Čipové karty

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

AKO SI VYBAVIŤ DOPRAVNÚ KARTU?

E-SHOP
Elektronicky (cez Internetový predaj)
KANCELÁRIA
Priamo v cestovnej informačnej kancelárii (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
ŽIADANKA
Je nutné vypísať si žiadanku
DOKUMENTY
Predložiť dokumenty k poskytnutí zľavy

DOPRAVNÁ KARTA INFO & POPLATKY

Pokiaľ si cestujúci vybaví dopravnú kartu, cena za cestovné v MHD a Prímestskej doprave sa mu zníži oproti plateniu v hotovosti.

Poplatok za vystavenie Dopravnej Karty je jednorazový, a to 6,00 Euro. Karta má platnosť 5 rokov.

Mesačný poplatok je 0,00 Euro.

id-card

Spoločnosť SAD Prievidza uznáva dopravné karty týchto dopravcov:

Arriva Liorbus

Arriva Nitra

Eurobus

SAD Dunajská Streda

Slovenská autobusová doprava Lučenec

Dopravný podnik mesta Martin

SAD Žilina

Arriva Michalovce

Arriva

DSZ MK Trans

MDS Považská Bystrica

SAD Humenné

SAD Poprad

SAD Trenčín

Arriva Nové Zámky

Arriva Trnava

Bus Karpaty

DP Prešov

Dopravný podnik mesta Košice

SAD Prešov

SKAND Skalica

Dôležitým cieľom prípravy budovania celoslovenského Integrovaného dopravného systému je zapojenie sa dopravcov do jednej národnej dopravnej karty, ktorá zefektívni cestovanie pre širokú verejnosť. V praxi to znamená, že cestujúci bude mať už len jednu kartu, na ktorú si môže vložiť svoje finančné prostriedky a z ktorej bude hradiť cestovné v rámci celého Slovenska.

Zmluva s prevádzkovateľom krajskej karty MultiCARD končí 31. októbra 2019. S platnosťou od 1. novembra tak cestujúci, ktorí sú držiteľmi tzv. „zelenej“ karty,automaticky prejdú na cenu cestovného platného pre „modrú“ dopravnú kartu, a to bez nutnosti jej výmeny. Krajskú kartu je možné aj naďalej používať až do dátumu jej exspirácie. „Dôvodom ukončenia spolupráce s prevádzkovateľom karty je nekompatibilita s pripravovanými krokmi budovania Integrovaného dopravného systému. V rámci neho je dôležité používať jeden typ karty, akceptovaný všetkými dopravcami, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme na Slovensku,” vysvetlil Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK s tým, že „zelená“ karta nenaplnila očakávania župy a nepriniesla cestujúcim výhody, ktoré na začiatku sľubovala.

Bez mesačného poplatku, s rovnakou tarifou

Od začiatku novembra tak bude pre obe dopravné karty na území Trenčianskeho samosprávneho kraja stanovená jednotná výška zľavy pre cestujúcich, upravená bude aj cena cestovného. Cestujúci, ktorí doteraz používali krajskú kartu MultiCARD, už nebudú platiť mesačný paušálny poplatok vo výške 0,70 EUR. Zavedením jednotnej výšky zľavy sa  však cestovné pre držiteľov „zelenej karty“ mierne zvýši.

Viac informácií: www.krajskakarta.sk, e-mail:  info@multicard.sk, infolinka +421 46 5426777

TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste), kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-16 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste),; preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 16 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz alebo pas.

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia Jánskeho plakety

Dopravná Karta

Kópia preukazu JP + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste).

TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm, kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-15 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 15 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz alebo pas.

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta, Partizánske hybridná (mestská karta Partizánske)

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia Jánskeho plakety

Dopravná Karta

Kópia preukazu JP + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia

TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm, kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-15 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 15 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz (preukaz poistenca, rodný list, pas).

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 65 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia