Od 1.9.2023 – prímestská doprava – zmena cestovných poriadkov

Vážení cestujúci,

od 1.9.2023 dochádza k úprave cestovných poriadkov pre prímestskú hromadnú dopravu.

ZOZNAM ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY DOPRAVCU SAD PRIEVIDZA A. S.
OD 1. 9. 2023

Linka 301401             Bánovce n. Bebravou – Horňany – Motešice – Dubnica n./V./Trenčín

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 4:25 hod. na 5:25 hod. v snahe eliminovať súbeh po predĺžení spoja 309409/4 vychádzajúceho už z Bánovce n. Bebravou,AS
 • spoj 9 do zoznamu zastávok spoja doplnená Motešice,rázc. Peťovka (2.0)
 • spoj 27 nový spoj
 • spoj 34 nový spoj

Linka 301402             Bánovce n. Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 1 prelinkovaný spoj 301417/11
 • spoj 3 prelinkovaný spoj 301417/15
 • spoj 5 prelinkovaný spoj 301417/17
 • spoj 8 prelinkovaný spoj 301417/6
 • spoj 13 prelinkovaný spoj 301417/5
 • spoj 17 prelinkovaný spoj 301417/7
 • spoj 29 prelinkovaný spoj 301417/9
 • spoj 32 prelinkovaný spoj 301402/10
 • spoj 38 zmena trasovania spoja; spoj bude zachádzať až na Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Sever (súvisí so zmenou odchodu spoja 301411/17 na odchod 14:15 hod. z Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Sever a následnou zmenou na 301415/34)
 • spoj 46 prelinkovaný spoj 301402/14
 • spoj 58 prelinkovaný spoj 301402/8
 • spoj 62 prelinkovaný spoj 301417/4
 • spoj 67 prelinkovaný spoj 301402/75

Linka 301404             Prievidza – Bánovce n./B. – Veľká Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj po Bánovce n. Bebravou,AS obslúži ako prvú IV. ZŠ, následne I. ZŠ a až na záver II. a III. ZŠ
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 odstránený zo zoznamu spojov (nahradený 307435/17)
 • spoj 32 úprava zastavovania spoja – spoj nebude obsluhovať zast. Mníchova Lehota,žel.st.; Bánovce n. Bebravou,SAD; Brezolupy,Malý Jerichov a Brezolupy,Veľký Jerichov a Horné Vestenice,Kúty a odstránený zo zoznamu spojov; v CP ďalej vedený pod číslom 307435/22

Linka 301405             Bánovce n. Bebravou – Dubnička

 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 16:53 hod. na 16:55 hod. v dôsledku nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoj 301411/22 zo smeru Topoľčany

Linka 301408             Bánovce n. Bebravou – Miezgovce

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Bánovce n. Bebravou,IV.ZŠ (nízke frekvencie) a jeho trasovanie bude štandardizované s ostatnými spojmi linky 301408 a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,Zornica-Eterna a Bánovce n. Bebravou,Elmos
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 14 do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,Elmos; do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,Zornica-Eterna; do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,rázc. (1.0) a do zoznamu zastávok spoja doplnené Bánovce n. Bebravou,Stred lekáreň a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Miezgovce,OcÚ z 15:10 hod. na 15:15 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoja nebude obsluhovať zast. Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Juh a úprava jazdnej doby
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 301411             Bánovce n. Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 7:45 hod. na 7:50 v dôsledku nadväznosti zo spoja 307435/16 s príchodom 7:47 hod. zo smeru Trenčín a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj nebude trasovaný cez Žabokreky n./Nitrou z dôvodu súbehu v úseku Topoľčany – Žabokreky n./Nitrou s vlakom Os 5513 s odchodom 9:36 hod. z Topoľčian a v úseku Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n. Bebravou so spojom 301420/13 s odchodom 10:11 hod. zo zast. Žabokreky n./Nitrou,hor. koniec; zároveň vytvorenie nadväznosti počas pracovných dní na spoj 301416/19 s odchodom 10:15 hod. na smer Dubodiel
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 9:30 hod. na 12:00 hod. z dôvodu zabráneniu súbehu so spojov po úprave spoj 301411/37 a zároveň z dôvodu vytvorenia nadväznosti na vlak Os 5018 na smer Nitra a spoja 406405/53 na smer Nitra
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nadlice,nám. z dôvodu nadväznosti na spoje 305417/17 (školské vyučovanie) a 305417/23 (školské prázdniny) a zároveň zachovanie prestupu na zast. Rybany,žel.st. na spoje 301413/4 (školské vyučovanie) a 305413/6 (školské prázdniny)
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 11:10 hod. na 11:15 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 305417/17 zo smeru Partizánske a ú úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 12:55 hod. na 13:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Sever z 14:20 hod. na 14:15 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12. a premáva tiež od 27. do 30.12.“ a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Bánovce n. Bebravou,AS na spoje 301404/31 na smer Svinná a 301415/39 na smer Haláčovce
 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 18:25 hod. na 18:30 hod. z dôvodu zjednotenia odchodov spojov počas celého kalendárneho týždňa (301411/33 a 43) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS zo 16:10 hod. na 16:15 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 nový spoj
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 32 zlúčený so spojom 18 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 18:25 hod. na 18:30 hod. z dôvodu zjednotenia odchodov spojov počas celého kalendárneho týždňa (301411/21 a 43) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 35 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 36 zrušený; v úseku Topoľčany,AS – Nadlice,most zabezpečený spojom 305416/2 a od zast. Nadlice,most spoj pokračuje do Partizánskeho
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 10:05 hod. na 9:50 hod. (prispôsobenie sa zmene na spoji 307435/12 (zachovanie pokračujúceho spoja)
 • spoj 38 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 18:50 hod. na 19:15 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 39 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 41 nový spoj
 • spoj 43 nový spoj
 • spoj 12, 3638 zastávka Rajčany,RD odstránená zo zoznamu zastávok spojov

Linka 301412             Bánovce n. Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 14 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 30.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 23.12 do 5.1., od 27.2. do 3.3., od 6.4. do 11.4., od 3.7. do 31.8. a od 30. do 31.10.“

Linka 301413             Zlatníky – Rybany – Partizánske

 • spoj 4 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 23.12 do 5.1., od 27.2. do 3.3., od 6.4. do 11.4., od 3.7. do 31.8. a od 30. do 31.10.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 27.12. do 30.12.“ (zlúčený so spojom 6)
 • spoj 6 zlúčený so spojom 4 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 301414             Bánovce n. Bebravou – Rybany – Zlatníky – Cimená

 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 43 úprava jazdnej doby v úseku Rybany,žel.st. – Šišov,č.d.161 z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 301411/30 zo smeru Topoľčany

Linka 301415             Bánovce n. Bebravou – Halačovce – Zlatníky

 • spoj 34 zmena trasovania spoja; spoj skončí na Bánovce n. Bebravou,AS (nebude zachádzať až k Bánovce n. Bebravou,Tatra Sipox Juh)

Linka 301416             Bánovce n. Bebravou – Dubodiel

 • spoj 48 zmena odchodu spoja zo zast. Dubodiel,Jednota z 16:35 hod. na 16:40 v dôsledku nadväznosti na spoj 309412/23 s príchodom 16:35 hod. na zast. Dubodiel,Jednota zo smeru Trenčín

Linka 301417             Bánovce n. Bebravou – Motešice – Čierna Lehota

 • spoj 4 spoj prelinkovaný na 301402/62
 • spoj 5 spoj prelinkovaný na 301402/13
 • spoj 6 spoj prelinkovaný na 301402/8
 • spoj 7 spoj prelinkovaný na 301402/17
 • spoj 8 spoj prelinkovaný na 301402/58
 • spoj 9 spoj prelinkovaný na 301402/29
 • spoj 10 spoj prelinkovaný na 301402/32
 • spoj 11 spoj prelinkovaný na 301402/1
 • spoj 14 spoj prelinkovaný na 301402/46
 • spoj 15 spoj prelinkovaný na 301402/3
 • spoj 17 spoj prelinkovaný na 301402/5

Linka 301420             Partizánske – Rybany – Bánovce n. Bebravou – Svinná – Trenčín

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; spoj namiesto zast. Bánovce n. Bebravou,Horné Ozorovce,osada obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 5 nový spoj; reakcia na dopyt cestujúcich po spoji v úseku Partizánske – Bánovce n. Bebravou s príchodom cca. 5:40 hod.
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 prelinkovaný spoj 307435/11 so zmenou trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 5:55 hod. na 5:50 hod. a úprava jazdnej doby spoja; zo zoznamu zastávok spoja odstránená Bánovce n. Bebravou,Horné Ozorovce a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu podľa možnosti skoršieho príchodu na zast. Rybany,žel.st. z dôvodu nadväznosti zo spoja 301409/11 na smer Vysočany
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 16 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 17 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307435/12 a úpravou trasovania
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Rybany,žel.st. na spoj 301413/4 na smer Šišov,Jednota
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Mníchova Lehota,žel.st. a Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 15:35 hod. na 15:40 hod. v dôsledku zachovania nadväznosti na odchody vlakov 16:38 hod., resp. 16:40 na smer Bratislava, resp. Košice a zároveň zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 33 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 36 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 38 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zast. Trenčín,aut.st. z 7:18 hod. na 7:25 hod. z dôvodu vhodnejšieho rozdelenia ponuky spojov po 7:00 hod.
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 6:40 hod. na 6:35 hod. z dôvodu vhodnejšieho rozdelenia ponuky spojov na smer Trenčín a najmä z dôvodu skrátenia nadväznosti na smer Trenčín zo spoja 301407/6 po posune spoja 301420/9
 • spoj 42 zmena trasovania spoja; spoj obslúži zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička,OC
 • spoj 43 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/3
 • spoj 44 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/2
 • spoj 45 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/1
 • spoj 46 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/4
 • spoj 47 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/5 a 9
 • spoj 48 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/8
 • spoj 49 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/11
 • spoj 50 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/10
 • spoj 52 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/16
 • spoj 54 nový spoj; vznikol prelinkovaním 305401/12

Linka 305401             Partizánske – Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n./Bebravou

 • spoj 1 spoj prelinkovaný na 301420/45
 • spoj 2 spoj prelinkovaný na 301420/44
 • spoj 3 spoj prelinkovaný na 301420/43
 • spoj 4 spoj prelinkovaný na 301420/46
 • spoje 5 a 9 zlúčené v jeden spoj, ktorý je po prelinkovaný vedený ako 301420/47
 • spoj 7 spoj prelinkovaný na 301420/51
 • spoj 8 spoj prelinkovaný na 301420/48
 • spoj 10 spoj prelinkovaný na 301420/50
 • spoj 11 spoj prelinkovaný na 301420/49
 • spoj 12 spoj prelinkovaný na 301420/54
 • spoj 13 nový spoj; v úseku Partizánske,AS – Ostratice,Malé Ostratice len prelinkovaný 305419/7 a v úseku Ostratice,Malé Ostratice – Bánovce n. Bebravou,AS úplne nový spoj, ktorý je po prelinkovaní vedený ako 301420/53
 • spoj 14 zrušený spoj
 • spoj 16 spoj prelinkovaný na 301420/52

Linke 305401 Partizánske – Žabokreky n./Nitrou – Bánovce n. Bebravou bola s účinnosťou
od 1.9.2023 ukončená platnosť.

Linka 305404             Partizánske – Hradište – Nováky – Zem. Kostoľany – Prievidza

 • spoj 3 zmena trasovania spoja; spoj bude začínať už na zast. Partizánske,AS
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 18:40 hod. na 18:45 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky,poliklinika zo spoja 307411/24 zo smeru Prievidza
 • spoj 52 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Nováky,Mládež.vrátnica

Linka 305405             Veľký Klíž – Turčianky – Chynorany – Bánovce n. Bebravou

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; rozlíšenie príchodu a odchodu spoja na zast. Chynorany,žel.st. z dôvodu nadväznosti z vlaku R 748 Bojnice zo smeru Prievidza; mierne zrýchlenie spoja z dôvodu zlepšenia prestupu na zast. Nedanovce,Drnda na spoj 305421/13 na smer Topoľčany

Linka 305406             Partizánske – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Pažiť

 • spoj 7 zmena trasovania spoja; spoj bude začínať už na zast. Partizánske,AS, eliminuje sa prázdny prejazd v úseku Partizánske,AS – Partizánske,nem.
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305408             Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 21 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 10:40 hod. na 11:25 hod. (vhodnejšie rozloženie ponuky spojov)

Linka 305412             Partizánske – Bošany – Veľký Klíž

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 12:05 hod. na 12:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 20:10 hod. na 20:15 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305413             Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 4:36 hod. na 4:40 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 6:25 hod. na 6:30 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/20 a odstránenie disproporcie dlhšej jazdnej doby cez víkend v porovnaní s pracovným týždňom
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 9:00 hod. na 9:05 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/18
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 12:55 hod. na 13:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/18
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 15:45 hod. na 15:50 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Bošany,ŠM na spoj 305415/38 a 40 a na zast. Bošany,Baštín zo spoja 305415/38 a 40 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami spoj 12               úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište zo 17:20 hod. na 17:15 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti na spoj 305421/26 a zo spoja 305418/19 na zast. Bošany,nám. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/8
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište zo 18:25 hod. na 18:30 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/8
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište zo 19:05 hod. na 19:10 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305413/4 a odstránenie disproporcie dlhšej jazdnej doby cez víkend v porovnaní s pracovným týždňom
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zast. Veľký Klíž,Klížske Hradište z 9:00 hod. na 9:05 hod., zjednotenie odchodu spoja a chronometráže so spojom 305413/5 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305414             Veľký Klíž – Bošany – Topoľčany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 zrušený spoj; málo vyťažený spoj, možnosť využiť spoj s odchodom 13:25 hod. zo zast. Brodzany
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 13 zrušený spoj; súbeh so spojom 305421/15, ktorý pre súčasné prepravné prúdy cestujúcich vie ponúknuť dostatočnú kapacitu
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305415             Partizánske – Bošany – Topoľčany – Súlovce

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami, čím sa v úseku Bošany,Baštín – Partizánske,AS zjednotí jazdná doba so spojom 305415/6
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zast. Solčany,ZŠ z 5:10 hod. na 5:00 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami, čím sa v úseku Bošany,Baštín – Partizánske,AS zjednotí jazdná doba so spojom 305415/4
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Solčany,ZŠ z 9:55 hod. na 10:00 hod.
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 14:43 hod. na 14:45 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Súlovce,farma SPLP
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 do zoznamu zastávok spoja doplnené Solčany,RD a Krnča,rázc.(3.0)
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Oponice,nám. z 12:15 hod. na 12:25 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami, čím sa v úseku Bošany,Baštín – Partizánske,AS zjednotí jazdná doba so spojom 305415/20 a 30
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a úprava jazdnej doby, čím sa v úseku Bošany,Baštín – Partizánske,AS zjednotí jazdná doba so spojom 305415/18 a 30
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Súlovce,farma SPLP a zároveň úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 25 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Súlovce,farma SPLP
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/4
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Súlovce z 12:15 hod. na 12:20 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami, čím sa v úseku Bošany,Baštín – Partizánske,AS zjednotí jazdná doba so spojom 305415/20 a 18
 • spoj 31 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/6
 • spoj 32 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 33 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/8
 • spoj 34 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 35 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/28
 • spoj 36 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/10
 • spoj 37 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/12
 • spoj 38 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/18
 • spoj 39 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/16
 • spoj 40 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/14
 • spoj 41 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/22
 • spoj 42 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/20
 • spoj 43 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/1
 • spoj 44 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/3
 • spoj 45 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/19
 • spoj 46 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/7
 • spoj 48 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/9
 • spoj 50 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/11
 • spoj 52 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/13
 • spoj 54 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305418/21

Linka 305416             Partizánske – Chynorany – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 2            nový spoj; v úseku Topoľčany,AS – Nadlice,most v približných časoch pôvodne premávajúceho 301411/36 – od zast. Nadlice,most následne predĺžený až na Partizánske,AS
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami Partizánske,Veľké Bielice,most – Chynorany,rázc.; zjednotenie chronometráže so spojom 305416/23
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami spoj 5              úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 9:00 hod. na 9:05 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; jednotenie chronometráže so spojom 305416/27
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305416/36
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305416/3
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 14:55 hod. na 14:50 hod. (zjednotenie odchodov počas pracovných dní a víkendov) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305416/15
 • spoj 36 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305416/18

Linka 305417             Partizánske – Chynorany/Ostratice – Livinské Opatovce

 • spoj 3 zrušený spoj
 • spoj 4 zrušený spoj
 • spoj 5 nový spoj; vznikol prelinkovaný 305419/17 a odstránením dopravnej obsluhy zast. Ostratice,Veľké Ostratice, Ostratice,Malé Ostratice a Ostratice,Jednota
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zlepšenia prestupných väzieb na zastávke Nadlice,most, resp. Nadlice,nám.
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305417/15, 19
 • spoj 18 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 305417/16 a zmena odchodu spoja zo zast. Livinské Opatovce,konečná z 16:45 hod. na 16:15 hod. a zároveň zmenou trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Ostratice – namiesto toho obslúži Nadlice a Chynorany (doplnenie dopravnej ponuky v úseku Nadlice – Partizánske,AS medzi 15:53 hod. a 16:48 hod.)
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305417/15, 17
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami z dôvodu zlepšenia prestupných väzieb na zastávke Nadlice,most, resp. Nadlice,nám.

Linka 305418             Partizánske – Krnča – Topoľčany

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/43
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/44
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/29
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/31
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/46
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/33
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/48
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/36
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/50
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/37
 • spoj 13 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/52
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305418/18, 20 a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/40
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/39
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305418/14, 20 a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/38
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/45
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305418/14, 18 a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/42
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/54
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/41
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zároveň spoj prelinkovaný na 305415/35

Linke 305418 Partizánske – Krnča – Topoľčany bola s účinnosťou
od 1.9.2023 ukončená platnosť.

Linka 305419             Partizánske – Livinské Opatovce – Pravotice

 • spoj 7 zrušený spoj; kompletne zabezpečený novým spojom 305401/13
 • spoj 16 spoj prelinkovaný na 305417/18
 • spoj 17 spoj prelinkovaný na 305417/5

Linke 305419 Partizánske – Livinské Opatovce – Pravotice bola s účinnosťou
od 1.9.2023 ukončená platnosť.

Linka 305420             Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cerová

 • spoj 3 nový spoj; v úseku Partizánske,AS – Oslany,nám. úplne nový spoj; v úseku Oslany,nám.-Radobica,nám. kopíruje trasu spoja 307407/27 – bez zachádzky na zast. Radobica,Cerová,polesie
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305421             Partizánske – Bošany – Topoľčany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 4:54 hod. na 4:55 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 5:45 hod. na 5:40 hod.; zjednotenie odchodu spoja a chronometráže so spojom 305421/32 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 6:40 hod. na 6:50 hod.; zjednotenie odchodu spoja a chronometráže so spojom 305421/29 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 9:05 hod. na 9:10 hod., úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zjednotenie odchodov spoja so spojom 305421/30
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 12:40 hod. na 12:50 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Bošany.nám. zo spoja 305412/14 zo smeru Veľký Klíž
 • spoj 14 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 24 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 27 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 29 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 6:40 hod. na 6:50 hod. a úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zjednotenie odchodov spoja so spojom 305421/5
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 9:15 hod. na 9:10 hod.; úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zjednotenie odchodov spoja so spojom 305421/12
 • spoj 32 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 305422             Partizánske – Veľký Klíž – Skýcov – Bošany – Topoľčany

 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305422/7 v úseku Partizánske – Veľký Klíž,Klížske Hradište
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 305422/5 v úseku Partizánske – Veľký Klíž,Klížske Hradište

Linka 307401             Prievidza – Nitrianske Pravno – Kľačno/Nitrianske Pravno,Vyšehr.

 • spoj 30 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307402             Prievidza – Nitrianske Pravno – Tužina

 • spoj 1 nový spoj; nahradenie súčasného prejazdu
 • spoj 23 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Prievidza,aut.st. – Nitrianske Pravno,za kostolom
 • spoj 30 zmena odchodu spoja zo zast. Tužina,hor. koniec z 13:20 hod. na 14:00 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nitrianske Pravno,za kostolom na spoj 307401/44 na smer Prievidza
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 49 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 59 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 61 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 66 zmena odchodu spoja zo zast. Tužina,hor.koniec z 15:45 hod. na 16:05 hod. a zároveň zmena trasovania spoja; spoj bude predĺžený až do Prievidze

Linka 307403             Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová/Chvojnica

 • spoj 95 zmena premávania spoja z „premáva každý deň v roku, nepremáva 24.12. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni, v nedele a v štátne sviatky, nepremáva 24.12. a 31.12.“
 • spoj 99 nový spoj; vznikol odčlenením od spoja 95 z dôvodu odlišného premávania počas sobôt a predĺženia spoja v úseku Prievidza,aut.st. – Nitrianske Pravno,Jednota
 • spoj 104 zmena odchodu spoja zo zast. Malinová z 12:20 hod. na 11:30 hod. a zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku Nitrianske Pravno,za kostolom – Prievidza,aut.st.

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 41 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307407             Prievidza – Nováky – Zem. Kostoľany – Radobica,Cerová

 • spoj 8 spoj nebude obsluhovať zast. Zemianske Kostoľany,ENO a s tým súvisiaca úprava jazdnej doby s ohľadom na zachovanie prestupov na zast. Nováky,poliklinika; zjednotenie chronometráže so spojom 307407/24
 • spoj 22 do zoznamu zastávok spoja doplnená Zemianske Kostoľany,ENO a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 24 spoj nebude obsluhovať zast. Zemianske Kostoľany,ENO a s tým súvisiaca úprava jazdnej doby s ohľadom na zachovanie prestupov na zast. Nováky,poliklinika; zjednotenie chronometráže so spojom 307407/8
 • spoj 27 zrušený spoj; v úseku Oslany,nám. – Partizánske,AS zabezpečený novým spojom 305420/3; spoj bez náhrady zrušený len v úseku Radobica,nám. – Radobica,Cerová, polesie
 • spoj 38 zmena trasovania spoja; spoj nebude vychádzať z Radobica,Cerová,polesie ale z Radobica,nám. a zároveň zmena odchodu spoja z 13:50 hod. na 14:05 hod. z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Oslany,nám. na spoj 305408/8
 • spoj 45 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 49 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 51 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 62 zmena trasovania spoja; spoj nebude vychádzať z Radobica,Cerová,polesie ale z Radobica,nám. a zároveň zmena odchodu spoja z 13:50 hod. na 14:05 hod. z dôvodu zatraktívnenia nadväznosti na zast. Oslany,nám. na spoj 305408/8

Linka 307408             Prievidza – Zem. Kostoľany – Oslany,Ľubianka

 • spoj 37 zrušený spoj; nahradený spojom 307429/33, ktorý vznikol so spoja 307408 so zmenou trasovania (obslúži Prievidza,Prior namiesto Prievidza,Nestlé a Prievidza,tehelňa) a zároveň jeho predĺžením až na zast. Partizánske,AS

Linka 307409             Prievidza – Nováky – Malé Kršteňany – Kolačno – Partizánske

 • spoj 17 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Veľké Uherce,rázc. k žel.st.
 • spoj 27 úprava trasovania spoja – spoj nebude obsluhovať obce Malé a Veľké Kršteňany; spoj odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky a vedený pod novým spojom 307429/31

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zem. Kostoľany – Oslany

 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať na zast. Nováky,Mládež.vrátnica

Linka 307411             Prievidza – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami v snahe zjednotiť odchody spoja v úseku Nováky,poliklinika – Nováky,žel.st. so spojom 307411/30
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie z 16:50 hod. na 16:45 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti na spoj 3074 na smer Kanianka
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zast. Lehota pod Vtáčnikom,otoč. z 10:20 hod. na 10:15 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti na spoj 307407/8 na smer Prievidza

Linka 307412             Prievidza – Nováky,Mládež.vrátnica – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307414             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 9 zmena trasovania spoja; spoj obslúži Čavoj, čím sa zjednotí trasovanie so spojom 307414/17, následkom čoho môže byť spoj odstránený zo zoznamu spojov danej linky
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 zlúčený so spojom 9 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 27 rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307432/9 zo smeru Prievidza cez Bojnice, Šútovce; zjednotenie odchodov spoja v úseku Nitrianske Rudno,rázc. – Liešťany,Jednota so spojom 307432/9
 • spoj 32 zlúčený so spojom 36 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zast. Valaská Belá,krištáľ z 15:35 hod. na 15:30 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na vlak REx 17752 Bojnice s odchodom 16:26 hod. na smer Bratislava

Linka 307415             Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 5 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni; nepremáva 23.12., od 27.12. do 30.12. a od 2.1. do 5.1.“ na „premáva v pracovné dni“ (namiesto zrušeného spoja 307415/7 – zlúčenie spojov) a zároveň zmena trasovania spoja; spoj neobslúži zast. Prievidza,Nestlé a Prievidza,tehelňa – naopak obslúži zast. Prievidza,Prior
 • spoj 7 zlúčený so spojom 5 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. zo 14:24 hod. na 14:25 hod., úprava jazdnej doby medzi zastávkami a rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Nitrianske Rudno,rázc.
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj,Jednota z 9:10 hod. na 9:05 hod. a zároveň v úseku zast. Čavoj,Jednota – Nováky,Horné Lelovce zjednotenie odchodov spoja so spojom 307415/20
 • spoj 19 zlúčený so spojom 17 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj,Jednota z 9:00 hod. na 9:05 hod. a zároveň v úseku zast. Čavoj,Jednota – Nováky,Horné Lelovce zjednotenie odchodov spoja so spojom 307415/18; zlepšenie nadväznosti na spoj 511435/2 na smer Žilina)
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj obslúži obce Nevidzany a Temeš (namiesto 307438/27, ktorého snahou je rýchlejšie dopraviť do obce Valaská Belá z dôvodu odchodu nasledovného spoja, ktorý má nadväznosť na REx 17752 Bojnice s odchodom 16:26 hod. na smer Bratislava)

Linka 307417             Prievidza – Nováky – Bystričany,Chalmová

 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Nováky,žel.st. z 12:45 hod. na 12:50 hod.
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 13:20 hod. na 13:15 hod.

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zast. Kamenec p./Vtáčnikom,konečná z 10:50 hod. na 10:45 hod.
 • spoj 36 úprava trasovania spoja – spoj bude skrátený v úseku Nováky,žel.st. – Nováky,Mládež.vrátnica
 • spoj 37 úprava trasovania spoja – spoj bude skrátený v úseku Nováky,Mládež.vrátnica – Nováky,žel.st.

Linka 307420             Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 5 zmena trasovania spoja; spoj bude zastavovať na zast. Nováky,žel.st., aby sa vytvoril prestup na spoj 307435/7 pre cestujúcich z Koša a Sebedražia (nutný peši presun na zast. Nováky,Horné Lelovce)

Linka 307423             Prievidza – Sebedražie – Koš – Cigeľ

 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 22:20 hod. na 22:25 z dôvodu nadväznosti na spoj MHD linky 307183 (zo zast. Prievidza,BROSE)

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Hanlová,centrum z 6:20 hod. na 6:25 hod. v dôsledku nadväznosti zo spoja 307427/14 s príchodom 6:20 hod. zo zast. Handlová,GeWiS a zároveň zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,GeWiS a Handlová,Vežička (zachádzka recipročne presunutá na spoj 307427/14)
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307427             Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 7 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni a v soboty, nepremáva 24.12.“
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 5:45 hod. na 5:35 hod. a zároveň zmena obsluhy zastávok – spoj bude zastavovať na všetkých zastávkach linky 307427 v úseku Prievidza,aut.st. – Handlová,centrum a zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,baňa a Handlová,nem. – naopak obslúži zast. Handlová,Vežička a Handlová,GeWiS
 • spoj 13 úprava trasovania spoja – spoj nebude obsluhovať zast. Prievidza,GeWiS; spoj zlúčený so spojom 307427/23 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 14 úprava trasovania spoja – spoj nebude obsluhovať zast. Handlová,baňa a Handlová,nem.; namiesto toho obslúži zast. Handlová,GeWiS a Handlová,Vežička
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 23 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni“ na „premáva v pracovné dni a v sobotu, nepremáva 24.12.“
 • spoj 42 zmena trasovania spoja; spoj bude začínať už na Handlová,GeWiS
 • spoj 47 zmena trasovania spoja; spoj bude predĺžený až na zast. Handlová,GeWiS
 • spoj 56 do zoznamu zastávok spoja dopracovaná Handlová,GeWiS
 • spoj 60 zmena trasovania a odchodu spoja; spoj bude predĺžený v úseku Handlová,GeWiS – Handlová,centrum a od zast. Handlová,centrum je odchod spoja zmenený z 6:00 hod. na 6:15 hod.
 • spoj 72 do zoznamu zastávok spoja dopracovaná Handlová,sever
 • spoj 75 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 20:10 hod. na 20:15 hod. v dôsledku vytvorenia nadväznosti zo spoja 307435/18 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 95 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307428             Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zast. Handlová,baňa z 5:35 hod. na 5:30 hod. z dôvodu zapracovania zast. Prievidza,GeWiS a rizika príliš neskorého príchodu na zast. Prievidza,aut.st. v dôsledku ďalších nadväznosti

Linka 307429             Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 6 doplnená zastávka Bystričany,Vieska a úprava jazdnej doby medzi zastávkami spoj 17              doplnené zastávky Zemianske Kostoľany,Porobetón; Bystričany,Vieska a Bystričany,Chalmová,rázc.
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Prievidza,Nestlé a Prievidza,tehelňa; namiesto toho obslúži zast. Prievidza,Prior a úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 31 nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307409/27
 • spoj 33 nový spoj; vznikol predĺžením spoja 307408/37 o úsek Oslany,nám. – Partizánske,AS

Linka 307430             Handlová – Handlová,Morovno

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 6 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 9 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 11 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 12 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 15 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 18 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 20 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 22 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 26 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 28 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 31 úprava jazdnej doby medzi zastávkami

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zast. Seč,dol.koniec; Kostolná Ves,kult.dom a Kostolná Ves,rázc. z dôvodu nadväznosti zo spoja 307431/16 zo smeru Zemianske Kostoľany,ENO

Linka 307434             Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zast. Kanianka,Jednota z 5:55 hod. na 5:50 hod. v dôskedku nadväznosti na vlak REx s odchodom 6:16 hod. na smer Bratislava

Linka 307435             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n./B. – Trenčín

 • spoj 1 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
 • spoj 2 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zreálnenie skutočného stavu a tým zlepšenie nadväznosti na spoj 307425/1 pre vyhľadávače dopravných spojení
 • spoj 3 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zmena zastavovania spoja; spoj bude zastavovať na Trenčianske Mitice,rázc.
 • spoj 4 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 307435/8
 • spoj 5 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; a zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Prievidza,Prior
 • spoj 6 úprava jazdnej doby; zjednotenie chronometráže so spojom 307435/10
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 5:35 hod. na 5:30 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 307416/6 na zast. Nováky,Horné Lelovce, zo spoja 305404/7 na zast. Hradište,rázc.-E572 a najmä z dôvodu skoršieho príchodu do Trenčína a pridanie zastavovania na zast. Bánovce n. Bebravou,Horné Ozorovce z dôvodu nadväznosti zo spoja 301404/4 zo smeru Veľká Hradná
 • spoj 8 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 307435/4
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 12:35 hod. na 13:00 hod. z dôvodu zamedzenia súbehu so spojom 309433/26 a v snahe vytvoriť novú ponuku spoja medzi 13:10 hod. a 14:10 hod. z Bánoviec n. Bebravou na smer Trenčín a rovnako z dôvodu vytvorenia nadväznosti:
  • na zast. Nováky,Horné Lelovce zo spoja 307438/26 zo smeru Nitrianske Rudno
  • na zast. Dolné Vestenice,Jednota zo spoja 305404/26 zo smeru Nitrianske Sučany, Nitrica
  • na zast. Hradište,rázc.-E572 zo spoja 305402/17 zo smeru Partizánske
  • na zast. Bánovce n. Bebravou,AS zo spojov 305405/3 zo smeru Veľký Klíž, 301410/26 zo smeru Pečeňany
 • spoj 10 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; zjednotenie chronometráže so spojom 307435/6
 • spoj 11 odstránený zo zoznamu spojov, prelinkovaný na 301420
 • spoj 12 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať obce Dubodiel, Veľké Držkovce, Ruskovce a Dežerice ale trasovaný bude ako všetky spoje linky 307435 po ceste I/9; pre zlepšenie prehľadnosti v systéme liniek spoj prelinkovaný na 301420/20 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 13 zrušený spoj
 • spoj 14 zrušený spoj
 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza,aut.st. z 4:35 hod. na 4:30 hod. z dôvodu skoršieho príchodu do Trenčína a pridanie zastavovania na zast. Horné Vestenice,rázc. a Brezolupy,rázc.
 • spoj 16 úprava jazdnej doby medzi zastávkami; a zmena zastavovania spoja; spoj bude zastavovať na Brezolupy,rázc.; Horné Vestenice,rázc. a Prievidza,Gymnázium;
 • spoj 17 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zmena zastavovania spoja; spoj bude zastavovať na Brezolupy,rázc. a Horné Vestenice,rázc.
 • spoj 18 úprava jazdnej doby a zmena zastavovania spoja; spoj bude zastavovať na Brezolupy,rázc; Horné Vestenice,rázc. a Prievidza,Gymnázium; naopak nebude zastavovať na Svinná,žel.st.
 • spoj 19 nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301404/29 a zároveň zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať zast. Prievidza,Prior; Brezolupy,Malý Jerichov; Brezolupy,Veľký Jerichov a Bánovce n. Bebravou,SAD
 • spoj 21 úprava jazdnej doby medzi zastávkami a zmena zastavovania spoja; spoj nebude zastavovať na Mníchova Lehota,žel.st. a Svinná,žel.st.
 • spoj 20 úprava jazdnej doby; zjednotenie chronometráže s ostatnými spojmi
 • spoj 22 nový spoj; vznikol úpravou zastavovaní a zmenou jazdnej doby z pôvodného spoja 301404/32

Linka 307436             Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno,rázc. z 19:05 hod. na 19:00 hod.

Linka 307438             Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj nebude obsluhovať Čavoj (dovoz na rannú existuje, odvoz však absentuje) a Diviaky n. Nitricou časť Banky a Máčov (zjednotenie trasovania so spojom 6 premávajúcim v nedeľu); spoj zlúčený so spojom 307438/6 a odstránený zo zoznamu spojov
 • spoj 6 zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok (zjednotenie so spojom 307438/4)
 • spoj 15 zrušený spoj
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj nebude zachádzať cez Banky, Máčov, Nevidzany (obslúži spoj 307415/27) a Temeš (obslúži spoj 307415/27) ale trasovaný bude priamo po ceste II/574; spoj zlúčený so spojom 307438/25 a odstránený zo zoznamu spojov

Linka 307442             Zem. Kostoľany – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 60 úprava jazdnej doby medzi zastávkami            


Naspäť na Blog