Vývesky – Mestská hromadná doprava

Bojnice
PDF

Bojnice,Bojnice-kúpele

Číslo linky
Trasa linky
PDF

02

Prievidza,aut.stanica -> TEZAS -> Úsvit -> Yazaki

PLATÍ DO: 4. 7. 2018

PLATÍ OD: 20. 7. 2018

03

Prievidza,Yazaki -> RD -> aut.stanica -> hotel Magura -> Bojnice,nám. -> Bojnice,kúpele

04

Prievidza,Kopanice -> Necpaly -> Necpalská

07

Bojnice,Dubnica -> Bojnice,kúpele

08

Prievidza,S.Chalupku -> aut.stanica -> Hradec -> V.Lehôtka

10

Prievidza,SAD -> Zapotôčky -> Magura -> Zapotôčky -> Prievidza,SAD

11

Prievidza,Kolotoč -> aut.stanica -> Kopaničky -> Prievidza,Kúty,RD

12

Prievidza,Zapotôčky -> aut.stanica -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

14

Prievidza,Kopanice,cint. -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

15

Prievidza,Gymnázium -> Kopanice -> aut.stanica -> Bojnice,nemocnica -> Bojnice,Dubnica

16

Prievidza,hotel Magura -> Sebedražie,Baňa Cigeľ

18

Prievidza,aut.stanica -> SAD -> RS Púšť

40

Prievidza,kolotoč -> aut.stanica -> Kopanice -> okresný súd -> Dlhá ul. -> RD

44

Prievidza,aut.stanica -> Necpalská -> Kopanice -> aut.stanica

50

Prievidza,SAD -> Kopanice -> Zapotôčky -> Bojnice,nem. -> Magura -> aut.st. -> SAD

51

Prievidza,SAD -> aut.stanica -> Magura -> Bojnice,nemocnica -> Zapotôčky -> Kopanice -> SAD

90

Prievidza,Yazaki - RD - aut.stanica - Magura - Bojnice,nemocnica - Bojnice,Dubnica

Číslo linky
Trasa linky
PDF

305102

Partizánske AS -> Šípok centrum

305101

Partizánske AS -> Partizánske ÚNZ

Číslo linky
Trasa linky
PDF

301101

Bánovce nad Bebravou -> MHD

Číslo linky
Trasa linky
PDF

307201

Handlová,baňa -> Handlová, Nová Lehota,kameňolom

307202

Handlová,sídl.MC blok F4 -> Handlová,baňa -> Kremnická -> Gewis

Bojnice,dolný koniec

Bojnice,Dubnica,Jednota

Bojnice,Dubnica,slob.

Bojnice,kúpalisko Čajka

Bojnice,nem.

Bojnice,nám.

Bojnice,ovocná škôlka

Bojnice,ZŠ

Bojnice,šlacht.stan.

Prievidza
PDF

PD,Hradec

PD,Malá Lehôtka,dolný koniec

PD,Malá Lehôtka,kult.dom

PD,UNI-klinika

PD,Veľká Lehôtka,dolný koniec

PD,Veľká Lehôtka,konečná

PD,Veľká Lehôtka,OcÚ

PD,Zapotôčky,Ondrejova

PD,Zapotôčky,Rad Tolst.

PD,Zimný štadión

Prievidza,aut.st.

Prievidza,Ciglianska cesta

Prievidza,Dlhá ul.

Prievidza,Duklianska

Prievidza,Farský kostol

Prievidza,GeWis

Prievidza,Gymnázium

Prievidza,hotel Magura

Prievidza,NC Kaufland

Prievidza,Janka Kráľa

Prievidza,kino Baník

Prievidza,Kolotoč

Prievidza,Kopanice,cint.

Prievidza,Kopanice,cint.hor.koniec

Prievidza,Kopanice,Clementisa

Prievidza,Kopanice,Energetikov

Prievidza,Kopanice,Lesný park

Prievidza,Kopanice,Podchody

Prievidza,Kopaničky

Prievidza,Kúty,RD

Prievidza,Malonecpalská

Prievidza,Mariánska ul.

Prievidza,mäsokombinát

Prievidza,Na Záhumní

Prievidza,Necpalská

Prievidza,Necpaly,sídl.

Prievidza,Necpaly,u Borku

Prievidza,Nestlé

Prievidza,okr.súd

Prievidza,Okružná

Prievidza,OSP

Prievidza,Pošta 4

Prievidza,Priemstav

Prievidza,Prior

Prievidza,RD

Prievidza,S.Chalupku

Prievidza,SAD

Prievidza,Severka

Prievidza,STS

Prievidza,TDS

Prievidza,tehelňa

Prievidza,Tezas

Prievidza,Ul.Svätoplukova

Prievidza,Veľkonecpalská

Prievidza,Vlčie Kúty II

Prievidza,Výhrevňa

Prievidza,Včelárska

Prievidza,šport.hala

Prievidza,Štefánika

Prievidza,BROSE

Prievidza,Priemyselný park

RS Púšť

Sebedražie
PDF

Sebedražie,Baňa Cigeľ

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme od začiatku svojho vzniku. Má vydané licencie na prevádzku MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Momentálnu sieť dopravy tvorí 22 liniek so 41 autobusmi. Plynulosť prevádzky a nadväzovanie spojov sú navrhnuté na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek dopravy konkrétneho mesta.