Od 1.1.2023 – MHD Handlová

Vážení cestujúci,

dňom 31.12.2022  skončí platnosť zmluvy o službách vo verejnom záujme v MHD Handlová uzatvorenej medzi mestom Handlová a SAD Prievidza a.s.. Z tohto dôvodu od 1.1.2023 nebude  SAD Prievidza a.s.  prevádzkovať MHD  v meste Handlová.

Dopravné karty vydané spoločnosťou SAD Prievidza a.s. môžu cestujúci aj naďalej využívať v prímestských autobusoch.

Cestujúci, ktorí si zakúpili časový cestovný lístok na MHD Handlová s platnosťou až do roka 2023, môžu v informačnej kancelárii v Prievidzi na autobusovej stanici požiadať o vrátenie neprecestovanej časti časového cestovného lístka.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. čísle 542 67 77.

Vedenie spoločnosti SAD Prievidza a.s.Naspäť na Blog