Od 7.9. – 10.9.2023 – MHD v Prievidzi – Banícky Jarmok

Oznamujeme cestujúcej verejnosti,

že z dôvodu konania Baníckeho jarmoku budú v dňoch

od 7.9.2023 od 17.00 hod.

do 10.9.2023 do 24.00 hod.

presmerované linky MHD Prievidza vedené cez sídlisko Píly nasledovne:

 Linky č. 3,50,51,90 – nebudú zachádzať na sídlisko Píly, ale budú vedené po Bojnickej ceste, kde možno využiť na nástup a výstup autobusovú zastávku Pošta 4

(aut. zastávky Svätoplukova, Magura, S.Chalupku, kino Baník, J.Kráľa, Štefánika, Duklianska budú dočasne zrušené)

Linka č. 8 – nebude obsluhovať aut. zastávku S. Chalupku. Na nástup a výstup bude možné využiť autobusovú zastávku Pošta 4.

Linka č. 10 – bude premávať iba po aut. zastávku Zimný štadión a späť (aut. zastávky S.Chalupku, J.Kráľa, kino Baník,  Magura budú dočasne zrušené)

 Linka č. 40 – bude presmerovaná cez Gorazdovo nábrežie, kde možno využiť autobusovú zastávku za kinom Baník (aut. zastávky Svätoplukova, Magura, S.Chalupku, Štefánika, kino Baník  budú dočasne zrušené)

 

Mesto PRIEVIDZA v spolupráci s Mestom Bojnice pripravili počas jarmoku špeciálne spoje MHD, ktoré budú premávať v piatok a v sobotu zdarma. 

Rozpis spojov, ktoré budú premávať zdarma v piatok a v sobotu:

PD,,Zimný štadión 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 0:00 0:20 0:40 1:00
PD,Zapotôčky,Uni-klinika 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:22 22:42 23:02 23:22 23:42 0:02 0:22 0:42 1:02
PD,Zapotôčky,Ondrejova 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:25 22:45 23:05 23:25 23:45 0:05 0:25 0:45 1:05
Prievidza,Necpaly,u Borku 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 0:08 0:28 0:48 1:08
Prievidza,,Na Záhumní 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49 0:09 0:29 0:49 1:09
Prievidza,,Kopaničky 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:10 0:30 0:50 1:10
Prievidza,Kopanice,Lesný park 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 23:51 0:11 0:31 0:51 1:11
Prievidza,Kopanice,V.Clementisa 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:33 22:53 23:13 23:33 23:53 0:13 0:33 0:53 1:13
Prievidza,Kopanice,Podchody 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:35 22:55 23:15 23:35 23:55 0:15 0:35 0:55 1:15
Prievidza,Kopanice,cintorín 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:36 22:56 23:16 23:36 23:56 0:16 0:36 0:56 1:16
Prievidza,Farský kostol 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:38 22:58 23:18 23:38 23:58 0:18 0:38 0:58 1:18
Prievidza,,Pošta 4 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 0:01 0:21 0:41 1:01

 

Prievidza, šport. hala 23:15 0:00
Bojnice, šlacht.stan. 23:16 0:01
Bojnice, dolný koniec 23:18 0:03
Bojnice, ZŠ 23:19 0:04
Bojnice,Dubnica,slob. 23:20 0:05
Bojnice,Dubnica,Jednota 23:21 0:06
Bojnice,Dubnica,slob. 23:23 0:08
Bojnice, nem. 23:24 0:09
Bojnice, Lidl 23:26 0:11


Naspäť na Blog