Od 1.9.2022 – zmena cestovných poriadkov – prímestská doprava

Vážení cestujúci,

od 1.9.2022 nastávajú zmeny v cestovných poriadkoch pre  prímestskú dopravu. Zmeny sa týkajú nasledovných liniek:

Linka 301402            Bánovce nad Bebravou – Čierna Lehota

 • spoj 14 rozlíšený príchod a odchod spoja na zastávku Bánovce n. Bebravou, AS z dôvodu nadväznosti na 304501/1 na smer Banská Bystrica

Linka 301404            Prievidza – Bánovce n/Bebravou – Veľká Hradná – Svinná – Trenčín

 • spoj 16 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.
 • spoj 20 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.
 • spoj 32 do zoznamu zastávok spoja pridaná Trenčín, Hasičská ul.

Linka 301406            Bánovce nad Bebravou – Omastiná

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky Žitná-Radiša, Žitná, rázc. z 6:30 hod. na 6:28 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 301407/5 z Bánoviec n. Bebravou)
 • spoj 4 zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávku Bánovce n. Bebravou, IV. ZŠ a obslúži Bánovce n. Bebravou, Stred lekáreň
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 14:20 hod. na 14:25 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov

Linka 301407            Bánovce nad Bebravou – Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 14:55 hod. na 15:00 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 301411/36 z Topoľčian)
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 19:30 hod. na 19:35 hod. (zväčšenie priestoru na prestup zo spoja 307435/18 z Trenčína)

Linka 301411            Bánovce nad Bebravou – Chynorany – Topoľčany

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 27
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 10 a 15 – 19

Linka 301412            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky – Topoľčany

 • spoj 10           zmena odchodu spoja zo zastávky Topoľčany, AS z 11:20 hod. na 11:30 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Šišov, Jednota na spoj 301413/6 z Rybian)
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 12:30 hod. na 12:40 hod.

Linka 301413            Zlatníky – Rybany – Partizánske

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20 – 23 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Šišov, Jednota  na spoj 301412/10 z Topoľčian)

Linka 301414            Bánovce nad Bebravou – Zlatníky

 • spoj 8 do zoznamu zastávok spoja doplnená Dolné Naštice, Jednota
 • spoj 9 nový spoj; premáva v nedeľu (požiadavka zamestnancov po nočnej pracovnej zmene nastupujúcich na zastávke Bánovce n. Bebravou, AS + zamedzenie súbehu so spojom 301420/6)
 • spoj 15 zmena premávania spoja; spoj nebude premávať v nedeľu
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky Zlatníky, Jakoňovec, studienka z 12:50 hod. na 12:45 hod. a zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 15 – 17, 19 – 21 a 23 – 37
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 16, 17, 19 – 22 a 24 – 37

Linka 301415            Bánovce nad Bebravou – Haláčovce

 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, Tatra Sipox Juh zo 14:20 hod. na 14:25 hod. (z dôvodu nadväznosti na 301411/34 z Topoľčian)

Linka 301421            Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce

 • spoj 10 rozlíšený príchod a odchod spoja na zastávku Bánovce n. Bebravou, AS z dôvodu nadväznosti na:
  • spoj 301411/5 na smer Topoľčany
  • príchod Os 5304 z Trenčína

Linka 305402            Partizánske – Hradište – Bánovce n. Bebravou

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 5:20 hod. na 5:25 hod. a úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 307435/2 z Bánoviec n. Bebravou na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS zo 6:50 hod. na 6:45 hod. a úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 307419/16 z Hradišťa na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 18 a 26
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 6, 8 – 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21 a 27
 • spoj 18 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 14:25 hod. na 14:20 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 20 rozdelený na tri spoje:
  • spoj 20           zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 18:30 hod. na 18:25 hod. premávajúci v sobotu (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/37 z Partizánskeho na zastávke Hradište, rázc. a zároveň prispôsobenie odchodu spoja v týždni)
  • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, AS z 18:30 hod. na 18:25 hod. premávajúci v nedeľu a v štátny sviatok; spoj skrátený v úseku Hradište, rázc. – Partizánske, AS (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/37 z Partizánskeho na zastávke Hradište, rázc. a zároveň prispôsobenie odchodu spoja v týždni)
  • spoj 30 nový spoj v úseku Hradište, rázc. – Partizánske, AS premávajúci v nedeľu; časové vychýlenie spoja na zastávke Hradište, rázc. E572 z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 305403/6 z Novák
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávok 12, 13, 15 – 18 a 26
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 11 – 13, 15 – 18, 20, 21 a 26 (z dôvodu nadväznosti na spoje 307435/6 a 17 z/do Trenčína na zastávke Hradište, rázc. a 305403/7 z Hradišťa)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište, rázc. z 20:40 hod. na 20:45 hod. (vytvorenie nadväznosti na spoj 305403/11 z Bánoviec nad Bebravou)

Linka 305403            Bánovce n. Bebravou – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 11 a 12 (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/2 na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 2 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 4, 5, 7 – 14, 16 – 26, 29 a 35 (zatraktívnenie prestupu na spoj 305404/31 na zastávke Hradište, rázc. z Partizánskeho)
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Bánovce n. Bebravou, Tatra Sipox Juh z 5:28 hod. na 5:25 hod. a úprava medzizastákových časov (vytvorenie nadväznosti na spoj 305404/6 z Dolných Vesteníc na zastávke Hradište, rázc.)
 • spoj 6           zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 4, 5, 7 – 14, 16 – 25, 29 a 35 spôsobom, aby vznikla nadväznosti na spoje:
  • 305404/37 na zastávke Hradište, rázc. z Partizánskeho
  • 305402/30 na zastávke Hradište, rázc. do Partizánskeho
 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Hradište, rázc. E572 z 16:05 hod. na 16:10 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Dolné Vestenice, Jednota so spojom 307435/6; požiadavka z minulosti na zabezpečenie nadväznosti na REx stratila opodstatnenie)
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 10 – 14, 16 – 26, 29 a 30 spôsobom, aby vznikla nadväznosť na spoje:
  • 307411/20 na zastávke Nováky, poliklinika do Prievidze
  • 307418/65 na zastávke Nováky, žel. st. do Kamenca p./Vtáčnikom

Linka 305404            Partizánske – Hradište – Nováky – Zemianske Kostoľany – Prievidza

 • spoj 3 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 16 – 22 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Hradište, rázc. so spojom 305403/1 z Bánoviec n. Bebravou)
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 13, 14 a 39
 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 26, 29, 30 a 39 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Nováky, žel.st. na spoj 403504/4 na smer Nitra)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel.st. zo 10:25 hod. na 10:30 hod. a úprava medzizastávkových časov (skrátenie čakania na prestup na spoj 307415/5 na zastávke Nováky, Horné Lelovce)
 • spoj 26 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 12:35 na 12:40 hod. (vytvorenie nadväznosti na REx 1718 z Prievidze a zároveň nadväznosti na zastávke Hradište, rázc. na spoj 305402/17 z Partizánskeho)
 • spoj 27 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 14:20 hod. na 14:25 hod. spôsobom a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na spoj 305402/18 na zastávke Hradište, rázc. Hlavná ul. z Bánoviec n./Bebravou
  • na spoj 307408/58 na zastávke Nováky, žel. st. do Prievidze
 • spoj 31           zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 14:35 hod. na 14:25 hod. spôsobom (zosúladenie odchodu spoja s odchodom v sobotu) a zreálnenie medzizastávkových odchodov spoja spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na spoj 305403/2 na zastávke Hradište, rázc. E572 do Bánoviec n. Bebravou
  • na spoj 307414/28 na zastávke Nitrianske Sučany,Majer do Prievidze
  • na spoj 307429/19 a 307411/14 na zastávke Nováky, žel.st. do Prievidze
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 8, 10 – 11, 16 – 25 a 39
 • spoj 35 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 16:35 hod. na 16:40 hod. a úprava medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na spoj:
  • 305102/42 na zastávke Partizánske, AS
  • 301418/15 na zastávke Hradište, rázc. z Bánoviec n. Bebravou
  • 301404/32 na zastávke Horné Vestenice, rázc. z Trenčína
  • 307409/24 na zastávke Nováky, poliklinika do Prievidze
 • spoj 37 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 6 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 24
 • spoj 40 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 16:25 na 16:35 hod. a zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 8, 10, 11, 13, 14, 16 – 26, 29, 30 a 39 (zachovanie nadväznosti s 307411/15 na zastávke Nováky, žel. st. a vytvorenie nadväznosti s 307414/34 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer)
 • spoj 41 zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 20:30 hod. na 20:35 hod. úprava medzizastávkových časov (vytvorenie nadväznosti so spojom 305102/52 na zastávke Partizánske, AS)
 • spoj 54 zmena odchodu spoja zo zastávky Nováky, žel. st. z 12:30 hod. na 12:35 hod. úprava medzizastávkových časov (od 11.12.2022 zabezpečená nadväznosť na RR 748 z Prievidze s príchodom do Novák, žel.st. 12:28 hod.)
 • spoj 64 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nováky, Fortischem – Nováky, žel.st. (recipročne spoj 305408/13 predĺžený)

Linka 305408            Partizánske – Oslany – Zemianske Kostoľany – Nováky

 • spoj 11 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2 – 4, 6, 8, 9, 11 – 19 a 21 – 23
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 5, 7 – 14, 16 a 17
 • spoj 13 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený až na zastávku Nováky, žel.st. (recipročne spoj 305404/64 skrátený) a vytvorenie tým nadväznosti na spoj 307411/16 smerujúci do Prievidze
 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 8, 11 – 19, 22 a 23

Linka 305410            Partizánske – Veľké Uherce – Kolačno

 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 3, 10, 12 – 14, 16 – 20

Linka 305416             Partizánske – Rajčany – Topoľčany

 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 12 – 23 a 25

Linka 305420            Partizánske – Horná Ves – Radobica,Cérová

 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávky Partizánske, AS z 6:10 hod. na 6:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na 612406/8 na zastávke Radobica, Cerová, polesie na smer Žarnovica)

Linka 305422            Partizánske – Veľký Klíž – Skýcov – Bošany – Topoľčany

 • spoj 2 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských letných prázdnin“ na „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských prázdnin Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • spoj 3 zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských letných prázdnin“ na „premáva v pracovné dni, s výnimkou pracovných dní školských prázdnin Nitrianskeho samosprávneho kraja“
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky Skýcov, OcÚ z 15:15 hod. na 15:20 hod. (vytvorenie nadväznosti na 407401/15 na zastávke Skýcov, OcÚ zo smeru Zlaté Moravce)

Linka 307401            Prievidza – Nitr. Pravno – Kľačno – Nitr. Pravno, Vyšehradné

 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9, 10 a 15

Linka 307402            Sebedražie, Baňa Cigeľ – Prievidza – Tužina

 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 9 a 10

Linka 307403            Prievidza – Nitrianske Pravno – Malinová – Chvojnica

 • spoj 5 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 15 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 49 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ
 • spoj 67 zo zoznamu zastávok spoja odstránená Nitrianske Pravno, ÚNZ

Linka 307404             Prievidza – Pravenec – Poruba

 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5, 6, 7 a 10 (zreálnenie jazdnej doby)

Linka 307407            Prievidza – Nováky – Zemianske Kostoľany – Radobica, Cerová

 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 a 2
 • spoj 25 nový spoj; vznikol pretrasovaním 307408/61 – pridaním úseku Oslany, nám. – Radobica, nám.
 • spoj 31 zrušený spoj; spojenie Nováky, Mládež. vrátnica – Radobica zabezpečené na prestup na zastávke Nováky, žel. st. zo spoja 307409/17 na 307407/35
 • spoj 32 zmena odchodu spoja zo zastávky Radobica, nám. z 12:35 hod. na 12:45 hod. (skrátenie nadväznosti na spoji 307408/34 na zastávke Oslany, nám.)
 • spoj 42 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 8, 10 – 20 a 32
 • spoj 60 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5, 6 a 7

Linka 307408            Prievidza – Z. Kostoľany – Oslany, Ľubianka

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 17 a 32
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany, nám. z 9:00 hod. na 9:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na 307419/22 na zastávke Nováky, poliklinika počas sobôt)
 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 a 32 (zjednotenie odchodov spojov zo zastávok Nováky, poliklinika – Oslany Ľubianka, konečná so spojom 307408/23)
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 7, 10 a 32
 • spoj 33 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 5 – 9, 10 – 17 a 32
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávky Oslany, nám. z 13:00 hod. na 13:05 hod. (vytvorenie nadväznosti na zastávke Oslany, nám. na spoj 305408/15 z Partizánskeho)
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32 (vytvorenie nadväznosti na zastávke Prievidza, aut.st. na spoj 511435/6 na smer Žilina)
 • spoj 59 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3 – 17 a 32 spôsobom, aby vznikla nadväznosti na spoje:
  • 307442/31 na zastávke Nováky, poliklinika smer Podhradie
  • 305408/16 a 307418/31 na zastávke Nováky, žel.st. smer Partizánske, resp. Kamenec   Vtáčnikom
  • 307407/33 na zastávke Oslany, nám. na smer Radobica
 • spoj 66 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 5 – 16 a 32
 • spoj 76 zrušený spoj; zabezpečený 307407/42 (o 12 min. neskôr)
 • spoj 79 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut.st. z 12:00 hod. na 12:10 hod.

Linka 307409            Prievidza –  Nováky –  Malé Kršteňany –  Kolačno –  Partizánske

 • spoj 24 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 5 – 18, 20, 21, 32 – 35, 39 a 40

Linka 307410             Prievidza – Sebedražie – Nováky – Zemianske Kostoľany – Oslany

 • spoj 1 rozdelený na dva spoje:
  • spoj 1             bez zmeny; premáva v sobotu s odchodom 4:55 hod. zo zastávky Prievidza, hotel Magura
  • spoj 3             zmena trasovania spoja; zabezpečenie obsluhy sídliska Kopanice počas nedieľ a štátnych sviatkov v smere Zemianske Kostoľany, dolina
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1 – 4, 6 – 11, 17, 18, 23, 24 a 38
 • spoj 26 zmena trasovania spoja; zmena poradia zastávok v Prievidzi v snahe zefektívnenia obsluhy a zrýchlenia jazdy

Linka 307411            Prievidza – Nováky – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 12
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2 a 5 – 16

Linka 307412            Prievidza – Nováky, Mládež – Lehota pod Vtáčnikom

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Lehota p. Vtáčnikom, otoč z 7:40 na 7:45 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 14 – 21

Linka 307414            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – Valaská Belá

 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut. st. z 15:35 hod. na 15:45 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 17 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, aut. st. z 15:35 hod. na 15:45 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 34 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 7 – 21 a 24 – 32 z dôvodu vytvorenie nadväznosti na:
  • 307415/32 na zastávke Valaská Belá, Klin z Čavoja
  • 307437/36 na zastávke Temeš, rázc. do Temeša
  • 307432/13 na zastávke Liešťany, Jednota do Nevidzian
  • 307416/20 na zastávke Liešťany, Jednota z Nevidzian
  • 307431/34 a 307431/35 na zastávke Nitrianske Rudno, rázc. z Prievidze, Bojníc
  • 305404/40 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer (počas sobôt)
 • spoj 36 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 1, 2, 7 – 21 a 24 – 32 (približné zosúladenie odchodov počas víkendových dní a sviatkov)

Linka 307415            Prievidza – Nováky – Nitrianske Rudno – R. Lehota – Temeš – Čavoj

 • spoj 8 zmena trasovania spoja – zabezpečenie zastávok Diviaky n. Nitricou, Banky; Diviaky n. Nitricou, Máčov; Diviaky n. Nitricou, rázc. k Máčovu po zrušení spoja 307439/6
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate z 6:58 na 7:03 hod. a úprava medzizastávkových časov
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate zo 6:55 na 7:00 hod. a úprava medzizastávkových časov

Linka 307416            Prievidza – Zem. Kostoľany – Nováky – Nevidzany

 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Nevidzany, Jednota z 16:06 hod. na 16:05 hod. a úprava medzizastávkových časov (z dôvodu nadväznosti na 307414/34 na zastávke Liešťany, Jednota na smer Prievidza)
 • spoj 22 zrušený spoj
 • spoj 25 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 20, 21 a 22 (súvisí so zmenou na spoji 20, resp. zmenou na spoji 307414/34 – zrýchlenie spoja na zastávku Liešťany, Jednota z dôvodu nadväznosti na smer Prievidza)
 • spoj 29 zrušený spoj

Linka 307417            Prievidza – Nováky – Bystričany, Chalmová

 • spoj 1 zmena odchodu spoja Zemianske Kostoľany, ENO z 6:38 hod. na 6:36 hod. (pokračujúci spoj k spoju 307436/8)
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 15 a 19
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2, 4, 7, 9 – 12 a 16 – 18
 • spoj 9 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 11, 12, 15 a 17 – 19 a do zoznamu zastávok spoja pridaná Nováky, Fortischem
 • spoj 12 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 2, 4 – 10

Linka 307418             Prievidza – Lehota p./Vt. – Nováky – Kamenec p./Vt.

 • spoj 7 zmena odchodu spoja zo zastávky Lehota p./Vtáčnikom, otoč. z 5:50 na 5:55 hod. (z dôvodu nedostatočného času na príchod cestujúcich na zastávku Nováky, NAD)
 • spoj 27 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Nováky, žel.st.Zemianske Kostoľany, ENO (recipročne spoj 307438/26 skrátený) – zabezpečenie plynulej jazdy v úseku Nováky, žel.st. – Kamenec p./Vtáčnikom, konečná
 • spoj 50 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Nováky, žel.st. – Lehota p. Vtáčnikom, otoč (recipročne spoj 307442/41 predĺžený)
 • spoj 53 zmena trasovania spoja; spoj zrušený v úseku zastávok Lehota p. Vtáčnikom, otoč – Nováky, žel.st (recipročne spoj 307442/58 predĺžený)
 • spoj 58 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 12, 15 – 18 a 32 (vytvorenie priestoru na nadväznosť na zastávke Zemianske Kostoľany, rázc. k žel. st. na spoj 307407/32 na smer Prievidza)

Linka 307419             Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Prievidza, hotel Magura z 5:05 hod. na 5:10 hod.
 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14, 16 a 17
 • spoj 13 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 14, 18 a 23
 • spoj 22 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 5 – 14, 16 a 17 spôsobom, aby vznikol prestup:
  • na 307414/25 na zastávke Nitrianske Sučany, Majer (smer Nitrianske Rudno)
  • na 307408/22 na zastávke Nováky, poliklinika (smer Prievidza)
 • spoj 23 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 8 – 14, 16, 17, 19 a 20
 • spoj 28 zmena odchodu spoja zo zastávky Dolné Vestenice, VEGUM z 14:25 na 14:20 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu – snaha minimalizovať zdržania vozidiel pri výjazde na cestu I/9) a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 31 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 9 – 14, 16 a 18

Linka 307423            Prievidza – Sebedražie – Koš – Cigeľ

 • spoj 6 zrušený spoj; okrem zastávky Sebedražie, sídl. zabezpečené spojom 307424/2

Linka 307425             Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica

 • spoj 4 zmena odchodu spoja zo zastávok TČs 3, 4 a 6

Linka 307426             Prievidza – Malá Čausa – Handlová

 • spoj 8 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 9 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec
 • spoj 10 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec
 • spoj 15 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 18 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 19 zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zastávok Malá Čausa, OcÚ  –  Malá Čausa, horný koniec – Malá Čausa, OcÚ
 • spoj 22 zmena trasovania spoja – vynechanie zastávky Handlová, nem.

Linka 307427            Prievidza – Handlová – Žiar n./Hronom

 • spoj 31 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior
 • spoj 39 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior
 • spoj 41 zmena trasovania spoja; do zoznamu zastávok spoja pridaná Prievidza, Prior a zastávka Veľká Čausa, dol. koniec
 • spoj 53 do zoznamu zastávok spoja doplnená Veľká Čausa, dol. koniec

Linka 307428            Handlová – Prievidza – Sebedražie, Baňa Cigeľ – Cigeľ

 • spoj 1 zmena trasovania spoja; zrušený úsek Prievidza, aut.st. – Sebedražie, Baňa Cigeľ
 • spoj 3             zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Sebedražie, Baňa Cigeľ a Prievidza, Vlčie Kúty II. a obslúži zastávku Sebedražie, kult. dom.; zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, centrum z 5:10 hod. na 5:15 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov
 • spoj 27             zmena trasovania spoja; spoj vynechá zastávky Sebedražie, Baňa Cigeľ a Prievidza, Vlčie Kúty II. a obslúži zastávku Sebedražie, kult. dom.; zmena odchodu spoja zo zastávky Handlová, baňa z 5:05 hod. na 5:10 hod. a zreálnenie medzizastávkových časov

Linka 307429            Handlová – Prievidza – Nováky – Partizánske

 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 18 a 20 – 22

Linka 307431             Prievidza – Bojnice – Seč – Nitrianske Rudno

 • spoj 19 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 2 a 4 – 18  
 • spoj 47 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 18
 • spoj 57 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 18

Linka 307434            Prievidza – Kanianka – Lazany

 • spoj 20 do zoznamu zastávok spoja pridaná Bojnice, šlacht. stan. a zmena odchodu zo zastávky TČs 5

Linka 307435            Prievidza – Nováky – Dolné Vestenice – Bánovce n. Bebravou – Trenčín

 • spoj 4             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1, 3, 7 (z dôvodu nadväznosti so spojom 305402/13 smerujúceho z Partizánskeho) a 31
 • spoj 10 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 3 a 5 – 9

Linka 307436            Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Seč

 • spoj 1 zmena odchodu spoja zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 6:53 hod. na 6:50 hod. (skrátenie jazdnej doby spojov 307431/47 a 307438/7 to umožňuje, zachovanie nadväznosti)
 • spoje 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6, 8 – 14, 18 – 20 a 28
 • spoj 13 zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, ZŠ z 12:47 hod. na 12:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na zastávke Nitrianske Rudno na spoj 307437/28 z Čavoja)
 • spoj 14 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 21, 22 a 25
 • spoj 16 zmena odchodu spoja zo zastávky Seč, MŠ z 12:35 hod. na 12:40 hod. (zabezpečenie plynulej jazdy v úseku Seč, MŠ – Nováky, žel.st.)
 • spoj 20 zmena odchodu spoja zo zastávky Seč, MŠ z 13:00 hod. na 13:05 hod. (súvisí s posunom 307436/13)
 • spoj 44 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 1 – 6, 8 – 14, 18 – 20 a 28

Linka 307437            Sebedražie, Baňa Cigeľ – Zem. Kostoľany – Nováky – Nitrianske Rudno – Temeš – Čavoj

 • spoj 36 zmena odchodu spoja  z 16:00 hod. na 15:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na 307414/34 na zastávke Temeš, rázc. na smer Prievidza)

Linka 307438            Zem. Kostoľany – Nováky – Čavoj – Valaská Belá

 • spoj 5 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno, rázc. a zreálnenie medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na zastávke Nitrianske Rudno, rázc.:
  • zo spoja 307431/47 (z Prievidze, cez Bojnice)
  • zo spoja 307440/14 (z Dolných Vesteníc)
  • na spoj 307436/1 (do Seče)
 • spoj 9 rozlíšenie príchodu a odchodu na zastávku Nitrianske Rudno, rázc. a zreálnenie medzizastávkových časov spôsobom, aby vznikol prestup na zastávke Nitrianske Rudno, rázc. na spoj 307440/16 z Dolných Vesteníc
 • spoj 26 zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Nováky, žel.st.Zemianske Kostoľany, ENO (recipročne spoj 307418/27 predĺžený)
 • spoj 35 úprava trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zastávok Liešťany, Jednota – Liešťany, ZŠ (prevádzkové dôvody dopravcu, zmena priestorových možností na zastávke Liešťany, Jednota) a úprava medzizastávkových časov
  • predpokladaná úspora tarif. km: – 1 tkm x 250 dní = – 250 tkm / rok

Linka 307439            Prievidza – Nováky – Zem. Kostoľany – Diviaky n./Nitricou, Banky

 • spoj 6 zrušený spoj
  • predpokladaná úspora tarif. km: – 25 tkm x 189 dní = – 4 725 tkm / rok

Linka 307440            Temeš – Rudnianska Lehota – Dolné Vestenice

 • zo všetkých spojov danej linky odstránená zastávka Nitrianske Sučany, majer
 • spoj 1             zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 16 – 20, 28 a 29
 • spoj 5 zmena odchodu spoja zo zastávky Rudnianska Lehota, hate z 5:00 hod. na 5:05 hod. a zmena medzizastávkových časov
 • spoj 6 zmena odchodu spoja zo zastávky Dolné Vestenice, ÚNZ z 14:15 hod. na 14:18 hod. a zmena medzizastávkových časov
 • spoj 7             zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 13:10 hod. na 13:15 hod. (súvisí so posunom odchodov spojov 307436/20 a 307436/13)
 • spoj 8 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 12 – 20
 • spoj 9 zmena odchodu spoja  zo zastávky Nitrianske Rudno, rázc. z 21:05 hod. na 21:10 hod. a zmena medzizastávkových časov       

Linka 307441            Zem. Kostoľany – Nováky – Dolné Vestenice – Hradište

 • spoj 15 zmena odchodu spoja zo zastávky TČs 4 – 7, 13, 14, 16 a 17

Linka 307442             Zem. Kostoľany Nováky Lehota pod Vtáčnikom Podhradie

 • spoj 41 nový spoj v úseku Nováky, žel. st. – Lehota p. Vtáčnikom, otoč (recipročný nárast ku skrátenému spoju 307418/50)
 • spoj 58 nový spoj v úseku Lehota p. Vtáčnikom, otoč – Nováky, žel. st. (recipročný nárast ku skrátenému spoju 307418/53)

Zastávka Lehota p. Vtáčnikom, sídlisko bola s účinnosťou od 1.9.2022 premenovaná na Lehota p. Vtáčnikom, kolónia.

 Naspäť na Blog