Prímestská doprava – Vývesky

PDF

Bánovce n.Bebravou,AS

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Bánovce n.Bebravou,AS

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Bernolákova ul.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Biskupice,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Biskupice,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dolné Ozorovce,most

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dolné Ozorovce,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dolné Ozorovce,RD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dolné Ozorovce,č.d.54

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dubnička I.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dubnička II.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Dubnička most

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Elmos

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Hanke želez.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce,osada

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Husitská stará

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,I.ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,IV.ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,k nemocnici

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Malé Chlievany,Farma

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Malé Chlievany,kultúrny dom

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Malé Chlievany,ŠM

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,OR PZ sídl.Sever

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,rázc.(1.0)

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,SAD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,SAD rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,sever II.a III.ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Stred lekáreň

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Tatra Sipox Juh

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Tatra Sipox Sev.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,ul.9.mája

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bánovce n.Bebravou,Zornica-Eterna

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bobot,Bobotská Lehota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bobot,Bobotská Lehota,RD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bobot,Chirana

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bobot,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,autocamp.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,Bojnice-kúpele,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,chata Vígľaš

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,Dubnica,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,Dubnica,slob.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,Hlboké

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,nem.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,ovocná škôlka

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,Strand

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bojnice,šlacht.stan.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Borčany

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,Baštín

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,domovina

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,most

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,rázc.Doval

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bošany,ŠM

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy, na kopci

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy,Malý Jerichov

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy,RD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brezolupy,Veľký Jerichov

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brodzany

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Brodzany,obaľovačka

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany, OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,Chalmová

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,Chalmová,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,Domovina

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,Horná Domovina

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,rázc.k ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,Vieska

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Bystričany,žel.st.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Chrenovec-Brusno

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chudá Lehota,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chudá Lehota,rázc.(1.0)

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,Kmeť

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,Majer

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chvojnica,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chynorany,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chynorany,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chynorany,rázc.k žel.st.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Chynorany,RD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Cigeľ,dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Cigeľ,kult.dom

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Cimenná

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Čavoj,dolný mlyn

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čavoj,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čereňany,domovina

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čereňany,Kaštieľ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čierna Lehota,hájovňa

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čierna Lehota,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čierna Lehota,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Čierna Lehota,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Dežerice,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dežerice,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dežerice,Vlčkovo,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviacka N.Ves,dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviacka N.Ves,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Banky

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Baštianka

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Ješkova Ves n.N.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Ješkova Ves n.N.,LIMEX

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Mačov

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,rázc.k Mačovu

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Diviaky n.Nitricou,Somor.Ves,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dlžín,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dolné Naštice,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dolné Naštice,žel.st.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dolné Vestenice,ÚNZ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dolné Vestenice,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dolné Vestenice,Vegum a.s.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubnička

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubnička,dolný koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubodiel,dol.koniec most

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubodiel,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubodiel,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dubodiel,č.d.56

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dvorec,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dvorec,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dvorec,osada dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dvorec,osada hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Dvorec,č.d.166

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Haláčovce,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Haláčovce,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,baňa

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,centrum

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,hor.koniec kostol

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,majer

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Morovno,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Morovno,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,nem.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Nová Lehota,hájovňa

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Nová Lehota,hostinec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Nová Lehota,kameňolom

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,SAD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,sever

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,Vežička

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Handlová,žel.nadjazd

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horná Ves,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horná Ves,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horná Ves,lom

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horná Ves,Rudica

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horné Naštice,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horné Naštice,č.d.71

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horné Vestenice, dedina

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horné Vestenice,Kúty

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horné Vestenice,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horňany,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Horňany,osada

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Hradište,Gašparík

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Hradište,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Hradište,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Jalovec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Ješkova Ves,mlyn

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Ješkova Ves,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Ješkova Ves,Sliače

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Ješkova Ves,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

PDF

Kamenec p.Vtáčnikom,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kamenec p.Vtáčnikom,konečná

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kamenec p.Vtáčnikom,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kamenec p.Vtáčnikom,sídl.Stávky

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kamenec p.Vtáčnikom,Walmark

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kanianka,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kanianka,Kopaničky

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kanianka,sídl.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,agáty

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,Janova Ves

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,Jednota

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,RD

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,Sádok,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,Sádok

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Klátova N.Ves,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kocurany, Nižovec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kocurany,konečná

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kocurany,nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kocurany,pieskovňa

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kocurany,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kolačno,MŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kolačno,ObÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kolačno,Ondrašová dol.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kolačno,Ondrašová nám.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kolačno,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kostolná Ves,kult.dom

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Kostolná Ves,rázc.

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Koš,hor.koniec

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Koš,ZŠ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Krásna Ves,ihrisko

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Krásna Ves,Lúky

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Krásna Ves,OcÚ

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Krásna Ves,č.d.14

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

Krásno