Od 1.1.2024 – MHD Prievidza / Bojnice – zmena cestovných poriadkov

Vážení cestujúci,

s účinnosťou od 1.1.2024 dochádza v mestskej hromadnej doprave miest Prievidza a Bojnice k zmenám cestovných poriadkov. Pre detailné informácie navštívte náš webový odkaz https://www.sadpd.sk/mestska-hromadna-doprava/#prievidza

Zoznam najvýraznejších zmien si môžete pozrieť v zozname nižšie:

Linka č. 10 –      spoj 75 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza,SAD z 15:45 na 15:50 z dôvodu meškaní zapríčinených dopravnou situáciou.                       

Linka č. 40 –      spoj 55 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, Kolotoč z 13:45 na 13:47 z dôvodu nadväznosti na vlak R749 Bojnice (Bratislava – Prievidza)

Linka č. 50 –       spoj 103 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza,SAD z 18:50 na 18:55 z dôvodu požiadavky na prispôsobenie sa časom omše vo Farskom kostole.

Linka č. 51 –       spoj 51 – predĺženie spoja. Spoj pôvodne začínajúci na zastávke Bojnice,nem. bude od zmien cestovných poriadkov začínať na zastávke Prievidza,

                               šport.hala o 15:00hod.

                               spoj 53 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, SAD z 14:52 na 14:45 z dôvodu úpravy obehu autobusu

                               spoj 55 – predĺženie spoja. Spoj pôvodne premávajúci na trase Prievidza, aut.st. – Prievidza, okr. súd bude po zmenách začínať aj končiť na zastávke 

                               Prievidza,SAD. Z tohto dôvodu došlo aj k časovej úprave spoja.

                               spoj 107 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, SAD z 14:10 na 14:15 z dôvodu úpravy obehu autobusu 

Linka č. 83 –       spoj 6 – posun odchodu spoja zo zastávky Prievidza, Brose z 15:20 na 15:18 z dôvodu vzniku meškania na Bojnickej ceste, čím dochádzalo aj

                                 k meškaniu jeho pokračujúceho spoja 35 na linke č. 44

                               spoj 11 – nový spoj s odchodom o 6:31 zo zastávky Prievidza, aut.stanica. Spoj bude ako pokračujúci k spoju 7 na linke č. 44 (bez potreby prestupu na

                              autobusovej stanici).

Popri vyššie uvedených zmenách spojov došlo zároveň k úprave (zreálňovaniu) časov nácestných a konečných zastávok vybraných spojov.

Zároveň od vyššie uvedeného dátumu dôjde aj k zmene názvov vybraných autobusových zastávok v meste Prievidza. Nové názvy vznikli z návrhov výborov jednotlivých volebných obvodov. Nakoľko sú cestovné poriadky zverejňované na viacerých webových portáloch, ktorých správcami nie je priamo naša spoločnosť, zmeny sa v nich budú prejavovať postupne už od dnešného dňa.

Medzi najvýraznejšie zmeny názvov môžeme zaradiť nasledujúce:

 

Starý názov Nový názov
Tehelňa Košovská cesta
Nestlé Carpathia
Necpalská Žabník
NC Kaufland Nedožerská cesta
Necpaly, u Borku Pri Rajčuli
Prior Centrum
Dlhá ul. Nábrežie sv. Cyrila
RD Pod skalou
GeWis Lehotská cesta
STS Vápenická ulica I
Priemstav Cesta poľnohospodárov
Severka Pod lesom
Sódovkáreň Hasičská
Úsvit Vápenická II
Pošta 4 Bojnická cesta
Kopanice, Lesný park Lesopark
Kopanice, Podchody K. Novackého
Kopanice, cintorín hor. Koniec Centrum voľného času

 Naspäť na Blog