Defibrilátory dostupné pre verejnosť na autobusových staniciach SAD Prievidza

15.12.2021

Spoločnosť Advance Investments v spolupráci so SAD Prievidza zabezpečila umiestnenie defibrilátorov na autobusových staniciach v Prievidzi, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou. V prípade záchrany života, ich môže použiť ktorýkoľvek občan.

„Umiestnenie defibrilátorov na autobusové stanice,  ktoré spoločnosť Advance Investments obsluhuje, bol pre nás krok smerom k verejnosti, no aj k nám všetkým, nakoľko tento prístroj môže zachrániť ľudské životy,“  vyjadril sa Jaroslav Štrba z Advance Investments. „Na autobusových staniciach sa zoskupuje väčšie množstvo ľudí. Už niekoľko krát sme boli svedkami, kedy by takýto prístroj mohol pomôcť v prípade záchrany života, preto sme neváhali a rozhodli sa na podnet SAD Prievidza obstarať  defibrilátory, ktoré by boli voľne dostupné pre použitie verejnosti“ dodal.

Automatizovaný externý defibrilátor sa používa v prípadoch život ohrozujúcich srdcových arytmií, ktoré vedú k náhlej zástave srdca. K takýmto poruchám srdcového rytmu môže dôjsť kdekoľvek, kedykoľvek a postihnutým môže byť každý človek bez rozdielu veku a pohlavia. Pri takejto príhode dochádza v priebehu niekoľkých sekúnd k bezvedomiu pacienta, absencii životne dôležitých funkcií a situácia si vyžaduje okamžitú pomoc od ľudí, ktorí sú na blízku.

Podľa slov Michala Danka, generálneho riaditeľa SAD Prievidza: „včasné privolanie profesionálnej pomoci na linke 155 alebo 112, zahájenie stláčania hrudníka, ale aj rýchle použitie defibrilátoru, ktorý zrozumiteľne a jasne (v slovenskom jazyku) hlasovo navádza k poskytnutiu správnej pomoci alebo aj k podaniu výboja pre reštart srdca, zvyšuje šancu na prežitie až o 75%. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli umiestniť defibrilátory na dosah ľudí.“

Defibrilátory na autobusových staniciach sú umiestnené v zabezpečovacích skrinkách. V prípade potreby použitia stačí zavolať na 155-tku, alebo 112-tku, kde ich pracovník oznámi dotyčnému  číselný kód na odomknutie skrinky a bude nápomocný pri záchrane života pokiaľ nepríde záchranná zdravotná služba.

„Týmto by som sa v mene spoločnosti SAD Prievidza chcel poďakovať všetkým, ktorí pomohli projekt umiestnenia defibrilátorov zrealizovať, spoločnosti Advance Investments, Aura trade a samotnému Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Prajem si, aby sa defibrilátory používali minimálne a želám všetkým občanom predovšetkým zdravie“ uzavrel Michal Danko.Naspäť na Blog