Kontakt

SAD PRIEVIDZA – CENTRÁLACiglianska 1, 971 36 Prievidza

Generálny riaditeľ: Ing Michal Danko
sekretariat@sadpd.sk, +421465406191

Riaditeľ zájazdovej dopravy: Ing. Marek Dežerický
dezericky@sadpd.sk, zajazdy@sadpd.sk, +421905652462

Ekonomický sektor: Ing. Alena Daubnerová
daubnerová@sadpd.sk , +421465406191

Personálne oddelenie: Ing Zuzana Zbitáková
pam@sadpd.sk , +421465406191

Riaditeľ dotovanej dopravy: Ing Pavel Pařízek
parizek@sadpd.sk +421465406191

Zájazdová doprava – cenové kalkulácie/objednávky: Ing. Martin Ľahký
lahky@sadpd.sk, zajazdy@sadpd.sk, +421465424433, +421915841928

Vedúca kontroly/ISO: Zuzana Obžerová
obzerova@sadpd.sk, +421465406191

Marketing: Ing Linda Delgado Turcerová
delgado@sadpd.sk ; +412 915 166 620

Cestovná informačná kancelária Prievidza:
+421 46 5426777, Terézie Vansovej 13, Prievidza
OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 7:00 – 17:00

Dispečing:
+421 46 5424433

Sťažnosti/ Straty:
sadpd@sadpd.sk

Kontaktný formulár

SAD PRIEVIDZA – PREVÁDZKAREŇ PARTIZÁNSKENitrianska 2132/68, 958 01 Partizánske

Vedúci prevádzky: Peter Jančovič
jancovic@sadpd.sk : +421 38 749 2011

Dispečing:
andrej@sadpd.sk
+421 38 749 2011

Cestovná informačná kancelária Partizánske:
+421 38 749 3009
OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 6:00 – 20:00
Prestávka od 10:00 – 10:30 a 17:00 – 17:30

Kontaktný formulár

SAD PRIEVIDZA – PREVÁDZKAREŇ BÁNOVCE NAD BEBRAVOUMoyzesova 661/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Vedúci prevádzky: Ing. Ivan Jánošík
ivan@sadpd.sk
+421 38 536 64 25

Dispečing:
zitnaj@sadpd.sk
hederova@sadpd.sk
+421 38 536 64 23

Cestovná informačná kancelária Bánovce nad Bebravou:
+421 38 5366413
OTVÁRACIE HODINY: Pondelok – Piatok: 5:15 – 19:00
Prestávka od 11:00 – 11:30 a 17:00 – 17:30

Kontaktný formulár