Defibrilátory sú k dispozícii už aj v autobusoch prímestskej dopravy

Spoločnosť SAD Prievidza v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom zabezpečila umiestnenie 5 defibrilátorov do autobusov prímestskej dopravy v Prievidzi, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou. V pondelok, 14.3.2022, ich slávnostne šoférom odovzdal predseda TSK, pán Jaroslav Baška.

„Sme veľmi radi, že okrem defibrilátorov umiestnených na staniciach, máme momentálne defibrilátory aj priamo v autobusoch prímestskej dopravy. V minulosti sme boli svedkami situácie, kedy by takýto defibrilátor mohol zachrániť ľudský život, no nemali sme ho. Práve táto skúsenosť bola spúšťačom myšlienky zabezpečiť stanice a autobusy defibrilátormi.“ Priblížil Michal Danko, generálny riaditeľ SAD Prievidza.

„Trenčiansky kraj z pomedzi všetkých krajov disponuje najväčším počtom registrovaných defibrilátorov, je ich až 353“ dodal Ján Vido, z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. „Celkovo naše stredisko registruje 1903 defibrilátorov.“

„Trenčiansky samosprávny kraj v minulosti zabezpečil rozdanie defibrilátorov dobrovoľným hasičským zborom, v čom pokračuje dodnes. „Plán je zabezpečiť všetky dobrovoľné hasičské zbory v pôsobnosti TSK týmto prístrojom, takisto tento rok plánujeme odovzdať cca 11 defibrilátorov zariadeniam sociálnych služieb. Veľmi nás teší aj spolupráca a iniciatíva zo strany SAD Prievidza zabezpečiť autobusy prímestskej dopravy“ ukončil Jaroslav Baška, predseda TSK.Naspäť na Blog