MHD Prievidza – autobusy IVECO CITELIS CNG končia svoju púť

Vážení cestujúci,

v MHD Prievidza a Bojnice,  oznamujeme Vám, že v priebehu aktuálneho kalendárneho roka budú Vám veľmi dobre známe žlté autobusy zn. Iveco Citelis postupne vyradené z prevádzky.

S autobusmi, ktoré roky stotožňujú MHD na území oboch samospráv a cestujúcej verejnosti slúžia spoľahlivo viac ako 15 rokov, sa tak definitívne budeme musieť rozlúčiť. Obstarané boli v roku 2009 z prostriedkov EÚ v počte 20 kusov, čím z veľkej časti obnovili náš vozidlový park MHD a svojím plynovým CNG pohonom sa stali pilotným projektom znižovania emisií plynúcich z verejnej osobnej dopravy na území miest. Limitujúcim faktorom je čiastočne technický stav vozidiel no najmä ich vek, ktorý v zmysle ustanovení Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorenej s mestami Prievidza a Bojnice (ďalej len Zmluva) nemôže prekročiť hranicu 16 rokov.

A čím bude MHD zabezpečená ďalej?

Pevne veríme, že v najbližšej budúcnosti Vám budeme dopravné služby zabezpečovať novými tzv. bezemisnými autobusmi. Spoločnosť SAD Prievidza a. s. je aktuálne v procese príprav projektu „Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami“, v rámci ktorého sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok na obnovu časti vozidlového parku MHD. Vzhľadom k časovej náročnosti samotného procesu   a v súvislosti s ustanoveniami vyplývajúcimi zo Zmluvy najmä v oblasti dodržania maximálneho veku autobusov bolo nevyhnutné nájsť dočasné riešenie, ktoré nebude ohrozovať spokojnosť, komfort a bezpečnosť súčasných cestujúcich.

Tým riešením sú autobusy zn. SOR BNG 12 odeté pre MHD netradične v bielo – zelenej farebnej kombinácií. Získali sme ich od našej partnerskej spoločnosti Transdev Slezsko, ktorá zabezpečuje služby MHD  vo viacerých mestách susediacej Českej republiky. Autobusy pracujú rovnako na CNG pohon, sú čiastočne nízkopodlažné a plne vyhovujú prevádzke v mestskej hromadnej doprave.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že naďalej budete využívať služby MHD Prievidza a tým prispievať ku zlepšovaniu kvality ovzdušia v našich mestách. Dúfame, že už čoskoro bude Vaša trpezlivosť odmenená novými autobusmi, ktorými vykročíme ku kvalitnejšej, modernejšej a ekologickejšej  MHD.Naspäť na Blog