OD 1.2.2023 – prehodnotenie a zmena nových cestovných poriadkov MHD

23. januára 2023, zdroj: prievidza.sk

Prehodnotenie nových cestovných poriadkov MHD

Mesto Prievidza ako objednávateľ dopravných služieb požiadalo dopravcu o zabezpečenie zmien v cestovných poriadkov od 1.2.2023 na základe podnetov od poslancov a cestujúcich.
Z dôvodu vysokej obsadenosti alternatívnych spojov a po konzultáciách so spoločnosťou Brose bude zavedený nový spoj na linke č. 44 s odchodom zo zastávky autobusová stanica o 7:10 a s príchodom na zastávku autobusová stanica o 7:30. Tento spoj bude pokračovať spojom č. 3 na linke č. 83. Cestujúci do priemyselného areálu a spoločnosti Brose sa tak bez prestupu a nutnosti kúpi ďalšieho cestovného lístka  dostanú do práce aj zo sídliska Kopanice a Necpaly.

V rámci zmien dôjde aj k ďalším úpravám z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti ZŠ Ul. Sama Chalupku a e-Školy:

 • predĺženie spojov č. 11 a č. 13 na linke č. 8 zo zastávky aut. stanica cez zastávku Pošta 4 na zastávku S. Chalupku,
 • predĺženie spoja č. 39 na linke č. 8 s časom odchodu spoja o 14:20 zo zastávky S. Chalupku s trasou cez zastávku Pošta 4 smerom na autobusovú stanicu,
 • predĺženie spoja č. 35 na linke č. 8 s časom odchodu spoja o 13:00 zo zastávky S. Chalupku s trasou cez zastávku Pošta 4 smerom na autobusovú stanicu.

Dôjde tak k predĺženiu vybraných spojov až na zastávku S. Chalupku a zároveň dôjde k posunu času odchodu spoja č. 3 o 5 minút skôr, tak aby bol zabezpečený prestup na autobusovej stanici na spoj č. 3 na linke č. 15 v smere do Bojníc.

Taktiež bude opäť zavedený víkendový spoj č. 5 na linke č. 8 v čase odchodu spoja z autobusovej stanice o 5:55 z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti. Dochádza aj k menším časovým posunom na vybraných spojoch na linke č. 8na linke č. 3, spoj č. 34.

Časové posuny spojov od 1.2.2023:

 • zmena odchodu spoja č. 63 na linke č. 8 z 3:37 na 4:20 zo zastávky Hradec,
 • zmena odchodu spoja č. 3 na linke č. 8 z 5:30 na 5:25 zo zastávky aut. stanica,
 • zmena odchodu spoja č. 69 na linke č. 8 z 22:20 na 22:35 zo zastávky aut. stanica,
 • zmena odchodu spoja č. 34 na linke č. 3 z 19:35 na 19:25 zo zastávky Bojnice – Kúpele.

Na linke č. 83 dôjde na žiadosť spoločnosti Brose k nasledovným zmenám:

 • do cestovného poriadku linky bude zapracovaná zastávka Prievidza, športová hala,
 • odchody spojov č. 1, 5 a 9 budú posunuté o 8 minút skôr a zároveň bude posunutý nadväzujúci spoj č. 1 na linke č. 8 o 5 minút skôr s odchodom spoja zo zastávky autobusová stanica o 4:55,
 • odchod spoja č. 6 bude posunutý 2 minúty skôr z dôvodu meškania na nasledovný spoj linky č. 44,
 • odchody spojov č. 2,4 a 10 budú posunuté o 2 minúty neskôr.

Dochádza aj k ďalším drobným úpravám časov odchodov spojov z dôvodu úpravy cestovných poriadkov podľa reálnej doby jazdy.

Vzhľadom na obmedzené možnosti však všetkým požiadavkám nie je možné vyhovieť. Úpravy cestovných poriadkov MHD vstúpia do platnosti od 1. februára 2023. Aktuálne cestovné poriadky nájdete na webovom sídle dopravcu: https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/.Naspäť na Blog