Od 1.1.2023 – Optimalizácia cestovných poriadkov MHD v Prievidzi

Mesto Prievidza pristúpilo k optimalizácií cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy na rok 2023. Nový cestovný poriadok prinesie vyššiu efektivitu a využitie súčasných spojov.

Cestujúci z a do priemyselného parku a spoločnosti Brose budú môcť využívať novozavedenú linku č. 83, ktorá bude naviazaná na pracovné zmeny a bude prechádzať cez sídliská Zapotôčky, Necpaly, Kopanice, ďalej cez autobusovú stanicu až po priemyselný park.

V rámci úprav došlo k zrušeniu málo vyťažených spojov a liniek a posunom času odchodov jednotlivých spojov tak, aby boli naviazané na príchody a odchody vlakov a prímestských autobusov.

Cieľom návrhu nových cestovných poriadkov bolo zabezpečenie vyššej efektívnosti mestskej hromadnej dopravy eliminovaním súbežných a málo vyťažených spojov. Nové cestovné poriadky prinesú vyššiu obsadenosť spojov a predpokladanú ušetrenú časť nákladov na MHD až vo výške 200 000 eur tak môže mesto Prievidza použiť na skvalitnenie života jeho obyvateľov.

Stručný prehľad zmien cestovných poriadkov od 1. januára 2023

  • Dôjde k zrušeniu liniek č. 4, 11 a 18 – linky č. 4 a 11 budú nahradené linkami č. 40 a č. 44 so zmenenou trasou cez sídlisko Necpaly a novozavedenou linkou č. 83 do Priemyselného parku.
  • Na linke č. 2 bude premávať len jeden ranný spoj o 5:40 z autobusovej stanice smer Úsvit.
  • Na linke č. 8 budú zlúčené niektoré rozdelené spoje, ktoré išli smer Hradec a Veľká Lehôtka. Skráti sa trasa spojov po autobusovú stanicu, okrem 4 ranných, ktoré budú zachádzať až na Unikliniku.
  • Na linke č. 10 bude zrušený večerný spoj č. 135 o 21:40 a spoje č. 55 a 61 budú predĺžené po SAD.
  • Linka č. 40 bude premávať cez pracovné dni každých 40 minút (namiesto pôvodných 30 min.), cez víkendy každých 80 minút. Dôjde k jej presmerovaniu cez sídlisko Necpaly. Nebude tak obsluhovať zastávky Kopanice Energetikov a Včelárska. Spoje budú naviazané na pracovné zmeny spoločnosti GeWiS.
  • Linka č. 44 bude premávať cez pracovné dni každých 40 minút (namiesto pôvodných 30 min.). Dôjde k jej presmerovaniu cez sídlisko Necpaly. Nebude tak obsluhovať zastávky Kopanice Energetikov a Včelárska. Prvý ranný spoj pôjde zo stanice už o 4:40 a posledný o 20:15, ktorý je naviazaný na príchody prímestských autobusov.
  • Linky č. 50 a 51 nebudú zachádzať na Cigliansku cestu, okrem ranných žiackych spojov. Dôjde k drobným úpravám v časoch odchodov niektorých spojov.
  • Linka č. 83 je novozavedená linka do Priemyselného areálu. Jej spoje sú naviazané na pracovné zmeny spoločnosti BROSE a nahrádza niektoré zrušené spoje na linkách č. 11 a 40.
  • Na linkách č. 3, 7, 15 a 90 k zmenám nedochádza.

Nový cestovný poriadok MHD začne platiť od 1.1.2023. Odporúčame cestujúcej verejnosti, aby sa oboznámila so zmenami na webovom sídle dopravcu: https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/.

ZDROJ: https://prievidza.sk/optimalizacia-cestovnych-poriadkov-mhd-v-roku-2023/

 Naspäť na Blog