O spoločnosti

SAD Prievidza a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti súkromnej a verejnej, vnútroštátnej a medzinárodnej autobusovej dopravy. Jej história sa datuje od roku 1949, kedy bol v Československu vytvorený prvý dopravný systém, ktorý zabezpečoval verejnú dopravu a logistiku tovaru.

Spoločnosť SAD Prievidza, tak ako ju poznáme dnes, bola založená v roku 2002.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy o poskytovaní prímestskej dopravy s TSK na území trenčianskeho kraja a má vydané licencie na MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Handlová, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Okrem toho poskytuje aj zájazdovú, diaľkovú a zmluvnú dopravu. Tretím pilierom služieb je zahraničná doprava.

Moderný vozový park tvorí viac ako 280 autobusov v zastúpení značiek  Setra, Man, Iveco, Neoplan, Scania, SOR. Priemerný vek flotily je nižší ako 4,8 rokov. Spoločnosť sa orientuje na kvalitu ponúkaných služieb a komfort zákazníkov. Bezpečnosť cestujúcich je najvyššou prioritou.

SAD Prievidza za rok 2017 prepravila viac ako 12 miliónov ľudí pri počte 14 miliónov najazdených kilometrov bez vážnej dopravnej nehody.

Cieľom spoločnosti je budovanie modernej, dynamickej spoločnosti orientovanej na zákazníkov. Je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001 : 2001 a túto skutočnosť dennodenne dokazuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva služby vo všetkých druhoch autobusových dopráv.

POSLANIE A VÍZIA

Poslaním spoločnosti je bezpečná preprava osôb a cestujúcich vo všetkých typoch ponúkanej prepravy.

Vízia: Strategickou víziou je vytvorenie stabilnej spoločnosti, ktorá dlhodobo naplňuje svoje poslanie na trhu, dosahuje očakávané výsledky a prosperitu vo vykázaných ziskoch, v investíciách, v stále rastúcom komforte cestovania, v posilnení vzťahov s obchodnými partnermi, verejnosťou a rastúcou zamestnanosťou v spoločnosti.