Od 10.12.2023 – prímestská doprava – cestovné poriadky – zoznam všetkých zmien

Vážení cestujúci,

zmeny, ktoré nastali v cestových poriadkoch počas roku 2023, mali za následok zvýšenie počtu cestujúcich v prímestskej doprave. Cestovný poriadok sme v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom opäť upravili tak, aby čo najlepšie spĺňal požiadavky cestujúcej verejnosti. Pribudli nové spoje, niektoré sa zlúčili, pridali sa nové zastávky. K rušeniu nízko obsadených liniek nedochádzalo vo veľkej miere.

Nový cestovný poriadok poriadok je platný od 10.12.2023.

ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA A. S.
OD 10. 12. 2023

Linka 301401            Bánovce n. Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n./Váhom/Trenčín

 • do spojov 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 a43 doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC a s tým súvisiaca úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Trenčín, Hasičská z 11:45 hod. na 11:50 hod. (skrátenie čakania na zast. Motešice, Horné Motešice, Jednota)
 • spoj 27 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Motešice, Horné Motešice, Jednota v dôsledku úpravy na spoji 301419/10 (+4 min.)
 • spoj 27 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“
 • spoj 28 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“
 • spoj 29 spoj zlúčený so spojom 301403/23
 • spoj 34 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 36 zlúčený so spojom 301401/28 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 37 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/25
 • spoj 38 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/10
 • spoj 39 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/5
 • spoj 40 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/14
 • spoj 41 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/11
 • spoj 42 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/16
 • spoj 43 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/27
 • spoj 44 nový spoj; vznikol prelinkovaním 301403/18

Linka 301402             Bánovce n. Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 14:55 hod. na 15:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-6 min.)
 • spoj 47 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 42 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301402/68)
 • spoj 47 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301402/61)
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.); zjednotenie jazdných dôb medzi zastávkami v úseku Bánovce n. Bebravou, AS – Slatina nad Bebravou, nám. so spojmi 53 a 63 premávajúcimi počas víkendov a sviatkov (odstránenie disproporcie väčšej jazdnej doby cez víkend v porovnaní s pracovnými týždňom)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 301416/50 s príchodom 19:30 hod. zo smeru Dubodiel a zároveň zjednotenie odchodov spoja zo zastávok počas celého kalendárneho týždňa (zlúčený so spojom 301402/63)
 • spoj 55 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301402/65)
 • spoj 61 zlúčený so spojom 301402/47 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 63 zlúčený so spojom 301402/53 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 65 zlúčený so spojom 301402/55 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 68 zlúčený so spojom 301402/42 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301403             Bánovce n. Bebravou – Motešice, Petrova Lehota

 • spoj 5 prelinkovaný spoj na 301401/39
 • spoj 10 prelinkovaný spoj na 301401/38
 • spoj 11 prelinkovaný spoj na 301401/41
 • spoj 13 úprava jazdnej doby v dôsledku skrátenia čakania na zast. Motešice, Horné Motešice, Jednota (- 2min.)
 • spoj 14 prelinkovaný spoj na 301401/40
 • spoj 16 prelinkovaný spoj na 301401/42
 • spoj 18 prelinkovaný spoj na 301401/44
 • spoj 25 prelinkovaný spoj na 301401/37
 • spoj 27 prelinkovaný spoj na 301401/43

Linka 301404             Bánovce n. Bebravou – Veľká Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Veľká Hradná, hor. koniec zo 4:45 hod. na 4:55 hod.
 • spoj 24 zmena trasovania spoja; spoj bude ukončený už na Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 40 a 42 nový spoj (spoj 301404/42 je pokračujúci k 301404/40 kvôli správnemu zobrazovaniu spojov na výveskách – prelom piatka a soboty)

Linka 301405             Bánovce n. Bebravou – Dubnička

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 8:35 hod. na 8:50 hod; zmena trasovania spoja – do zoznamu spojov doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, Dubnička, OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 6:40 hod. na 6:57 hod.; zmena trasovania spoja – do zoznamu spojov doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, Dubnička, OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 12:20 hod. na 12:50 hod.; zmena trasovania spoja – spoj vynechá zachádzku do obce Ľutov a zároveň do zoznamu spojov doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, Dubnička, OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 8:55 hod. na 8:57 hod.; zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ a zmena trasovania spoja – do zoznamu spojov doplnená zastávka Bánovce n. Bebravou, Dubnička, OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 14:30 hod. na 14:50 hod. a zároveň zmena premávania spoja z „premáva od 27.12. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 15:00 hod. na 14:57 hod.
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 16:30 hod. na 16:50 hod.; zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27.12. do 29.12.“
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 17:00 hod. na 16:57 hod. a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27.12. do 29.12.“
 • spoj 25 rozdelený na 2 spoje:
  • spoj 25 so zmenou premávania spoja z „nepremáva nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva 31.12.“
  • spoj 27 nový spoj; zmena odchodu spoja z 19:35 hod. na 19:50 hod., spoj premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12. a 31.12., premáva tiež od 27.12. do 29.12.
 • spoj 28 zlúčený so spojom 301405/12 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 35 zlúčený so spojom 301405/21 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 50 zrušený spoj
 • spoj 52 zlúčený so spojom 301405/24 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301406             Bánovce n. Bebravou – Omastiná

 • spoj 19 zrušený spoj

Linka 301407             Bánovce n. Bebravou – Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 2 rozdelený na tri spoje:
  • spoj 2 premávajúci v pracovné dni s nezmeneným odchodom 4:20 hod. zo Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ
  • spoj 8 nový spoj; premávajúci v sobotu s odchodom 4:45 hod. zo Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.
  • spoj 16 nový spoj; premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok s odchodom 5:45 hod. zo Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v soboty“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS zo 7:00 hod. na 6:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 8 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Prusy, most (prvá)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ zo 7:50 hod. na 7:45 hod. a zmena trasovania spoja – spoj nebude obsluhovať Omastinú a Uhrovské Podhradie (zachádzka presunutá do spoja 301407/50) a zároveň predĺženie spoja v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.
 • spoj 13 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 13 so zmenou odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 12:00 hod. na 12:45 hod. a premávajúci v sobotu a rovnako premáva tiež od 27.12. do 29.12. a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
  • spoj 43 nový spoj; so zmenou odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 12:00 hod. na 11:45 hod. a premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 14 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 20 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 20 premávajúci v pracovné dni s nezmeneným odchodom 13:10 hod. zo Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ
  • spoj 50 nový spoj; premávajúci v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok s odchodom 13:30 hod. zo Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS zo 14:00 hod. na 14:45 hod. a zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a  premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 23 zmena premávania spoja z „pracovný deň a v sobotu, nepremáva 24.12.“ na „premáva v pracovný deň“
 • spoj 26 zlúčený so spojom 301407/52 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 27 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 27 premávajúci v pracovné dni s nezmeneným odchodom 16:15 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS
  • spoj 45 nový spoj; so zmenou odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 16:15 hod. na 16:45 hod. a premávajúci v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27.12. do 29.12. a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 28 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 6.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.); zjednotenie jazdných dôb medzi zastávkami v celom úseku počas celého kalendárneho týždňa
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ z 17:05 hod. na 18:45 hod.; zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a 31.12., premáva tiež od 27.12. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27. do 30.12.“ a zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 35 zmena odchodu zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 9:30 hod. na 8:45 hod. a zmena premáva spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 19:30 hod. na 19:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a zároveň zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 39 zlúčený so spojom 301407/35 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 40 zrušený spoj
 • spoj 41 zrušený spoj
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zast. Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, OcÚ z 16:48 hod. na 18:45 hod.; spoj zlúčený so spojom 301407/32 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 43 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 301407/13
 • spoj 44 zlúčený so spojom 301407/46 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 45 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 301407/27 a zmenou trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, Dubnička II. – Bánovce n. Bebravou, AS
 • spoj 46 nový spoj; počas sobôt zmena odchodu spoja z 10:50 hod. na 9:45 hod. a počas nedieľ vytvorenie novej ponuky až do Bánoviec n. Bebravou
 • spoj 47 nový spoj
 • spoj 48 nový spoj
 • spoj 50 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 301407/20 a zmenou trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.
 • spoj 52 nový spoj; vznikol zrušením spoja 301407/26, zmenou premávania na spoji 301407/28 a zmenou trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zastávok Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, Dubnička II.

Linka 301411             Bánovce n. Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 21 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301411/33)
 • spoj 12 rozdelený na 2 spoje a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky:
  • spoj 301411/12 s nezmeneným odchodom 11:10 hod. z Topoľčany, AS, ktorý zabezpečuje prevádzka Partizánske počas pracovných dní
  • spoj 301411/28 s nezmeneným odchodom 11:10 hod. z Topoľčany, AS, ktorý zabezpečuje prevádzka Bánovce n. Bebravou počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov
 • spoj 33 zlúčený so spojom 301411/21 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301414             Bánovce n. Bebravou – Rybany – Zlatníky – Cimená

 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zast. Zlatníky, Jednota z 4:30 hod. na 4:40 hod. a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok a premáva tiež od 27. do 30.12.“
 • spoj 36 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301414/44)
 • spoj 44 zlúčený so spojom 301414/36 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 50 zlúčený so spojom 301414/2 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301416             Bánovce n. Bebravou – Dubodiel

 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 19:30 hod. na 19:35 hod. z dôvodu zjednotenia odchodov spoja zo zastávok počas celého kalendárneho týždňa a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 6.1. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, premáva tiež od 27.12. do 29.12.“ (zlúčený so spojom 301416/45)
 • spoj 45 zlúčený so spojom 301416/37 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 301417             Bánovce n. Bebravou – Motešice – Čierna Lehota

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 16:15 hod. na 16:20 hod.

Linka 301419             Bánovce n. Bebravou – Krásna Ves – Trenčín

 • spoje 1, 3, 5, 7, 9 a 11 do zoznamu zastávok spojov pridaná Trenčín, Kubrá, rázc.
 • spoj 10 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, aut.st. a v dôsledku toho úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)

Linka 301420             Partizánske – Rybany – Bánovce n. Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zjednotenia odchodov so spojom 301420/22 premávajúcim počas pracovných dní (+1 min.)
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 13:10 hod. na 13:15 hod. (reakcia na zmenu príchodu na spoji 301401/18 po zapracovaní zast. Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC pre zabezpečenia nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou, AS) a zjednotenie odchodov zo zast. so spojom 301420/18 premávajúcim v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, nemocnica z 15:10 hod. na 15:00 hod. (nadväznosť na spoj 307435/23 s odchodom 15:40 hod. zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS)
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 15:30 hod. na 15:35 hod. (reakcia na zmenu na spoji 301401/22 s novým príchodom 15:27 hod.)

Linka 305403             Bánovce n. Bebravou – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 20:20 hod. na 20:25 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 305404/39 pre zachovanie prestupu na zast. Hradište, rázc. E572)

Linka 305404             Partizánske – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany – Prievidza

 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 20:15 hod. na 20:20 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Partizánske, AS na spoj 307429/21 s príchodom 20:14 hod. zo smeru Prievidza a zároveň zlepšenie nadväznosti z vlaku Os 5533 zo smeru Topoľčany s príchodom 20:07 hod.

Linka 305406             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 9 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Partizánske, Rooseveltova ul. II. ZŠ a doplnená Partizánske, Obuvnícka ul.
 • spoj 10 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni školského vyučovania“
 • spoj 13 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Partizánske, Rooseveltova ul. II. ZŠ a doplnená Partizánske, Obuvnícka ul.
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 17 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Partizánske, Rooseveltova ul. II. ZŠ a doplnená Partizánske, Obuvnícka ul.
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Pažiť, nám. z 17:03 hod. na 17:00 hod. (turnusový obeh vozidla)
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 16:30 hod. na 16:35 hod. (turnusový obeh vozidla)
 • spoj 25 zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305407/10 s odchodom 13:00 hod. zo zast. Partizánske,AS
 • spoj 27 zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305407/10 s odchodom 13:00 hod. zo zast. Partizánske,AS

Linka 305407             Partizánske – Malé Uherce – Pažiť – Malé Kršteňany – Partizánske

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS zo 4:45 hod. na 4:40 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.) z dôvodu nadväznosti na zast. Partizánske, Šimonovany na spoj 307429/6 (tarifne zvýhodnený prestup) na smer Prievidza
 • spoj 6 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Partizánske, Rooseveltova ul. II. ZŠ a doplnená Partizánske, Obuvnícka ul.
 • spoj 8 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni školského vyučovania“
 • spoj 10 nový spoj; vznikol zlúčením spojov 305406/25 a 27
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 305408             Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 16 nový spoj; dopĺňa rezervu v ponuke dopravného spojenia v úseku Oslany,nám. – Partizánske, AS medzi 15:38 hod. a 17:24 hod.
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Bystričany, Chalmová, rázc. – Partizánske, AS a namiesto toho obslúži zast. Bystričany, OcÚ; Bystričany,domovina; Bystričany, žel.st. a Bystričany, Chalmová (po zrušení spoja 307417/9)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+ 1 min.)
 • spoj 22 zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 307429/36 s odchodom 6:00 hod. z Prievidza, aut.st.
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 11:25 hod. na 11:20 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany, nám. na spoj 307407/19 s príchodom 11:35 hod. na smer Radobica
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 12:40 hod. na 12:45 hod. (turnusový obeh vozidla)

Linka 305410             Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 37 vznikol rozdelením spoja 307409/26 na dva samostatné spoje (Partizánske – Kolačno a Partizánske – Prievidza)
 • spoj 38 nový spoj s odchodom 19:25 hod. zo zast. Kolačno, ZŠ; vratný k 305410/37

Linka 305415             Partizánske – Bošany – Topoľčany – Súlovce

 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 37 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 50 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 305416             Partizánske – Chynorany – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Horné Chlebany,križ. z 5:15 hod. na 5:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 6:00 hod. na 6:05 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 6:55 hod. na 7:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-8 min.)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 6:55 hod. na 7:00 hod., zjednotenie odchodov v úseku Topoľčany,AS – Horné Chlebany so spojom 305416/10, zjednotenie odchodov spoja v celom úseku so spojom 305416/34 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.)
 • spoj 34 zjednotenie odchodov v úseku Topoľčany,AS – Horné Chlebany so spojom 305416/10, zjednotenie odchodov spoja v celom úseku so spojom 305416/32 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 36 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 305417             Partizánske – Chynorany/Ostratice – Livinské Opatovce

 • spoj 5 do zoznamu zastávok spoja doplnené Ostratice, Veľké Ostratice; Ostratice, Malé Ostratice a Ostratice, Jednota
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Livinské Opatovce,konečná z 16:15 hod. na 16:10 hod.

Linka 305420             Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cerová

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 22:15 hod. na 22:25 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti z vlaku Os 5533 zo smeru Topoľčany s príchodom 22:08 hod. do stanice Partizánske; rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Oslany, nám. v dôsledku nadväznosti zo spoja 307429/31 zo smeru Prievidza a predĺženie spoja v úseku zast. Horná Ves, Jednota – Radobica, nám. (po zrušení spoja 307407/51)
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Radobica,nám. – Horná Ves,Jednota a súčasne pretrasovaný cez Oslany, aby sa zabezpečil prestup na spoj 307409/24 na smer Prievidza (po zrušení 307407/52)
 • spoj 19 nový spoj v úseku Partizánske, AS – Oslany, nám.; zjednotenie trasovania a odchodov spoja s 305420/15, z dôvodu vytvorenia nadväznosti z vlaku Os 5533 zo smeru Topoľčany s príchodom 22:08 hod. do stanice Partizánske; rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Oslany, nám. v dôsledku nadväznosti zo spoja 307429/23 (po zrušení spoja 307407/49)
 • spoj 21 nový spoj v úseku Partizánske, AS – Oslany, nám.; ktorý vznikol zmenou trasovania spoja po zrušení 307407/37 (na zast. Oslany, nám. vytvorený tarifne zvýhodnený prestup z 307429/38 zo smeru Prievidza)
 • spoj 28 nový spoj v úseku Oslany, nám. – Partizánske, AS; zjednotenie trasovania a odchodov spoja s 305420/18 a vytvorenie tarifne zvýhodnený prestup na spoj 307409/30 na smer Prievidza (po zrušení spoja 307407/53)
 • spoj 30 nový spoj, ktorý vypĺňa rezervu v súčasnej ponuke spojov od 13:00 hod. na 15:45 hod. v úseku Horná Ves – Partizánske (súvisí so zrušením 307407/38)

Linka 305421             Partizánske – Bošany – Topoľčany

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 14:55 hod. na 15:00 hod. z dôvodu nadväznosti na príchod 14:48 hod. vlaku R 750 Bojnice zo smeru Prievidza

Linka 307401             Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno/Nitr. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 7 do zoznamu zastávok spoja doplnená Nedožery-Brezany, pošta a Poluvsie, rázc. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:00 hod. na 6:10 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 62 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Pravno,Dlhá ul. z 16:30 hod. na 16:35 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 307403/65 zo smeru Prievidza
 • spoj 62 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) z dôvodu nadväznosti na zast. Prievidza, aut.st. na spoj 307434/49 na smer Kanianka
 • spoj 66 nový spoj s odchodom 21:05 zo zast. Nitrianske Pravno, za kostolom z dôvodu vyplnenia rezervy v ponuke spojov od 20:25 hod. do 22:05 hod. a nadväznosti na spoj linky MHD 50 s odchodom 21:33 hod. na smer Prievidza, tehelňa a spoj 307427/72 s odchodom 21:29 hod. na smer Prievidza, BROSE
 • spoj 73 do zoznamu zastávok spoja doplnená Nedožery-Brezany, pošta a  úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)

Linka 307402             Prievidza – Nitr. Pravno – Tužina

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut. st. z 6:50 hod. na 6:55 hod.
 • spoj 20 zmena odchodu zo zast. Tužina, hor. koniec zo 7:31 hod. na 7:30 hod.
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 50 nový spoj s odchodom 20:55 hod., ktorý je vratný k novozavedenému 307401/66 počas víkendov a sviatkov a ktorý vhodne dopĺňa rezervu v súčasnej ponuke spojov v úseku Nitrianske Pravno – Prievidza (po 19:36 hod. premáva už len spoj 307406/8)
 • spoj 53 nový spoj s odchodom 19:30 hod. zo zast. Prievidza, aut.st., ktorý vypĺňa medzeru v ponuke spojov od 18:20 do 20:40 hod. a vytvára zároveň nadväznosť zo spojov 307427/74 zo smeru Handlová a 307433/42 zo smeru Kocurany

Linka 307403             Prievidza – Nitr. Pravno – Malinová/Chvojnica

 • spoj 65 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 73 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 75 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Pravno, Jednota z 19:45 hod. na 19:55 hod. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307402/53 zo smeru Prievidza s príchodom 19:51 hod.

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 38 zmena odchodu spoja zo zast. Poruba, Jednota z 6:55 hod. na 6:45 hod. z dôvodu nadväznosti na vlak Os 5506 na smer Topoľčany s odchodom 7:14 hod. a nadväznosti na zast. Nedožery-Brezany,Vŕbičky na spoj 307401/71 s odchodom 6:59 hod. na smer Kľačno
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zast. Poruba, Jednota z 6:35 hod. na 6:20 hod. (súvisí so zmenou na spoji 307404/38) a zároveň zjednotenie odchodov spoja počas celého kalendárneho roka

Linka 307405             Prievidza – Nedožery-Brezany – Kanianka

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 11:00 hod. na 10:00 hod. z dôvodu vyplnenia rezervy v ponuke dopravných spojení v úseku Prievidza – Lazany od 7:30 hod. do 11:00 hod.

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Z. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; spoj namiesto zastávok Prievidza,Nestlé a Prievidza,tehelňa obslúži zast. Prievidza,Prior (z dôvodu nadväznosti a tarifne zvýhodneného prestupu na zast. Prievidza, Prior z 307427/6)
 • spoj 6 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Oslany, nám. – Nováky, Mládež. vrátnica; spoj zlúčený so spojom 307407/34 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 32 do zoznamu zastávok spoja doplnená Oslany, rázc. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zast. Radobica, hor. koniec z 12:40 hod. na 12:44 hod. (prispôsobenie zmene na spojoch 305408/25 a 307408/32) a zároveň zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od „nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (súvisí so zrušením spoja 307407/6)
 • spoj 37 zrušený spoj; zabezpečený spojom 307429/38 a tarifne zvýhodneným prestupom na zast. Oslany,nám. na 305420/21 na smer Radobica
 • spoj 38 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Oslany,nám. – Nováky, žel.st. (zabezpečené spojom 307429/12) a pretrasovaný do Partizánskeho, ktorý vypĺňa rezervu v súčasnej ponuke spojov od 13:00 hod. na 15:45 hod. v úseku Horná Ves – Partizánske; odstránený zo zoznamu spojov a vedený pod 305420/30
 • spoj 39 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut. st. zo 16:10 hod. na 16:15 hod.
 • spoj 49 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/19 a tarifne zvýhodneným prestupom na spoj 307409/30 na zast. Oslany,nám
 • spoj 51 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/15 a tarifne zvýhodneným prestupom na spoj 307429/24 na zast. Oslany,nám
 • spoj 52 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/18 a a tarifne zvýhodneným prestupom na spoj 307429/24 na zast. Oslany,nám.
 • spoj 53 zrušený spoj; spojom zabezpečený 305420/21
 • spoj 64 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 305420/28 a tarifne zvýhodneným prestupom na spoj 307429/23 na zast. Oslany,nám

Linka 307408            Prievidza – Zem. Kostoľany – Bystričany, Chalmová – Oslany, Ľubianka

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,FORTISCHEM z 6:00 hod. na 5:50 hod.; prelinkovaný spoj na 307410/2
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (– 4 min.); prelinkovaný spoj na 307410/19
 • spoj 8 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/4
 • spoj 12 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 307408/14
 • spoj 13 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/1
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; spoj bude začínať už na Oslany, nám. s odchodom 6:55 hod. (po zrušení spoja 307408/12)
 • spoj 17 zrušený spoj; zabezpečený pretrasovaním spoja 307429/13
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, Kopanice, cint. z 6:20 hod. na 6:10 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas dní školského vyučovania a školských prázdnin); úprava jazdnej doby medzi zastávkami (– 2 min.); prelinkovaný spoj na 307410/27
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, Kopanice, cint. z 6:20 hod. na 6:10 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoj bude predĺžený až do Oslany, nám. (vratný k 307408/14); úprava jazdnej doby medzi zastávkami (– 2 min.); prelinkovaný spoj na 307410/25
 • spoj 24 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/8
 • spoj 30 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/10
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Oslany,Ľubianka,konečná z 12:45 hod. na 12:50 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 305408/25 z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany,nám. zo smeru Partizánske)
 • spoj 35 do zoznamu zastávok spoja doplnená Zemianske Kostoľany, kolónia a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (- 3 min.)
 • spoj 36 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zast. Oslany, nám. – Zemianske Kostoľany, ENO
 • spoj 37 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/5
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.); prelinkovaný spoj na 307410/18
 • spoj 42 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (–10 min.); prelinkovaný spoj na 307410/10
 • spoj 56 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (–4 min.); prelinkovaný spoj na 307410/24
 • spoj 57 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307417/7

Linka 307409             Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Partizánske

 • spoj 2 zrušený spoj; zabezpečený prestupom na na zast. Partizánske, Šimonovany zo spoja 305407/1 na spoj 307429/6
 • spoj 4 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“
 • spoj 26 rozdelený na 2 spoje a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky:
  • spoj 305410/37 premávajúci v úseku Partizánske – Kolačno so zachovaným odchodom 20:15 hod. zo zast. Partizánske, AS
  • spoj 307429/24 premávajúci v úseku Partizánske – Prievidza s odchodom 20:45 hod. zo zast. Partizánske, AS
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Nováky, žel.st. – Oslany, nám. (zabezpečené tarifne zvýhodneným prestupom zo spojov 307409/17 a 307407/35)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 20:50 hod. na 20:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+ 2 min.)
 • spoj 36 zlúčený so spojom 307409/4 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zem. Kostoľany – Oslany

 • spoj 2 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/6
 • spoj 7 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/19
 • spoj 10 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/42
 • spoj 18 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/40
 • spoj 19 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/7
 • spoj 20 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Koš, hor. koniec až Prievidza,aut.st. (po zrušení spoja 307420/10) a zároveň poskytnutie tarifne zvýhodneného prestupu na Prievidza, aut.st. na spoj 307434/71 na smer Kanianka
 • spoj 21 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza, aut.st. až Koš, hor. koniec (po zrušení spoja 307420/13) a zároveň poskytnutie tarifne zvýhodneného prestupu na Prievidza, aut.st. zo spoja 307434/74 zo smeru Kanianka
 • spoj 24 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/56
 • spoj 25 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/21
 • spoj 27 spoj zlúčený so spojom 307410/33 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 27 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307408/19
 • spoj 28 spoj zlúčený so spojom 307410/30 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, kino Baník z 13:00 hod. na 13:05 hod. a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (- 7 min.)
 • spoj 30 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Koš, hor. koniec až Prievidza,aut.st. a zároveň poskytnutie tarifne zvýhodneného prestupu na Prievidza, aut.st. na spoj 307434/71 na smer Kanianka
 • spoj 31 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/19
 • spoj 32 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/8
 • spoj 33 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Prievidza, aut.st. až Koš, hor. koniec a zároveň poskytnutie tarifne zvýhodneného prestupu na Prievidza, aut.st. zo spoja 307434/74 zo smeru Kanianka (po zrušení 307420/13)
 • spoj 34 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/10
 • spoj 35 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/11
 • spoj 36 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307421/18

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 10 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/2
 • spoj 11 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/3
 • spoj 13 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/3
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 25 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/5
 • spoj 27 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/1
 • spoj 28 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/4
 • spoj 29 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/5
 • spoj 31 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/13
 • spoj 33 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/17
 • spoj 34 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/10
 • spoj 35 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307412/11
 • spoj 36 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/18
 • spoj 37 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/7
 • spoj 38 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/8
 • spoj 39 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/9
 • spoj 40 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/12
 • spoj 41 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/13

Linka 307412             Prievidza – Nováky, Mládež – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 3 prelinkovaný spoj na 307411/13
 • spoj 5 prelinkovaný spoj na 307411/25
 • spoj 8 prelinkovaný spoj na 307410/32
 • spoj 10 prelinkovaný spoj na 307410/34
 • spoj 11 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Prievidza,Kopanice,cint. – Prievidza,aut.st. (možnosť prestupu zo sídliska Kopanice na Prievidza, aut.st. z MHD linky 83, resp. MHD linky 44); prelinkovaný spoj na 307410/35
 • spoj 12 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307413/6
 • spoj 13 prelinkovaný spoj na 307411/31
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; spoj neobslúži zast. Prievidza, kino Baník; Prievidza, Kolotoč a Prievidza, Okružná; prelinkovaný spoj na 307410/31
 • spoj 21 zrušený spoj

Linka 307413             Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 1 prelinkovaný spoj na 307411/27
 • spoj 2 prelinkovaný spoj na 307411/10
 • spoj 3 prelinkovaný spoj na 307411/11
 • spoj 4 prelinkovaný spoj na 307411/28
 • spoj 5 prelinkovaný spoj na 307411/29
 • spoj 6 prelinkovaný spoj na 307412/12
 • spoj 7 prelinkovaný spoj na 307411/37
 • spoj 8 prelinkovaný spoj na 307411/38
 • spoj 9 prelinkovaný spoj na 307411/39
 • spoj 10 prelinkovaný spoj na 307411/34
 • spoj 12 prelinkovaný spoj na 307411/40
 • spoj 13 prelinkovaný spoj na 307411/41
 • spoj 17 prelinkovaný spoj na 307411/33
 • spoj 18 prelinkovaný spoj na 307411/36
 • spoj 19 prelinkovaný spoj na 307411/35

Linke 307413 Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom bola s účinnosťou
od 10. 12. 2023 ukončená platnosť.

Linka 307414             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 18:25 hod. na 18:15 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 307415/30 s novým odchodom 17:15 hod. zo zast. Čavoj, Jednota a zjednotenie odchodov spoja počas celého kalendárneho týždňa) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 29 nový spoj s odchodom 20:15 hod. zo zast. Prievidza, aut.st., ktorý vypĺňa medzeru v dopravnej obsluhe medzi 18:15 hod. a 22:15 hod. (úsek Valaská Belá – Prievidza) a ktorým sa zároveň ponúka nadväznosť na zast.:
  • Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307431/40 s odchodom 21:02 hod. na smer Prievidza, tehelňa
  • Prievidza, aut.st. na spoj 307432/20 s príchodom 20:00 hod. zo smeru Nevidzany
 • spoj 36 rozdelený na 2 spoje:
  • spoj 36 s nezmeneným trasovaním spoja a zmenou premávania spoja z „premáva v sobotu, v nedeľu, nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva 31.12.“
  • spoj 32 nový spoj so zmenou trasovania spoja; spoj neobslúži zast. Temeš,OcÚ a zmena premávania spoja na „premáva v sobotu a nepremáva 6.1.“ (prispôsobený odchod 15:37 hod. zo zast. Valaská Belá, krištáľ, aby od zast. Temeš,rázc. boli odchody spoja zjednotené so spojom 307414/36 – súvisí s úpravou na spoji 307414/25)
 • spoj 38 nový spoj s odchodom 18:45 hod. zo zast. Valaská Belá, Stanák, ktorý vypĺňa medzeru v dopravnej obsluhe medzi 15:55 hod. a 20:22 hod. (úsek Valaská Belá – Nitrianske Rudno) a ktorým sa zároveň ponúka nadväznosť na zast.:
  • Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307432/20 s odchodom 19:29 hod. na smer Prievidza (cez Šútovce, Bojnice) a zo spoja 307432/15 s príchodom 18:55 hod. zo smeru Prievidza (cez Šútovce, Bojnice);
  • Nováky, žel.st. na spoj 307429/21 s odchodom 19:43 hod. na smer Partizánske (cez Oslany)
  • Prievidza, aut.st. na spoj 307434/57 s odchodom 19:55 hod. na smer Kanianka
  • železničnej stanici v Prievidzi na vlak Os 7532 s odchodom 19:53 hod. na smer Vrútky

Linka 307415            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Rudnianska Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 11 pretrasovanie spoja; spoj obslúži zast. Prievidza, Prior a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-5 min.) z dôvodu bezodkladného príchodu na zast. Temeš,rázc. (nadväznosť na 307437/28 na smer Temeš, OcÚ)
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj, Jednota z 17:25 hod. na 17:20 hod.

Linka 307416             Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 10 nový spoj; vratný ku 307437/1
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 14:55 hod. na 15:00 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spojov 307427/48 a 307427/52 zo smeru Handlová a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)

Linka 307417             Prievidza – Nováky – Bystričany,Chalmová

 • spoj 1 prelinkovaný spoj na 307408/13
 • spoj 4 prelinkovaný spoj na 307408/8
 • spoj 5 prelinkovaný spoj na 307408/37
 • spoj 7 prelinkovaný spoj na 307408/57
 • spoj 8 prelinkovaný spoj na 307408/24
 • spoj 9 zrušený spoj; zabezpečený nadväznosťou spoja a 307429/38 a zmenou trasovania spoja 305408/18 a tarifne zvýhodneným prestupom na zast. Nováky, žel.st.
 • spoj 10 prelinkovaný spoj na 307408/30
 • spoj 12 zrušený spoj; zabezpečený spojom 307407/42

Linke 307417 Prievidza – Nováky – Bystričany, Chalmová bola s účinnosťou
od 10. 12. 2023 ukončená platnosť.

Linka 307418       Prievidza – Lehota pod Vtáčnikom – Nováky – Kamenec pod Vtáčnikom

 • spoj 7 rozdelený na 2 spoje:
  • spoj 307418/7 premávajúci v úseku Nováky,žel.st. – Kamenec pod Vtáčnikom, konečná so zmeneným odchodom zo 6:17 hod. na 6:25 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307429/35, ktorý zo smeru Prievidza príde na Nováky, žel.st. 6:23 hod.)
  • spoj 307442/10 premávajúci v úseku Lehota pod Vtáčnikom,otoč – Nováky,žel.st. s pôvodným odchodom 5:55 hod. a úpravou jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:25 hod. na 6:30 hod. (poskytnutie možnosti prestupu zo spoja 307412/13 zo smeru Prievidza, Kopanice, cint. po posune spoja 307408/21 o 10 min. skôr a zároveň vytvorenie nadväznosti na zast. Prievidza,  st. zo spoja 307431/12 zo smeru Seč, MŠ a 307424/4 zo smeru Koš,ZŠ)
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec pod Vtáčnikom, konečná z 6:40 hod. na 6:45 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307418/7) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (- 2 min.)
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) v dôsledku zlepšenia nadväznosti na zast. Nováky, žel.st. na spoj 307442/11 na smer Podhradie
 • spoj 55 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky, žel.st. z 16:30 hod. na 16:35 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307407/39)a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.)

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 34 zrušený spoj
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Hradište, rázc.-E572 z 15:55 hod. na 15:50 hod. v dôsledku nadväznosti na odchod vlaku REx 17752 Bojnice s odchodom 16:26 zo stanice Nováky

Linka 307420             Kanianka – Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 1 spoj prelinkovaný na 307434/12
 • spoj 3 zrušený spoj; zabezpečený nadväznosťou 307420/5 a 307416/3 na zast. Nováky,žel.st.
 • spoj 5             úprava jazdnej doby medzi zastávkami Kanianka, sídl. – Bojnice, ZŠ
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Zemianske Kostoľany, ENO – Prievidza, aut.st. (možnosť tarifne zvýhodneného prestupu z 307410/20 a 22) a spoj prelinkovaný na 307434/71
 • spoj 11 spoj prelinkovaný na 307434/72
 • spoj 13 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku Prievidza,aut.st. – Zemianske Kostoľany,ENO (možnosť tarifne zvýhodneného prestupu na 307410/21 a 23) a spoj prelinkovaný na 307434/74

Linka 307421             Prievidza – Cigeľ – Koš – Zemianske Kostoľany

 • spoj 6 spoj prelinkovaný na 307423/4
 • spoj 7 zlúčený so spojom 307421/10 a spoj prelinkovaný na 307423/6
 • spoj 9 spoj prelinkovaný na 307423/2
 • spoj 10 zlúčený so spojom 307421/7 a spoj prelinkovaný na 307423/6
 • spoj 11 zlúčený s pokračujúcim spojom 307424/36 a prelinkovaný na spoje 307423/13 a 307423/30
 • spoj 13 zlúčený s pokračujúcim spojom 307424/42 a prelinkovaný na spoje 307423/27 a 307423/32
 • spoj 18 spoj prelinkovaný na 307410/36
 • spoj 20 spoj prelinkovaný na 307423/21

Linke 307421 Prievidza – Cigeľ – Koš – Zemianske Kostoľany bola s účinnosťou
od 10. 12. 2023 ukončená platnosť.

Linka 307423             Prievidza – Sebedražie – Koš – Cigeľ

 • spoj 2 nový spoj; vznikol prelinkovaním spojov 307421/9 a 307424/40
 • spoj 4 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307421/6
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:20 hod. na 6:22 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Prievidza, aut.st. na spoj 5 linky MHD 83
 • spoj 6 nový spoj; pokračujúci k 307423/7 do Prievidza, aut. st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/10 a 307421/7)
 • spoj 7 nový spoj; pokračuje spojom 307423/6 do Prievidza, aut.st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/10 a 307421/7)
 • spoj 13 nový spoj; pokračuje spojom 307423/30 do Prievidza, aut. st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/11 a 307424/36)
 • spoj 14 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Prievidza, OSP (zabezpečené spojom 307423/16)
 • spoj 21 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307421/20
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut. st. zo 14:05 hod. na 14:07 hod.
 • spoj 27 nový spoj; pokračuje spojom 307423/32 do Prievidza, aut. st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/13 a 307424/42)
 • spoj 30 nový spoj; pokračujúci spoj k 307423/13 do Prievidza, aut. st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/11 a 307424/36)
 • spoj 32 nový spoj; pokračujúci spoj k 307423/27 do Prievidza, aut. st. (úprava doterajšieho premávania spojov 307421/13 a 307424/42)

Linka 307424             Prievidza – Sebedražie – Koš

 • spoj 36 zlúčený s previazaným spojom 307421/11 a prelinkovaný na spoje 307423/13 a 307423/30
 • spoj 42 zlúčený s previazaným spojom 307421/13 a prelinkovaný na spoje 307423/27 a 307423/32

Linka 307425             Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica

 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 17:25 hod. na 17:20 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Žiar n. Hronom, aut.st. na spoje 602410/28 na smer Banská Štiavnica a 613409/91 na smer Kremnica
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 17:25 hod. na 17:20 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307425/5)

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 1 nový spoj
 • spoj 3 nový spoj
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 5 nový spoj
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) z dôvodu zobrazenia nadväznosti zo spoja 307427/14 na zast. Veľká Čausa, dol. koniec pre vyhľadávače dopravných spojení
 • spoj 11 zlúčený so spojom 307427/85 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 17 zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, Prior a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 20 zlúčený so spojom 307427/20 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 21 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu“, do zoznamu zastávok spoja doplnené Prievidza, Prior a Prievidza, GeWiS a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 26 nový spoj
 • spoj 27 nový spoj
 • spoj 28 nový spoj
 • spoj 29 nový spoj
 • spoj 30 nový spoj
 • spoj 36 nový spoj
 • spoj 38 nový spoj

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar n. Hronom

 • spoj 6 nový spoj; vznikol zmenou trasovania na spoji 307429/13 (skrátenie spoja v úseku Prievidza,Dlhá ul. – Zemianske Kostoľany,ENO) a poskytnutie tarifne zvýhodneného prestupu na zast. Prievidza,Prior na spoj 307407/1 na smer Radobica
 • spoj 15 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27. do 5.1. a od 1.7. do 30.8.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 29.12. a od 2.1. do 5.1.“
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 20 nový spoj; vznikol zmenou na spoji 307426/20 (bez zachádzky do Malej Čause)
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 43 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307426/21 na premáva v sobotu a premávanie v nedeľu a v štátny sviatok
 • spoj 47 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 73 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zobrazenia nadväznosti zo spoja 307426/34 na zast. Veľká Čausa, dol. koniec pre vyhľadávače dopravných spojení (0 min.)
 • spoj 77 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 79 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 85 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 89 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 93 zlúčený so spojom 307427/15 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 95 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)

Linka 307428            Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 11 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Prievidza, aut.st. z dôvodu nadväznosti zo spoja 4 linky MHD 40
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zast. Prievidza, tehelňa; Prievidza, Nestlé a Prievidza, Prior (zabezpečené spojom 307428/16)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 15:45 hod. na 15:50 hod.

Linka 307429             Handlová – Prievidza – Partizánske

 • spoj 13 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Prievidza,Dlhá ul. – Zemianske Kostoľany,ENO a ponúknutý tarifne zvýhodnený prestup na zast. Prievidza,Prior na spoj 307407/1 na smer Radobica
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 16:20 hod. na 16:15 hod. (reakcia na zmenu na spojoch 307425/5 a 7) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 16:20 hod. na 16:15 hod. (reakcia na zmenu na spojoch 307425/5 a 7) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 24 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307409/26 na dva samostatné spoje (Partizánske – Kolačno a Partizánske – Prievidza) a spôsobom, aby si zachoval všetky prestupné väzby na Oslany,nám. (z 305420/18), Nováky,žel.st. (z 307418/50 a na 307419/27) a Nováky,poliklinika (z 307442/60); rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nováky, žel.st z dôvodu nadväznosti na spoj 307419/27 na smer Dolné Vestenice a zo spojov 305403/11 zo smeru Bánovce n. Bebravou a 307438/34 zo smeru Valaská Belá
 • spoj 26 nový spoj; vznikol zo spoja 307408/12 so zmenou trasovania – spoj predĺžený v úseku zast. Partizánske,AS – Oslany, nám.
 • spoj 28 nový spoj; vznikol zo spoja 307417/12 so zmenou trasovania – spoj predĺžený v úseku zast. Partizánske,AS – Bystričany,Chalmová,rázc.
 • spoj 35 nový spoj; vznikol zlúčením spojov 307408/17 (Prievidza – Oslany) a 30540/22 (Nováky – Oslany) ako priamy spoj Prievidza – Partizánske s odchodom 6:00 hod. z Prievidza, aut.st.
 • spoj 37 nový spoj; vznikol zlúčením spojov 307417/9 (Prievidza – Bystričany,Chalmová) a 305408/18 (Nováky – Partizánske) ako priamy spoj Prievidza – Partizánske s odchodom 15:00 hod. z Prievidza, aut.st.

Linka 307430             Handlová – Handlová, Morovno

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová, centrum zo 17:10 hod. na 17:15

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 307431/43
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, dol. koniec z 18:07 hod. na 18:12 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 307414/13 zo smeru Prievidza, a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 40 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 43 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) a zjednotenie chronometráže so spojom 307431/33
 • spoj 52 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, ZŠ z 18:08 hod. na 18:13 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 53 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 20:10 hod. na 20:05 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas celého kalendárneho týždňa)
 • spoj 54 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307432             Prievidza – Nitrianske Rudno – Nevidzany

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 18:25 hod. na 18:20 (zjednotenie odchodov spojov počas celého kalendárneho týždňa)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Nevizdany, Jednota z 19:20 hod. na 19:15 hod. (zlepšenie prestupu na zast. Bojnice, nem. na spoj 307434/57 na smer Kanianka)

Linka 307433             Prievidza – Opatovce n./Nitrou – Kocurany

 • spoj 2 zrušený spoj
 • spoj 14 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Prievidza, aut. st. – Prievidza, SAD

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 12 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307420/1 a zmenou trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez Bojnice, nem. a Bojnice, Lidl (vynechá Bojnice, ZŠ)
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 24 zlúčený so spojom 307434/62 a zmena premávania spoja z „premáva pracovné dni“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“
 • spoj 59 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 20:30 hod. na 20:25 hod. v dôsledku posunu spoja 307434/74 z 20:50 hod. na 20:45 hod.
 • spoj 62 spoj zlúčený so spojom 307434/24 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 63 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 69 nový spoj; vytvorenie nadväznosti na príchod vlaku Os 5533 s príchodom 20:44 hod. zo smeru Topoľčany
 • spoj 71 nový spoj; vznikol prelinkovaním a skrátením spoja 307420/10 v úseku Zemianske Kostoľany,ENO – Prievidza,aut.st. (možnosť tarifne zvýhodneného prestupu z 307410/20 a 22)
 • spoj 72 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307420/1 a zmenou trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez Bojnice, nem. a Bojnice, Lidl (vynechá Bojnice, ZŠ)
 • spoj 74 nový spoj; vznikol prelinkovaním 307420/13 a zmenou trasovania spoja – spoj skrátený v úseku Prieviza,aut.st. – Zemianske Kostoľany,ENO a zároveň pretrasovaný cez Bojnice, nem. a Bojnice, Lidl (vynechá Bojnice, ZŠ)
 • spoj 76 nový spoj
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka, Jednota z 12:50 na 14:25 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na novo vzniknutý spoj 307435/23 s odchodom 15:00 hod. z Prievidza, aut.st. na smer Trenčín

Linka 307435            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 3 do zoznamu zastávok spoja doplnená Trenčín, Električná, nem.
 • spoj 7 do zoznamu zastávok spoja doplnená Trenčín, Električná, nem.
 • spoj 9 do zoznamu zastávok spoja doplnená Trenčín, Električná, nem.
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. zo 18:00 hod. na 17:45 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas pracovného týždňa a nedieľ)
 • spoj 23 nový spoj s odchodom 15:00 hod. zo zast. Prievidza, aut.st.; vyplnenie rezervy v dopravnej obsluhe počas nedieľ a zároveň poskytnutie nadväznosti:
  • na zast. Trenčín, aut.st. na vlaky Ex 611 TATRAN na smer Košice, R 710 POVAŽAN na smer Bratislava
  • na zast. Prievidza, aut.st. zo spojov 307426/20 zo smeru Handlová a 307401/44 zo smeru Kľačno
  • na zast. Nováky, Horné Lelovce zo spojov 307414/28 zo smeru Valaská Belá a 305404/27 zo smeru Partizánske
  • na zast. Bánovce n. Bebravou, AS zo spojov 301415/28 zo smeru Haláčovce
 • spoj 24 nový spoj s odchodom 17:35 hod. zo zast. Trenčín, aut.st; vyplnenie rezervy v dopravnej obsluhe počas nedieľ a zároveň poskytnutie nadväznosti:
  • na zast. Trenčín, aut.st. z vlakov R 16711 POVAŽAN zo smeru Bratislava a Ex 608 TATRAN zo smeru Košice
  • na zast. Bánovce n. Bebravou, AS na spoje 309433/22 na smer Trenčín, 305402/28 na smer Partizánske, 301402/61 na smer Slatina n. Bebravou a 301411/11 na smer Topoľčany
  • na zast. Nováky, Horné Lelovce zo spoja 307414/27 na smer Valaská Belá
 • spoj 25 nový spoj s odchodom 19:00 hod. zo zast. Prievidza, aut.st.; vyplnenie rezervy v dopravnej obsluhe počas nedieľ a zároveň vytvorenie nadväznosti:
  • na zast. Trenčín, aut.st. na vlaky RJ 1045 na smer Žilina, Ex 17625 TATRAN na smer Vrútky a R 714 POVAŽAN na smer Bratislava
  • Prievidza, aut.st. zo spoja 307431/52 zo smeru Nitrianske Rudno
 • spoj 26 nový spoj s odchodom 20:35 hod. zo zast. Trenčín, aut.st.; vyplnenie rezervy v dopravnej obsluhe počas nedieľ a zároveň poskytnutie nadväznosti:
  • na zast. Trenčín, aut.st. z vlakov REX 1745  zo smeru Bratislava a Ex 17630 ŠARIŠAN zo smeru Prešov
  • na Prievidza,aut.st. na spoj 307431/55 na smer Nitrianske Rudno, na spoj 307427/75 na smer Handlová a 307433/37 na smer Kocurany

Linka 307436             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 2 rozdelený na 2 spoje a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 1.7. do 30.8.“ na „premáva v pracovné dni“:
  • spoj 307436/2 premávajúci v úseku Seč, MŠ – Nitrianske Rudno, rázc. s príchodom 4:50 hod., aby sa zabezpečila nadväznosť na 307438/2 na smer Zemianske Kostoľany, ENO
  • spoj 307436/4 premávajúci v úseku Nitrianske Rudno, rázc. – Zemianske Kostoľany, ENO s odchodom 5:10 hod., ktorý vypĺňa rezervu v dopravnej obsluhe predmetného úseku medzi 4:53 hod. a 6:03 hod. (požiadavka cestujúcej verejnosti)
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, rázc. z 19:05 hod. na 19:00 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas pracovných dní a sobôt)
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zast. Seč, MŠ z 18:50 hod. na 18:45 hod. (zjednotenie odchodov spoja počas pracovných dní a sobôt)
 • spoj 48 zlúčený so spojom 307436/2 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky

Linka 307437             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Temeš – Čavoj

 • spoj 1 nový spoj s odchodom 22:50 zo zast. Nitrianske Rudno, ZŠ (po zrušení 307437/45 zabezpečená obsluha obcí Rudnianska Lehota a Nevidzany), ktorý je zároveň pokračujúcim spojom 307431/41 z Prievidze
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj, Jednota z 12:25 hod. na 12:28 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Temeš, rázc. zo spoja 307415/11 zo smeru Prievidza a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.)
 • spoj 45 zrušený spoj; pre obec Rudnianska Lehota a Nevidzany zabezpečený tarifne zvýhodneným prestupom na zast. Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307438/38
 • spoj 46 zrušený spoj; pre obec Čavoj zabezpečený tarifne zvýhodneným prestupom na zast. Valaská Belá, Klin na spoj 307438/34, pre obec Nevidzany dopravná obsluha zaniká bez náhrady

Linka 307438             Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) a vytvorenie tarifne zvýhodneného prestupu na zast. Nitrianske Rudno, rázc. zo spoja 307436/2, ktorý bol skrátený v úseku Nitrianske Rudno, rázc. – Zemianske Kostoľany, ENO
 • spoj 25 rozdelený na 2 spoje:
  • spoj 25 s nezmeneným trasovaním spoja a zmenou premávania spoja z „premáva v sobotu, v nedeľu, nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva 31.12.“
  • spoj 27 nový spoj so zmenou trasovania spoja; spoj obslúži zast. Temeš,OcÚ a zmena premávania spoja na „premáva v sobotu a nepremáva 6.1.“ (súvisí s úpravou na spoji 307438/32)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami v úseku Nováky, poliklinika –  Nitrianske Rudno, ZŠ (0 min.)
 • spoj 34 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obec Rudnianska Lehota (po zrušenom spoji 307437/46), vynechá Temeš (zabezpečené novým spojom 307438/37) a vynechá tiež miestne časti obce Diviaky n. Nitricou – Máčov a Banky (trasovaný cez Diviaky n. Nitricou, Jednota)
 • spoj 37 nový spoj (po zmene trasovania spoja 307438/34); tarifne zvýhodnený prestup na zast. Temeš,rázc. na spoj 307438/34
 • spoj 38 nový spoj (po zmene trasovania spoja 307437/45); tarifne zvýhodnený prestup na zast. Valaská Belá, Klin na spoj 307438/34
 • spoj 43 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obce Temeš a Čavoj (po zrušení spoja 307437/45)

Linka 307440             Rudnianska Lehota – Nitrianske Rudno – Dolné Vestenice

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 2 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianke Rudno, rázc. z dôvodu zobrazenia nadväznosti na spoje s odchodom 6:50 hod. pre vyhľadávače dopravných spojení a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-4 min.) z dôvodu zobrazenia nadväznosti na zast. Diviaky n. Nitricou, Jednota na spoj 307416/23 na smer Liešťany
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, rázc. z 5:05 hod. na 5:07 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spojov 307432/2 zo smeru Nevidzany a 307438/6 zo smeru Valaská Belá a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)

Linka 307441             Zem. Kostoľany – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-10 min.)
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridané Nitrianske Sučany, RD a Nitrianske Sučany, nám. (zachádzka)
 • spoj 17 zrušený spoj

Linka 307442             Zem. Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.)
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.)
 • spoj 10 nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307418/7
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.)
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.)
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+3 min.)
 • spoj 37 úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.)
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky, žel.st. z 21:35 hod. na 21:30 hod. (zánik požiadavky na nadväznosť z vlaku Os 757 Bojnice so súčasným príchodom 21:40 hod.)

 

 

 

 

 

 Naspäť na Blog