Poslanie a vízia

Poslaním spoločnosti je bezpečná preprava osôb a cestujúcich vo všetkých typoch ponúkanej prepravy.

Vízia: Strategickou víziou je vytvorenie stabilnej spoločnosti, ktorá dlhodobo naplňuje svoje poslanie na trhu, dosahuje očakávané výsledky a prosperitu vo vykázaných ziskoch, v investíciách, v stále rastúcom komforte cestovania, v posilnení vzťahov s obchodnými partnermi, verejnosťou a rastúcou zamestnanosťou v spoločnosti.