Prímestská doprava – cestovné poriadky

Číslo linky
Trasa linky
PDF
PLATÍ DO 31. 8. 2023
PDF
PLATÍ OD 1. 9. 2023

301401

Bánovce nad Bebravou-Horňany-Motešice-Dubnica nad Váhom/Trenčín

301402

Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota

301403

Bánovce Bánovce nad Bebravou-Motešice,Petrova Lehota

301404

Prievidza-Bánovce n./Bebravou-Veľká Hradná-Svinná-Trenčín

301405

Bánovce nad Bebravou-Dubnička

301406

Bánovce nad Bebravou-Omastiná

301407

Bánovce nad Bebravou-Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom

301408

Bánovce nad Bebravou-Miezgovce

301409

Bánovce nad Bebravou-Vysočany

301410

Bánovce nad Bebravou-Pečeňany

301411

Bánovce nad Bebravou-Chynorany-Topoľčany

301412

Bánovce nad Bebravou-Zlatníky-Topoľčany

301413

Zlatníky-Rybany-Partizánske

301414

Bánovce nad Bebravou-Rybany-Zlatníky-Cimená

301415

Bánovce nad Bebravou-Haláčovce-Zlatníky

301416

Bánovce nad Bebravou-Dubodiel

301417

Bánovce nad Bebravou-Dubnica nad Váhom-Čierna Lehota

301418

Bánovce nad Bebravou-Brezolupy-Uhrovec,Látkovce

301419

Bánovce nad Bebravou-Krásna Ves-Trenčín

301420

Partizánske-Rybany-Bánovce nad Bebravou-Svinná-Trenčín

301421

Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce

301422

Bánovce nad Bebravou-Dvorec

305402

Partizánske-Hradište-Bánovce nad Bebravou

305403

Bánovce nad Bebravou-Hradište-Nováky-Zem.Kostoľany

305404

Partizánske-Hradište-Nováky-Zemianske Kostoľany-Prievidza

305405

Veľký Klíž-Turčianky-Chynorany-Žabokr.n.Nitr.-Bánovce nad Bebravou

305406

Partizánske-Veľké Kršteňany-Malé Kršteňany-Pažiť

305407

Partizánske-M.Uherce-Pažiť-M.Kršteňany-Partizánske

305408

Partizánske-Oslany-Zemianske Kostoľany-Nováky

305410

Partizánske-Veľké Uherce-Kolačno

305412

Partizánske-Bošany-Veľký Klíž

305413

Veľký Klíž-Bošany-Topoľčany

305414

Partizánske-Turčianky-Veľký Klíž

305415

Partizánske-Bošany-Topoľčany-Súlovce

305416

Partizánke-Rajčany-Topoľčany

305417

Partizánske-Chynorany-Rajčany-Livinské Opatovce

305420

Partizánske-Horná Ves-Radobica,Cérová

305421

Partizánske-Bošany-Topoľčany

305422

Partizánske-Veľký Klíž-Skýcov-Bošany-Topoľčany

307401

Prievidza-Nitr.Pravno-Kľačno/Nitr.Pravno,Vyšehradné

307402

Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Tužina

307403

Prievidza-Nitrianske Pravno-Chvojnica-Malinová

307404

Prievidza-Pravenec-Poruba

307405

Prievidza-Nedožery,Brezany-Kanianka

307406

Prievidza-Rajec-Žilina

307407

Prievidza-Nováky-Z.Kostoľany-Radobica,Cerová

307408

Prievidza-Z.Kostoľany-Oslany,Ľubianka

307409

Prievidza-Nováky-Malé Kršteňany-Kolačno-Partizánske

307410

Prievidza-Sebedražie-Nováky-Zemianske Kostoľany-Oslany

307411

Prievidza-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie

307412

Prievidza-Nováky,Mládež-Lehota pod Vtáčnikom

307413

Prievidza-Lehota pod Vtáčnikom

307414

Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-Valaská Belá

307415

Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-R.Lehota-Temeš-Čavoj

307416

Prievidza-Zem.Kostoľany-Nováky-Nevidzany

307417

Prievidza-Nováky-Bystričany,Chalmová

307418

Prievidza-Lehota pod Vtáčnikom-Nováky-Kamenec pod Vtáčnikom

307419

Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište

307420

Kanianka-Prievidza-Nováky-Zemianske Kostoľany

307421

Prievidza-Cigeľ-Koš-Zemianske Kostoľany

307422

Prievidza-Nitr.Rudno-Valaská Belá,Gápeľ-Valaská Belá,Stanák

307423

Prievidza-Sebedražie-Koš-Cigeľ

307424

Prievidza-Sebedražie-Koš

307425

Prievidza-Zvolen-Banská Bystrica

307426

Prievidza-Malá Čausa-Handlová

307427

Prievidza-Handlová-Žiar nad Hronom

307428

Handlová-Prievidza-Sebedražie,Baňa Cigeľ-Cigeľ

307429

Handlová-Prievidza-Nováky-Partizánske

307430

Handlová-Ráztočno,Remata-Handlová,Morovno

307431

Prievidza-Bojnice-Seč-Nitrianske Rudno

307432

Prievidza-Nitrianske Rudno-Nevidzany

307433

Prievidza-Opatovce nad Nitrou-Kocurany

307434

Prievidza-Kanianka-Lazany

307435

Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Bánovce nad B.-Trenčín

307436

Zem.Kostoľany-Nováky-Nitrianske Rudno-Seč

307437

Zem.Kostoľany-Nováky-N.Rudno-Temeš-Čavoj

307438

Zem.Kostoľany-Nováky-Čavoj-Valaská Belá

307440

Rudnianska Lehota-Nitrianske Rudno-Dolné Vestenice

307441

Zem.Kostoľany-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište

307442

Zem.Kostoľany-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy s TSK na území trenčianskeho kraja, kde obsluhuje prímestskú dopravu v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Sieť prímestskej dopravy tvorí 90 liniek s 167 autobusmi. Bezpečnosť cestovania sa neustále zvyšuje. V roku 2017 bolo zaradených do prevádzky 40 nových autobusov značky Iveco a SOR, čo znížilo priemerný vek flotily na 4,8 roka.