3x Solaris Urbino – nová investícia do flotily MHD autobusov

V decembri roku 2018 spoločnosť SAD Prievidza uspela vo verejnej súťaži na 10 rokov obslužnosti MHD v Prievidzi a Bojniciach. Na toto obdobie boli presne definované podmienky, ktoré spoločnosť musí dodržať, čo sa týka investícií. Podmienkou tendra bolo, že autobusy v MHD flotile nesmú byť staršie ako 16 rokov a priemerný vek autobusov nesmie prekročiť 10 rokov.

Na základe týchto podmienok spoločnosť SAD Prievidza naplánovala investície na obdobie platnosti tejto zmluvy, to znamená na 10 rokov s možnosťou predĺženia na ďalších 5 rokov, z čoho pre spoločnosť vyplynula povinnosť investovať v roku 2019 do troch nových autobusov.

Spoločnosť SAD Prievidza sa rozhodla investovať do značky SOLARIS URBINO 10,5. Úplne prvý model autobusu, ktorý spoločnosť vlastnila, bol zaradený do prevádzky v januári 2019, aby bol následne testovaný pre túto investíciu.

Solaris Urbino je nízko podlažný autobus. Meria 10,5 metra a pre jeho rozmery a ľahké manévrovanie je vhodným riešením pre úzke ulice miest. Moderný autobus má kapacitu 23 miest na sedenie a 57 na státie. Je vybavený predným, zadným a bočným LED panelom, na ktorom sa zobrazuje číslo linky a jej cieľová stanica. Vnútri má interiérový LCD panel, ktorý cestujúcich informuje o najbližších zastávkach a dostupné je aj bezplatné Wi-Fi pripojenie. Samozrejmosťou vozidla je aj klimatizácia. Novinkou sú USB porty, vďaka ktorým si môžete nabiť svoj mobilný telefón alebo tablet.

Do júla 2019 premával prvý model Solaris Urbino na linkách MHD 10,15,90, kde sa dali najlepšie porovnať rôzne typy autobusov a mohli sa tak vyhodnotiť prevádzkové parametre a ovládateľnosť autobusu v reálnej premávke. Hodnotené boli aj úžitkové parametre z pohľadu cestujúcich, ako komfort prepravy, vnútorné usporiadanie a v neposlednej rade aj ergonómia pracoviska vodiča.  Vyťaženosť bola zhruba tá istá na danom turnusovom obehu. Na základe porovnania s inými typmi autobusov mestského prevedenia, ktoré spoločnosť vlastní, sa SAD Prievidza rozhodla investovať práve do tohto modelu autobusu. Po skončení mesiaca júl, bol prvý Solaris Urbino zaradený na linky 50,51,10,40,11,3 a 8 a momentálne jazdí v turnuse od pondelka do nedele, kde je viac vyťažený. Preto ho cestujúci môžu vidieť v MHD doprave v meste Prievidza častejšie.

Spätná väzba z prevádzky od vodiča a reakcie cestujúcich prispeli k upresneniu špecifikácie technických požiadaviek pre kúpu troch nových vozidiel. Nahradilo sa madlo v priestore pre vozíčkarov, rozšíril sa vonkajší predný LED panel informujúci o linke a autobusových zastávkach. Sedačky boli vymenené za iný typ, kvôli jednoduchšej údržbe.

Autobusy boli dodané v decembri a do prevádzky boli zaradené na Vianoce, 24. decembra 2019. Premávajú v uliciach mesta Prievidze a Bojníc od pondelka do nedele.Naspäť na Blog