Od 26.7.2021 – autobusová stanica v Prievidzi – zmena organizácie dopravy

Vážení cestujúci,

s účinnosťou od 26. 7. 2021 bude započatá ďalšia etapa rekonštrukcie autobusovej stanici v Prievidzi, pre potreby ktorej dôjde k presunu vybraných autobusových nástupíšť.

Pôvodné nástupište do 25. 7. 2021 Dočasné nástupište od 26. 7. 2021
10 7
12 4
13 5
14 6
15 22

Nástupištia č. 16, 17 a 18 dočasne premiestnené v predošlej etape sa vrátia na svoje pôvodné miesta.

Ďakujeme za porozumenie a Vašu trpezlivosť počas realizácie stavebných úprav, výsledkom ktorých bude skvalitnenie poskytovaných služieb.

 Naspäť na Blog