Kontakt

SAD PRIEVIDZA – CENTRÁLACiglianska 1, 971 36 Prievidza
IČO: 36324043
DIČ: 2020078940

Generálny riaditeľ: Ing Michal Danko
batorova@sadpd.sk, +421465406191

Ekonomický riaditeľ : Ing. Pavel Pařízek
pavel@sadpd.sk +421465406191

Personálne oddelenie: Ing Zuzana Zbitáková
pam@sadpd.sk , +421465406191

Dopravný riaditeľ : Ing. Marek Dežerický
dezericky@sadpd.sk, +421465406191

Zájazdová doprava – cenové kalkulácie/objednávky: Ing. Tomáš Slezák
zajazdy@sadpd.sk, +421465424433, +421905565270

Marketing: Ing. Linda Delgado Turcerová
delgado@sadpd.sk ; +421 915 166 620

Cestovná informačná kancelária Prievidza:
+421 905 641 287, Terézie Vansovej 13, Prievidza
OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 7:00 – 17:00

Dispečing:
+421 46 5424433, +421918414141
Pondelok – Piatok: 6:00 – 20:00

Straty/Podnety/Sťažnosti/Pochvaly:
sadpd@sadpd.sk

Kontaktný formulár - Pripomienky / požiadavky / sťažnosti

  SAD PRIEVIDZA – PREVÁDZKAREŇ PARTIZÁNSKENitrianska 2132/68, 958 01 Partizánske

  Vedúci prevádzky: Ing. Marek Dežerický
  dezericky@sadpd.sk, +421465406191

  Dispečing:
  andrej@sadpd.sk
  +421 38 749 2011

  Cestovná informačná kancelária Partizánske:
  +421 38 749 3009
  OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 6:00 – 19:00
  Prestávka od 10:00 – 10:30 a 17:00 – 17:30

  Kontaktný formulár - Pripomienky / požiadavky / sťažnosti

   SAD PRIEVIDZA – PREVÁDZKAREŇ BÁNOVCE NAD BEBRAVOUMoyzesova 661/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

   Vedúci prevádzky: Ing. Ivan Jánošík
   ivan@sadpd.sk
   +421 38 536 64 25

   Dispečing:
   zitnay@sadpd.sk
   hederova@sadpd.sk
   +421 38 536 64 23

   Cestovná informačná kancelária Bánovce nad Bebravou:
   +421 38 5366413
   OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 5:15 – 19:00
   Prestávka od 11:00 – 11:30 a 17:00 – 17:30

   Kontaktný formulár - Pripomienky / požiadavky / sťažnosti