O spoločnosti
      
Akciová spoločnosť SAD Prievidza bola založená 7. 5. 2002
          
      Naša spoločnosť má významné postavenie v oblasti zamestnávania osôb regiónu Prievidze a okolia. SAD Prievidza a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti verejnej autobusovej dopravy vnútroštátnej a medzinárodnej. SAD Prievidza a.s. má uzavreté zmluvy na vykonávanie dopravy vo verejnom záujme a vydané dopravné licencie pre mestá Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Štruktúra autobusov pozostáva zo: 170 v prímestskej doprave, 37 v mestskej doprave (z toho pre MHD Prievidza 30), 27 v diaľkovej doprave a 40 v nepravidelnej doprave.
 
 
 
     Okrem verejnej autobusovej dopravy spoločnosti poskytuje v cestnej hromadnej doprave v preprave osôb aj nasledovné služby:
  • zmluvné prepravy zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania podľa požiadaviek zamestnávateľa
  • vnútroštátne zájazdy pre školské zariadenia a športové oddiely za zvýhodnené ceny
  • zahraničné zájazdy po celej Európe modernými autobusmi, ktoré uspokoja aj najnáročnejších zákazníkov
 
                           
 
Naša spoločnosť plní svoj vytýčený dlhodobý cieľ – budovanie modernej, dynamickej spoločnosti orientovanej na zákazníkov. Sme držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001 : 2001 a túto skutočnosť sa snažíme dennodenne dokazovať cestujúcej verejnosti, ktorá využíva naše služby vo všetkých druhoch autobusových dopráv.

 
Kvalitu a bezpečnosť cestovania neustále zvyšujeme pokračovaním investícií do nových autobusov.
V otázke kvality dopravy sa zameriavame aj na aktívne znižovanie emisií a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov autobusovej dopravy na životné prostredie. V rámci operačného programu „Životné prostredie“ a výzvy „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“ sme pripravili úspešný projekt pre Vybudovanie CNG stanice a obnovy vozového parku autobusmi na plynový pohon. Realizáciou tohto projektu prispievame k výraznému zníženiu emisií škodlivých látok do ovzdušia, a tým aj znížením negatívneho vplyvu na životné prostredie.
  
           Zmenou obchodného mena a loga zdôrazňujeme svoje miesto v regióne a zároveňˆ sa snažíme vojsť do povedomia cestujúcej verejnosti s cieľom znášať zodpovednosť za vlastnú činnosť, ale aj byť úspešní so svojou dopravnou službou.
 
 
 
          Vedenie spoločnosti
 
 

 

Najnovšie oznamy
Eurokalkulačka
   €    =    Sk
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk
Na stiahnutie
Predpoveď počasia