Vývesky PD – Develop

Číslo linky
Trasa linky
PDF

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PDF

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

MHD 02

“Prievidza,aut.stanica

MHD 03

Prievidza,Yazaki -> RD -> aut.stanica -> hotel Magura -> Bojnice,nám. -> Bojnice,kúpele

MHD 04

Prievidza,Kopanice -> Necpaly -> Necpalská

MHD 07

Bojnice,Dubnica -> Bojnice,kúpele

MHD 08

Prievidza,S.Chalupku -> aut.stanica -> Hradec -> V.Lehôtka

MHD 10

Prievidza,SAD -> Zapotôčky -> Magura -> Zapotôčky -> Prievidza,SAD

MHD 11

Prievidza,Kolotoč -> aut.stanica -> Kopaničky -> Prievidza,Kúty,RD

MHD 12

Prievidza,Zapotôčky -> aut.stanica -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 14

Prievidza,Kopanice,cint. -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 15

Prievidza,Gymnázium -> Kopanice -> aut.stanica -> Bojnice,nemocnica -> Bojnice,Dubnica

MHD 16

Prievidza,hotel Magura -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

MHD 18

Prievidza,aut.stanica -> SAD -> RS Púšť

MHD 40

Prievidza,kolotoč -> aut.stanica -> Kopanice -> okresný súd -> Dlhá ul. -> RD

MHD 44

Prievidza,aut.stanica -> Necpalská -> Kopanice -> aut.stanica

MHD 50

Prievidza,SAD -> Kopanice -> Zapotôčky -> Bojnice,nem. -> Magura -> aut.st. -> SAD

MHD 51

Prievidza,SAD -> aut.stanica -> Magura -> Bojnice,nemocnica -> Zapotôčky -> Kopanice -> SAD

MHD 90

Prievidza,Yazaki - RD - aut.stanica - Magura - Bojnice,nemocnica - Bojnice,Dubnica