky);
 • Lehota p./Vtáčnikom,bytovky pre smer „Malá Lehota“ (v súčasnosti nástupištia 1 a 2 danej zastávky).


Naspäť na Blog