O spoločnosti

SAD Prievidza a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti súkromnej a verejnej, vnútroštátnej a medzinárodnej autobusovej dopravy. Jej história sa datuje od roku 1949, kedy bol v Československu vytvorený prvý dopravný systém, ktorý zabezpečoval verejnú dopravu a logistiku tovaru.

Spoločnosť SAD Prievidza, tak ako ju poznáme dnes, bola založená v roku 2002.

Spoločnosť vykonáva dopravu vo verejnom záujme na základe zmluvy o poskytovaní prímestskej dopravy s TSK na území trenčianskeho kraja a má vydané licencie na MHD v mestách Prievidza, Partizánske, Bojnice a Bánovce nad Bebravou. Okrem toho poskytuje aj zájazdovú a zmluvnú dopravu. Tretím pilierom služieb je zahraničná doprava.

Moderný vozový park tvorí viac ako 216 autobusov v zastúpení značiek Iveco, SOR a Solaris. Priemerný vek flotily je nižší ako 9 rokov. Spoločnosť sa orientuje na kvalitu ponúkaných služieb a komfort zákazníkov. Bezpečnosť cestujúcich je najvyššou prioritou.

Cieľom spoločnosti je budovanie modernej, dynamickej spoločnosti orientovanej na zákazníkov. Je držiteľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001 : 2001 a túto skutočnosť dennodenne dokazuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva služby vo všetkých druhoch autobusových dopráv.

POSLANIE A VÍZIA

Poslaním spoločnosti je bezpečná preprava osôb a cestujúcich vo všetkých typoch ponúkanej prepravy.

Vízia: Strategickou víziou je vytvorenie stabilnej spoločnosti, ktorá dlhodobo naplňuje svoje poslanie na trhu, dosahuje očakávané výsledky a prosperitu vo vykázaných ziskoch, v investíciách, v stále rastúcom komforte cestovania, v posilnení vzťahov s obchodnými partnermi, verejnosťou a rastúcou zamestnanosťou v spoločnosti.