Čipové karty

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

AKO SI VYBAVIŤ DOPRAVNÚ KARTU?

E-SHOP
Elektronicky (cez Internetový predaj)
KANCELÁRIA
Priamo v cestovnej informačnej kancelárii (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
ŽIADANKA
Je nutné vypísať si žiadanku
DOKUMENTY
Predložiť dokumenty k poskytnutí zľavy

DOPRAVNÁ KARTA INFO & POPLATKY

Pokiaľ si cestujúci vybaví dopravnú kartu, cena za cestovné v MHD a Prímestskej doprave sa mu zníži oproti plateniu v hotovosti.

Poplatok za vystavenie Dopravnej Karty je jednorazový, a to 4,00 Euro. Karta má platnosť 5 rokov.

Mesačný poplatok je 0,00 Euro.

id-card
TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste), kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-16 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste),; preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 16 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz alebo pas.

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát) (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Držitelia Jánskeho plakety

Dopravná Karta

Kópia preukazu JP + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát), (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste); občiansky preukaz.

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia (pre vybavenie je potrebné doniesť vlastnú fotografiu, alebo máte možnosť odfotiť sa na priamo na mieste).

TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm, kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-15 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 15 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz alebo pas.

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta, Partizánske hybridná (mestská karta Partizánske)

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia Jánskeho plakety

Dopravná Karta

Kópia preukazu JP + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia

TYPY KARIET
DOKLADY

Deti do 6 rokov

nie je nutná

Pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavnené cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, nárok na zľavu vznikne vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom opatreným fotografiou (pas, alebo preukaz na preukázanie veku vybavený v cestovnej informačnej kancelárii - potrebné dodať fotografiu 2,5 x 3cm, kartu poistenca resp. rodný list).

Deti/žiaci od 6-15 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); preukaz poistenca (rodný list, pas).

Študenti od 15 – 26 rokov

Dopravná Karta

Potvrdenie zo školy; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz (preukaz poistenca, rodný list, pas).

Obyčajné cestovné

Dopravná Karta

Občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 65 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia do 70 rokov

Dopravná Karta

Kópia potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu; prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia nad 70 rokov

Dopravná Karta

Fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Dôchodcovia poberajúci invalidný dôchodok

Dopravná Karta

Potvrdenia zo sociálnej poisťovne o dôchodku + originál k náhľadu, prípadne potvrdenie o poberaní dôchodku z pošty; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz.

Držitelia preukazu ŤZP

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Držitelia preukazu ŤZP-S

Dopravná Karta

Kópia preukazu + originál k nahliadnutiu; fotografia zodpovedajúca súčasnej podobe žiadateľa (akýkoľvek formát); občiansky preukaz

Zamestnanecké cestovné pre SAD Prievidza

Dopravná Karta

Žiadanka z personálneho oddelenia, fotografia