Nízko emisný autobus Iveco Urbanway CNG posilou MHD dopravy v Prievidzi a Bojniciach

Dňa 27.7.2021 spoločnosť SAD Prievidza v spolupráci s mestami Prievidza a Bojnice oficiálne zaradila do MHD prevádzky nový 12m CNG autobus IVECO URBANWAY.

Do siete mestskej hromadnej dopravy pribudol nový klimatizovaný autobus Iveco Urbanway, ako prvý svojho typu vo flotile SAD Prievidza. Oficiálne bol do prevádzky odovzdaný za prítomnosti primátorky mesta Prievidza, JUDr. Kataríny Macháčkovej a primátora mesta Bojníc, pána Františka Táma.

V zmysle uzatvorenej dlhodobej zmluvy na prevádzkovanie MHD s mestami Prievidza a Bojnice chceme  ako dopravca dodržať stanovené technické podmienky, a síce priemerný vek vozidlového parku nemôže byť vyšší ako 10 rokov, autobusy vo flotile nemôžu byť staršie ako 16 rokov a podiel nízko emisných vozidiel musí byť minimálne 50% z celkového počtu vozidiel v MHD. Aby sme uvedené dodržali, čaká nás v najbližších rokoch veľká investícia do nízko emisných vozidiel. Nový autobus IVECO Urbanway na CNG pohon je pre nás momentálne vhodný dopravný prostriedok na zabezpečenie služieb v MHD doprave a na druhej strane si ho budeme môcť dôkladne otestovať v prevádzke, aby sme sa vedeli v budúcnosti správne rozhodnúť o ďalšej investícii do nízko emisných autobusov,“ naznačil Michal Danko, generálny riaditeľ SAD Prievidza.

Dodávateľ mestskej hromadnej dopravy momentálne disponuje autobusmi typu Iveco Citelis CNG, Solaris Urbino a SOR BN.

Iveco Urbanway, s kapacitou 30miest na sedenie a 50 miest na státie, je vybavený klímou nielen pre vodiča, ale i cestujúcich. Pri stredných a zadných dverách sú zabudované kamery, ktoré snímajú cestujúcich v priestore dverí pre zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní. Autobus je takisto zabezpečený automatickým hasiacim zariadením v motorovej časti.

Autobus bude zaradený do turnusu, to znamená, že bude v prevádzke od pondelka do nedele, od skorých ranných hodín do neskorých večerných hodín. Predovšetkým bude vykonávať linky 50 a 51.Naspäť na Blog