Projekt z fondov EU

SAD Prievidza a.s. ukončila projekt "Vybudovanie CNG stanice a obnovu vozového parku autobusmi na plynový pohon", ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Životné prostredie.  Výsledkom  projektu je výstvavna CNG stanice v areáli SAD Prievidza a.s. a nákup 20 nových mestských nízkodpodlažných autobusov s pohonom na stlačený zmený plyn. Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok prispeje k minimalizácii nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v meste Prievidza.  Investícia do vašej budúcnosti                                                 

  

www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk

Spoločnosť SAD Prievidza a.s. získala nenávratný finančný príspevok vo výške 180 144,10 EUR na projekt „Vzdelávanie zamestnancov SAD Prievidza a.s. ako základ poskytovania kvalitných služieb“.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Celkovým cieľom projektu je zvýšiť zručnosti pracovníkov za účelom zvýšenia ich adaptability na zmenené podmienky a zlepšiť ich pracovný potenciál. Hlavnými aktivitami projektu sú  Rozvoj komunikačných zručností zameraných na služby zákazníkom, Rozvoj manažérskeho potenciálu zamestnancov a Rozvoj IKT zručností využívaných v pracovnom procese. Do vzdelávania sú zaradení všetci zamestnanci spoločnosti. Projekt bude realizovaný v Prievidzi v sídle spoločnosti od apríla 2010 do augusta 2011 v novovybudovanej školiacej miestnosti.

Najnovšie oznamy
Eurokalkulačka
   €    =    Sk
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk
Na stiahnutie
Predpoveď počasia